Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με ευνοϊκούς όρους η ρύθμιση 200.000 εκκρεμών υποθέσεων στα ακίνητα

  • Ρύθμιση με την οποία μπορούν να κλείσουν με ευνοϊκούς όρους πάνω από 200.000 εκκρεμείς υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών, δωρεών ή κληρονομιών, αλλά και εκκρεμείς υποθέσεις ΦΜΑΠ των ετών 1997- 2007 περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Με ευνοϊκούς όρους η ρύθμιση 200.000 εκκρεμών υποθέσεων στα ακίνητα

Ρύθμιση με την οποία μπορούν να κλείσουν με ευνοϊκούς όρους πάνω από 200.000 εκκρεμείς υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, γονικών παροχών, δωρεών ή κληρονομιών, αλλά και εκκρεμείς υποθέσεις ΦΜΑΠ των ετών 1997- 2007 περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατέθεσε την περασμένη Πέμπτη στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών.
Με βάση τη ρύθμιση παρέχεται στους ενδιαφερόμενους προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου να κλείσουν τις υποθέσεις τους, πολλές εκ των οποίων λιμνάζουν για περισσότερα από δέκα χρόνια και κινδύνευαν βεβαίως με παραγραφή, δεδομένου ότι μόλις τη τελευταία διετία παραγράφηκαν ήδη περί τις 800.000 ανάλογες υποθέσεις. Η ρύθμιση προβλέπει ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον, με πιο ελκυστικό αυτόν που προβλέπει ότι για όσες περιπτώσεις το συγκεκριμένο ακίνητο έχει μπει στο αντικειμενικό σύστημα, ο φόρος θα προσδιοριστεί με βάση την αντικειμενική αξία της πρώτης χρονιάς, παρά το ότι από τότε οι αντικειμενικές τιμές έχουν σημειώσει επανειλημμένες αυξήσεις. Σημειώνεται ότι η ρύθμιση αφορά ακίνητα που βρίσκονταν ή και παραμένουν εκτός αντικειμενικού συστήματος, με αποτέλεσμα να μην αποφεύγεται το «παζάρι» μεταξύ φορολογούμενων και εφοριών, οι οποίες προσδιορίζουν τη φορολογητέα αξία με βάση συγκριτικά και όχι αντικειμενικά στοιχεία.
Αναλυτικότερα και με βάση την τροπολογία για την αποδοχή της φορολογητέας αξίας, θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν έως τις 31 Δεκεμβρίου στην αρμόδια εφορία φορολογική δήλωση, στην οποία θα επισυνάπτονται και τα αντίστοιχα φύλλα υπολογισμού της αξίας των ακινήτων. Με την υποβολή αυτής της δήλωσης, επέρχεται εξώδικη λύση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι τα στοιχεία στο φύλλο υπολογισμού της αξίας του ακινήτου είναι ειλικρινή, αφού σε διαφορετική περίπτωση, θα επιβάλλονται πρόσθετοι φόροι και πρόστιμα. Σημειώνεται ότι αν η αξία του ακινήτου που είχε δηλωθεί αρχικά από τον φορολογούμενο είναι μεγαλύτερη, τότε η υπόθεση κλείνει αυτομάτως. Η ρύθμιση ισχύει και για τις υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση επί της ουσίας και προσκομίζεται βεβαίωση του γραμματέα του διοικητικού δικαστηρίου.

ΟΙ ΕΥΝΟΪΚΟΙ ΟΡΟΙ

- Απαλλαγή από τη καταβολή οποιουδήποτε πρόσθετου φόρου, προστίμου ή άλλης κύρωσης.
- Ο φόρος μεταβίβασης, ο φόρος αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής καταβάλλεται σε 6 ίσες μηνιαίες δόσεις.
- Ο φόρος κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και προικών καταβάλλεται σε 12 διμηνιαίες δόσεις.
- Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 500 ευρώ, εκτός από τη τελευταία. Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης και οι υπόλοιπες μέχρι τη τελευταία εργάσιμη ημέρα των μηνών ή διμήνων, αντίστοιχα με τη βεβαίωση.
- Αν εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόμενος φόρος μέσα στη προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 5%.
- Οι υποθέσεις ακινήτων που εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος μπορούν να κλείσουν εφόσον οι ενδιαφερόμενοι αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία τη προεκτίμηση του εφόρου, μειωμένη κατά 20%.

Ο ΦΟΡΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας των ετών 1997- 2007, αυτές κλείνουν οριστικά εφόσον οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν σχετική αίτηση στην εφορία έως τις 31 Σεπτεμβρίου, υπό τη προϋπόθεση ότι η αρχικά δηλωθείσα αξία των επίμαχων ακινήτων θα προσαυξηθεί κατά 10%. Ειδικά για το 1997 δεν θα υπάρξει προσαύξηση εφόσον ο υπόχρεος έχει αποδεχθεί τη αξία που έχει προταθεί από το υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι ως εκκρεμείς ορίζονται οι υποθέσεις για τις οποίες έχει υποβληθεί δήλωση ΦΜΑΠ και δεν έχει εκδοθεί καταλογιστική πράξη.
Σε περιπτώσεις ωστόσο που έχει κοινοποιηθεί φύλλο ελέγχου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία την αξία που προσδιόρισε ο έφορος μειωμένη κατά 10%. Οσοι υπαχθούν στη σχετική ρύθμιση απαλλάσσονται από κάθε πρόσθετο φόρο, πρόστιμο ή άλλη κύρωση, ενώ η ρύθμιση γίνεται ως εξής:
- Περαιώνεται υποχρεωτικά η πρώτη κατά σειρά ανέλεγκτη και οι συνεχόμενες με αυτή ανέλεγκτες υποθέσεις.
- Τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στο Δημόσιο δεν αναζητούνται ούτε συμψηφίζονται.
- Το 10% της συνολικής οφειλής καταβάλλεται με την υπογραφή του εκκαθαριστικού σημειώματος της ρύθμισης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις, όχι μικρότερες των 100 ευρώ με εξαίρεση τη τελευταία.
- Παρέχεται έκπτωση 5% στην περίπτωση που εξοφληθεί ολόκληρος ο οφειλόμενος φόρος μέσα στη προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης.

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΚΩΝ
Πέραν αυτών με την τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών θεσμοθετήθηκε και η αύξηση της έκπτωσης φόρου από τόκους στεγαστικού δανείου για όλα ανεξαιρέτως τα ακίνητα, υλοποιώντας τις πρόσφατες εξαγγελίες της κυβέρνησης για τη στήριξη της οικοδομής. Κατόπιν αυτού η έκπτωση αυξάνεται από το 20% στο 40% για όλα τα στεγαστικά δάνεια από 1/1/2009 έως 31/12/2010 για την απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. και για ύψος δανείου έως 350.000 ευρώ.

Πηγή Κέρδος


Για το ίδιο Θέμα η Καθημερινή

Τροπολογία του ΥΠΠΟ για τη ρύθμιση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας ακινήτων

Ρύθμιση των εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας ακινήτων καθώς και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας (ΦΜΑΠ) προβλέπεται σε τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομικών, με την οποία επίσης θεσπίζονται και τα πρόσφατα μέτρα στήριξης της οικοδομής.

Η ρύθμιση αφορά υποθέσεις καταβολής φόρου μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, αυτόματου υπερτιμήματος, τέλος συναλλαγής, καθώς και Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας.

Για τις υποθέσεις, πλην του Φόρου Μεγάλης Ακίνητης Περιουσίας, οι φορολογούμενοι μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση έως 31 Δεκεμβρίου 2009. Ενώ, για το ΦΜΑΠ η υπαγωγή μπορεί να γίνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο φόρος μεταβίβασης, αυτόματου υπερτιμήματος και το τέλος συναλλαγής ακινήτων θα καταβληθούν τμηματικά σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ενώ ο φόρος κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών σε 12 μηνιαίες δόσεις, όπου η κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 500 ευρώ. Για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται έκπτωση 5%.

Σε ό, τι αφορά τις υποθέσεις ΦΜΑΠ η ρύθμιση προβλέπει προκαταβολή 10% της οφειλής και την καταβολή του υπόλοιπου σε 12 ίσες μηνιαίες δόσεις. Για εφάπαξ καταβολή και σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται έκπτωση της τάξης του 5%.

www.kathimerini.gr


Για το ίδιο θέμα Η Express
Με χαμηλές αντικειμενικές η περαίωση για τα ακίνητα                                             


EYNOΪKEΣ ρυθμίσεις για περαίωση εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου προβλέπει τροπολογία που κατέθεσε το Yπουργείο Οικονομικών στη Bουλή. Με αυτήν υπόχρεοι φόρου για υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών, αυτόματου υπερτιμήματος και τέλους συναλλαγής που εκκρεμούν στις ΔΟΥ μπορούν, εφόσον πρόκειται για περιοχές όπου εφαρμόζεται σύστημα αντικειμενικών αξιών, να αποδεχθούν ως φορολογητέα αξία εκείνη που προκύπτει με βάση τις τιμές της πρώτης εφαρμογής του συστήματος. Το ευεργέτημα ισχύει εφόσον η φορολογητέα αξία προέκυψε στο πρώτο έτος εφαρμογής του αντικειμενικού συστήματος ή πριν από αυτό.

Με δεδομένο ότι έχουν πραγματοποιηθεί σε αρκετές περιοχές της χώρας δύο, τρεις ή και περισσότερες αναπροσαρμογές, το ευεργέτημα που παρέχεται είναι σημαντικό.

Ο φόρος θα καταβληθεί μεταξύ 6 και 12 δόσεων (τουλάχιστον 500 ευρώ καθεμία), ανά περίπτωση, ενώ προβλέπεται και έκπτωση 5% για εφάπαξ καταβολή του φόρου έως το τέλος του 2009.

Το ίδιο ευνοϊκοί είναι οι όροι και για τα εκτός αντικειμενικού συστήματος ακίνητα.

Στην ίδια τροπολογία περιλήφθηκε άρθρο με το οποίο θα μπορούν έως την 30ή Σεπτεμβρίου να υποβάλλουν αιτήσεις περαίωσης και οι υπόχρεοι σε ΦΜΑΠ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης