Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οι θέσεις της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων για το ΟΕΕ

Οι θέσεις της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων για το ΟΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο)

Οι Θέσεις μας

1. Η διαδρομή μέχρι σήμερα

Οι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚΟ & Σ) - και σήμερα αποτελούν το βασικό κορμό της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγων (Π.Δ.Σ.Ο.) - είναι αυτοί που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.) και οι οποίοι εκφράζουν έκτοτε με συνέπεια τις ελπίδες και τα οράματα των οικονομολόγων της χώρας μας.

Οι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την ΠΑΣΚΟ & Σ και σήμερα αποτελούν το βασικό κορμό της Π.Δ.Σ.Ο. είναι αυτά που έχουν συνδέσει διαχρονικά την ιστορία και την πορεία τους με τους αγώνες των οικονομολόγων και έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο έργο στην προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών θεμάτων.

Οι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την ΠΑΣΚΟ & Σ και σήμερα αποτελούν το βασικό κορμό της Π.Δ.Σ.Ο, όταν είχαν την ευθύνη άσκησης της διοίκησης του Ο.Ε.Ε., εξέφρασαν πλειοψηφικά τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις μας, με αποτελεσματικούς αγώνες και είναι αυτοί που μας οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις, όπως:

• Οριοθετήθηκε νομοθετικά το επάγγελμα του οικονομολόγου.
• Διαμορφώθηκε η λογιστική τυποποίηση στην ιδιωτική οικονομία και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα με τα κλαδικά λογιστικά σχέδια.
• Κατοχυρώθηκε το επάγγελμα του Λογιστή – Φοροτεχνικού Ν. 2515/1997 & Π.Δ 340/1998
• Νομοθετήθηκε η πιστοποίηση του Λογιστή – Φοροτεχνικού Ν. 3842/2010 εξασφαλίζοντας στην πράξη την επαγγελματική κατοχύρωση και καταξίωση.
• Καθορίστηκε νομοθετικά η υποχρεωτική υπογραφή από οικονομολόγο μελετητή των οικονομοτεχνικών μελετών των αναπτυξιακών νόμων.
• Θεσμοθετήθηκαν μόνιμοι πόροι για το Οικονομικό Επιμελητήριο.
• Θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή μελών του Ο.Ε.Ε. σε επιτροπές Υπουργείων και άλλων Δημόσιων και Κοινωνικών Φορέων.
• Εισήχθησαν μαθήματα οικονομικής παιδείας στα Λύκεια της χώρας διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας σε συναδέλφους Ν. 3194/2003.
• Με τις διατάξεις του Π.Δ 347/2003 καθιερώθηκε αμιγώς ο Λογιστικός κλάδος στο Δημόσιο και τον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.
• Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Επαγγελματικό Ταμείο Ασφάλισης Οικονομολόγων, (Ε.Τ.Α.Ο.) ως φορέας συμπληρωματικής ασφάλισης
• Έγινε πραγματικότητα ο Κώδικας Δεοντολογίας των Λογιστών – Φοροτεχνικών.
• Προτάχθηκε η μοριοδότηση στις κρίσεις των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών του Δημοσίου.
• Δημιουργήθηκαν και ξεκίνησαν να λειτουργούν στο ΟΕΕ δώδεκα επιτροπές για αντίστοιχες δώδεκα οικονομολογικές ειδικότητες, με εισηγητικό χαρακτήρα προς την Κ.Δ., με σκοπό την επεξεργασία θέσεων για την πιστοποίηση και κατοχύρωση τους, την εκπαίδευση και διαρκή επιμόρφωση τους.
• Δημιουργήθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί στο ΟΕΕ επιτροπή για τους «Νέους Οικονομολόγους», με εισηγητικό χαρακτήρα προς την Κ.Δ., με σκοπό την διερεύνηση των προβλημάτων και δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι νέοι συνάδελφοι πριν βγουν στην αγορά εργασίας.

2. Τι διεκδικούμε

Σήμερα, η παράταξή μας, η Π.Δ.Σ.Ο. που είναι δύναμη ευθύνης και αγώνα, διεκδικεί την συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, καθώς και την κατοχύρωση της επαγγελματικής δραστηριότητας όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων.

Όταν γύρω μας όλα αλλάζουν και επειδή άλλοι κλάδοι μη έχοντας αναφορά στην αγορά και την εργασία της οικονομίας επιχειρούν με άκομψο και προκλητικό τρόπο να μας υποκαταστήσουν, εμείς δεν μπορεί να είμαστε θεατές.

Εμείς, τα στελέχη της παράταξης, της Π.Δ.Σ.Ο. είμαστε παρόντες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την επιστήμη, την εργασία και τα πτυχία όλων των οικονομολόγων.

Εμείς, τα στελέχη της παράταξης, της Π.Δ.Σ.Ο. γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε. Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες μας, με όραμα και ιδανικά, με πρόγραμμα και σχέδιο σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε:

- Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Αυτό θα επιτευχθεί με την αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία και την πιστοποίηση από το Ο.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων του Επιστήμονα Οικονομολόγου που αναπτύσσονται συνεχώς, όπως Εσωτερικός Ελεγκτής, Οικονομικός Αναλυτής, Οικονομικός Μελετητής, Αναλυτής, Αξιολογητής, Εκτιμητής, Διαμεσολαβητής κ.λ.π...

- Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος σε όλο το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

- Την αναγνώριση, δημιουργία και κατοχύρωση στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ξεχωριστού Οικονομολογικού κλάδου και σε θέσεις ευθύνης που άπτονται οικονομικών και οικονομολογικών θεμάτων να αξιολογούνται και να τοποθετούνται μόνον οικονομολόγοι.

- Την υπαγωγή της Αρχής Λογιστικής Τυποποίησης στο Ο.Ε.Ε..

- Την καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μια και μόνο ηλεκτρονική πύλη στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε δημόσιος οργανισμός - φορέας ώστε να παρέχεται η δυνατότητα να διαμορφώνει σαφή εικόνα και να αντλεί εκείνα τα στοιχεία που τον ενδιαφέρουν.

- Την παροχή ψηφιακής υπογραφής από το Ο.Ε.Ε. σε όλα τα στα μέλη του.

- Την πιστοποίηση του Οικονομολόγου μελετητή με την συμμετοχή του στη μελέτη και την καθιέρωση της υπογραφής του σε όλα τα έργα.

- Τη δημιουργία πλατφόρμας στο Ο.Ε.Ε., «Προσφορά και Ζήτηση», στην οποία θα μπορούν αφενός να εισάγουν τα βιογραφικά τους νέοι & άνεργοι οικονομολόγοι που αναζητούν εργασία, και αφετέρου να αναρτώνται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους.

- Τη λειτουργική διασύνδεση αυτής της πλατφόρμας του ΟΕΕ με την αντίστοιχη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας του ΟΑΕΔ που θα αφορά στους άνεργους οικονομολόγους.

- Την καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων οικονομολόγων, με δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες διαφόρων κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος

- Την πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών οι οποίοι δεν είναι δίκαιο να έχουν μόνον υποχρεώσεις, καθότι είναι ο μοναδικός επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα που το κράτος θεωρεί τα μέλη - οικονομολόγους «δεδομένους» και κάθε φορά φορτώνει με πάσης φύσεως υποχρεώσεις, που σε πολλές περιπτώσεις δεν άπτονται του πλαισίου των παρεχόμενων υπηρεσιών που θα έπρεπε να προσφέρουν.

- Την αναχαίτιση της αποψίλωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Οργανισμών για να μην ρίχνεται όλο το βάρος των εργασιών τους στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς χωρίς μάλιστα την δυνατότητα είσπραξης ανάλογων αμοιβών.

- Την κατοχύρωση του δικαιώματος των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών να ασκούν το επάγγελμα τους μέσα σε ανθρώπινες και συντεταγμένες συνθήκες εργασίας, καθότι με το επιχείρημα ότι αυτοί αποτελούν το βασικό μοχλό είσπραξης των δημοσίων εσόδων, καταλήγουν να είναι «έρμαια» της εκάστοτε κυβέρνησης, των ασφυκτιών προθεσμιών και των απειλών επιβολής εξοντωτικών προστίμων.

- Να σταματήσει το ΟΕΕ ν’ ανέχεται την όλη κατάσταση με την ασαφή πολυνομία και τις ασφυκτικές προθεσμίες και να θεωρεί θεσμική υποχρέωση του να διασφαλίζει μόνο και μόνο κάποιες παρατάσεις προθεσμιών.

- Να καταστεί το ΟΕΕ πραγματικά Επιστημονικό Επιμελητήριο και Σύμβουλος της Πολιτείας, όπως θεσμικά κατοχυρώνεται και από τον ιδρυτικό του νόμο, ώστε να σταματήσει επιτέλους η σύνταξη και η έκδοση ασαφών φορολογικών νόμων, που για να εφαρμοστούν θα πρέπει κάθε φορά να εκδίδονται εκατοντάδες ερμηνευτικές ΠΟΛ, αλλά παραδόξως όμως όλοι αυτοί οι νόμοι έχουν εξ αρχής θεσμοθετημένα πρόστιμα που δεν χρειάζονται διευκρινήσεις.

- Να κατοχυρώσει το ΟΕΕ επιτέλους την επιβολή και υποχρεωτική είσπραξη μέσω αυτού, των ελαχίστων αμοιβών που θα πρέπει να εισπράττουν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί για τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν.

- Να νομοθετηθεί η αμοιβή του Λογιστή και να διεκδικήσει το ΟΕΕ τη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται, όπως σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη. Ενδεικτικά αναφερόμαστε στη Γερμανία όπου η αμοιβή ενός Λογιστή για την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ορίζεται με νόμο σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.

- Να υποβάλλεται και να υπογράφεται από Λογιστή - Φοροτεχνικό πιστοποιημένο από το Ο.Ε.Ε η κάθε είδους φορολογική δήλωση των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών., ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.

- Την αναβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των Λογιστών -Φοροτεχνικών όπως ισχύει σε άλλους επιστημονικούς κλάδους ώστε να μπορούν να κάνουν εργασίες για τους πελάτες του χωρίς εξουσιοδότηση καθώς επίσης και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών, με την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας.

- Να έχει το δικαίωμα το ΟΕΕ στις περιπτώσεις που θα αποφασιστεί αποχή των λογιστών από την εργασία για διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας να παρεμβαίνει αποφασιστικά και να κλείνει τις υποβολές προς την ΑΑΔΕ.

- Την ενίσχυση της εκπροσώπησης του Ο.Ε.Ε. σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια του δημόσιου, ευρύτερου δημόσιου και ανεξάρτητων αρχών σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.

3. Τι προτείνουμε για τη λειτουργία του ΟΕΕ

Η Παράταξη μας, η Π.Δ.Σ.Ο. πιστεύει πως το ΟΕΕ πρέπει να προχωρήσει σε ανασυγκρότηση που με θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές ως προς τη διοίκηση, την οργάνωση και τον τρόπο εκλογής και λειτουργίας των οργάνων του, σύμφωνα με τις αρχές της συλλογικότητας, της αντιπροσωπευτικότητας, της αναλογικότητας, της διαφάνειας και του πλουραλισμού.

Παράλληλα, θα πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο στον τρόπο λήψης των αποφάσεων του ώστε να μπορεί να είναι αποδοτικότερος ο τρόπος λειτουργίας για τους οικονομολόγους και την ελληνική κοινωνία γενικότερα.

Το ΟΕΕ πρέπει να διαθέτει εξωστρέφεια, διασύνδεση με άλλους φορείς, την πολιτεία, τις τοπικές κοινωνίες, αλλά και αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού.

Πρέπει να προωθεί και να στηρίζει τις θέσεις του και συγχρόνως οφείλει να γίνεται δέκτης των θέσεων και των προτάσεων και των άλλων φορέων.

Ειδικότερα προτείνουμε:

- Το εκλογικό σύστημα να γίνει αντιπροσωπευτικότερο. Ειδικότερα προτείνουμε την αναδιάρθρωση της 3ης Εκλογικής Περιφέρειας της Υπόλοιπης Επικράτειας, ανά Περιφερειακό Τμήμα, έτσι ώστε η εκλογή των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων να πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δύναμη των Παρατάξεων ανά Περιφερειακό Τμήμα. Αλλαγή του ποσοστού σταυροδοσίας ως προς το αναλογικότερο, με μείωση των σταυρών ανά εκλογικό διαμέρισμα.

- Την αναβάθμιση και βελτιστοποίηση της Συνόδου της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α), υιοθετώντας ουσιαστικές και διαρθρωτικές αλλαγές, ως προς την υλοποίηση του προγράμματος και του τρόπου διεξαγωγής της ημερήσιας διάταξης.

- Τη συνέχιση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση με εντατικότερους ρυθμούς της δημιουργίας και λειτουργίας των Επιτροπών στο Ο.Ε.Ε. με την καθοδήγηση και παρακολούθηση της καθεμίας από μέλος της Κ.Δ. βάσει των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως Λογιστών - Φοροτεχνικών, Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα, Ελεγκτών Ιδιωτικού Τομέα, Οικονομολόγων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Οικονομολόγων Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Οικονομολόγων Ναυτιλιακού Τομέα, Οικονομολόγων Μελετητών, Αναλυτών, Εκπαιδευτικών, Διαμεσολαβητών κ.λ.π., και των αντίστοιχων ομάδων εργασίας ανά οικονομολογική ειδικότητα. Οι επιτροπές αυτές θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Κ.Δ. σχετικά με την πιστοποίηση και κατοχύρωση της κάθε οικονομολογικής ειδικότητας από το ΟΕΕ, καθώς επίσης θα εισηγούνται προτάσεις για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση και γενικότερα θα ενεργούν προς την κατεύθυνση επίλυσης των ειδικών επαγγελματικών τους ζητημάτων.

- Τη θεσμοθέτηση Κανονισμού λειτουργίας του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου και των λοιπών οργάνων του Ο.Ε.Ε..

- Την ενίσχυση με πρωτοβουλίες του ρόλου των Περιφερειακών Τμημάτων του Ο.Ε.Ε., βάσει των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της κάθε Περιφέρειας, με τη διεύρυνση και τον εμπλουτισμό των σεμιναρίων επιμόρφωσης και κατάρτισης σ’ όλους τους οικονομολογικούς κλάδους, με την πραγματοποίηση ενημερωτικών ημερίδων και με τη διενέργεια ερευνών και μελετών περιφερειακής εμβέλειας σε συνεργασία με Περιφερειακούς - Τοπικούς φορείς και χορηγούς, με βέλτιστες παρεμβάσεις στην τοπική κοινωνία, καθώς και πλαίσιο για την ανάπτυξη των μεταξύ τους συνεργασιών και συνεργειών.

- Την αποτελεσματικότερη και γρηγορότερη αξιοποίηση από το ΟΕΕ των δύο προγραμμάτων του «ΕΣΠΑ 2014-2020» που βρίσκονται σε εξέλιξη, λίγο πριν την έναρξη της υλοποίηση τους.

- Την καλύτερη, ορθολογικότερη και πιο στοχευμένη προετοιμασία για το Νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» με τη διεκδίκηση θεσμοθέτησης του ΟΕΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για την πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση περισσότερων προγραμμάτων σχετικών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας, για την αμεσότερη, οικονομικότερη και καλύτερη ενημέρωση όλων των μελών του ΟΕΕ σε επίκαιρα θέματα με απλούστευση των διαδικασιών, αναφορικά με τις εξελίξεις σ’ όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΟΕΕ, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των Οικονομολόγων Λογιστών - Φοροτεχνικών μέσω διαφόρων δράσεων του ΕΣΠΑ, με επιδότησή τους, για κάλυψη π.χ. των λειτουργικών τους δαπανών και την αγορά εξοπλισμού τους.

- Τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των οικονομολόγων με την βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων και των διαδικασιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των οικονομολόγων λογιστών και των λοιπών οικονομολογικών ειδικοτήτων, τόσο με e-learning, όσο και δια ζώσης με τη δημιουργία από το Ο.Ε.Ε. Εκπαιδευτικού Κέντρου με πανελλαδική εμβέλεια, για την καλύτερη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης, πιστοποίησης και κατάρτισης για όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

- Την συγκρότηση μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής, υπό την αιγίδα και καθοδήγηση της Κ.Δ. του Ο.Ε.Ε., αποτελούμενη από δεκαεπτά έως εικοσιένα αναγνωρισμένης αξίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο Έλληνες καθηγητές οικονομολόγους, ελληνικών και γνωστών του εξωτερικού οικονομικών πανεπιστημίων, με ελάχιστη αρμοδιότητα την ετήσια αξιολόγηση και κατάθεση προτάσεων για τις εκθέσεις του ΟΑΣΑ, ΔΝΤ, Ε.Ε., Τράπεζας Ελλάδας και Προϋπολογισμού.

- Τη χρηματοδότηση της επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε οικονομολογικά θέματα. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις μελέτες και έρευνες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:

- α). Στις Πολιτικές, σε αυτές που θα καταλήγουν σε συμπεράσματα, διαπιστώσεις, προτάσεις γενικές πολιτικού περιεχομένου &

- β). Εφαρμογών σ’ αυτές που θα καταλήγουν σε συγκεκριμένα, καινοτομικά και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα είναι χρήσιμα και εφαρμόσιμα από διάφορους οικονομολογικούς κλάδους.

- Την καθιέρωση ετήσιας μελέτης - έρευνας για την ανεργία στους νέους οικονομολόγους, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάζονται σε ημερίδα η οποία θα ονομάζεται «Ανεργία Νέων Οικονομολόγων - Ημέρα Καριέρας» σε συνεργασία και συνέργεια με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση και γνωριμία των νέων οικονομολόγων με την αγορά εργασίας.

- Την στενότερη συνεργασία του ΟΕΕ με τα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης της χώρας, με την ετήσια συμμετοχή του Ο.Ε.Ε. σε κοινές εκδηλώσεις, έτσι ώστε τα εν δυνάμει μέλη μας να γνωρίσουν το Επιμελητήριο και τις δραστηριότητες του.

- Την ενεργή στήριξη με την καλύτερη προβολή, αξιοποίηση και διαχείριση του Επαγγελματικού Ταμείου Ασφάλισης Οικονομολόγων, ώστε να προσελκύσει περισσότερα μέλη, καθώς η απορύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος της χώρας προσφέρει τη δυνατότητα αυτή.

- Την απαλλαγή από εισφορές των συνταξιούχων οικονομολόγων με κλείσιμο της καρτέλας τους στο Ο.Ε.Ε., όταν συνταξιοδοτούνται και το επιθυμούν οι ίδιοι και αφού έχει προηγηθεί η διακοπή εργασιών στη Δ.Ο.Υ., για αυτούς που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες.

- Την αναλογική ρύθμιση των μακροχρόνιων οφειλών των μελών του ΟΕΕ, ώστε να αυξηθούν τα ενεργά μέλη του και να τους δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σ’ όλες τις διαδικασίες του επιμελητηρίου.

- Να δοθεί η δυνατότητα να γίνονται μέλη του ΟΕΕ οι Πτυχιούχοι Οικονομικών Τμημάτων των ΑΤΕΙ, γιατί αφ' ενός είναι και αυτά αναγνωρισμένα από το κράτος ως Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και πρόσφατα Πανεπιστημιακά και αφετέρου για να εξασκήσουν το επάγγελμα του λογιστή ήδη πληρώνουν στο ΟΕΕ.

- Να γίνει το ΟΕΕ ο θεσμικός εκφραστής και εκπρόσωπος όλων των μελών του, που να κατοχυρώνει όχι μόνον τις υποχρεώσεις τους, αλλά και να διεκδικεί και να κατοχυρώνει και δικαιώματά τους.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη του ΟΕΕ σε κορυφαίο επιστημονικό φορέα της χώρας, ο οποίος θα είναι ο επίσημος συμβουλευτικός & γνωμοδοτικός φορέας της πολιτείας σε οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, διαθέτοντας άρτιες επιστημονικές ομάδες μελέτης και τεκμηρίωσης των θέσεων του.

Η ενδυνάμωση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως επιστημονικού φορέα, μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των οικονομολόγων.

Το ΟΕΕ έχει όλες τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε χρήσιμο θεσμό και φορέα υπεύθυνης επιστημονικής και επαγγελματικής έκφρασης.


Με οδηγό τις αξίες και τις αρχές μας

Με όραμα και πρόγραμμα

Για να είναι το ΟΕΕ
Χρήσιμο στα Μέλη του,
Ωφέλιμο στην ΠολιτείαΗ Γραμματεία της
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης