Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΔΕΝ: «Εορτές Χριστουγέννων 2019 - Ν. Έτους 2020»

ΔΕΝ: «Εορτές Χριστουγέννων 2019 - Ν. Έτους 2020»

ΔΕΝ: «Εορτές Χριστουγέννων 2019 - Ν. Έτους 2020»

4 Δεκέμβριος 2019
ΔΕΝ: «Εορτές Χριστουγέννων 2019 - Ν. Έτους 2020»
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΙ.  Εορτή Χριστουγέννων

Η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα) είναι μία από τις εξαιρέσιμες εορτές κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχ/σεων, εκτός εκείνων που νομίμως λειτουργούν κατά τις Κυριακές και εορτές (βλ. τις σχετικές διατάξεις εις ΔΕΝ 2019, τεύχος 1748 σ. 393).

ΙΙ. Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων - Πρωτοχρονιά - Θεοφάνεια


1. Η Δευτέρα ημέρα των Χριστουγέννων (26 Δεκεμβρίου) είναι επίσης εξαιρετέα εορτή (Ν. 4554/2018 - ΔΕΝ 2018 σ. 979 (990). Συνεπώς ισχύουν και για την 26η Δεκεμβρίου όσα αναφέρουμε ανωτέρω υπό Ι.

2. Αντιθέτως, η Πρώτη του Έτους (Πρωτοχρονιά) και τα Θεοφάνεια (6 Ιανουαρίου) δεν είναι εξαιρέσιμες εορτές για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέως, εκτός αν έχουν καθιερωθή ως αργίες με ειδικά διατάγματα, ισχύουσες ΣΣΕ κ.λπ. Δεν απαγορεύεται επομένως, κατά κανόνα, η εργασία, ούτε γεννάται θέμα καταβολής προσαυξήσεως 75% σε όσους απασχοληθούν κατά τις ημέρες αυτές.

ΙΙΙ. Εργασία κατά τις Κυριακές 15/12, 22/12 και 29/12 (δύο προ των Χριστουγέννων και η τελευταία του έτους)


Με το άρθρο 108 του Ν. 4314/2014 (ΔΕΝ 2015, τ. 1661 σ. 48 (51) έχουν καταργηθή οι «σοφές» διατάξεις του άρθρου 6 του ΒΔ 748/1966 και του άρθρου 1 του ΒΔ 750/1971.

Βάσει των καταργουμένων διατάξεων ήταν επιτρεπτή η απασχόληση και λειτουργία 1) κατά την Κυριακή μεταξύ 18 και 24 Δεκεμβρίου και 2) κατά την τελευταία Κυριακή εφ᾽ όσον συνέπιπτε με την 31 Δεκεμβρίου, για όλες τις επιχ/σεις και καταστήματα (παντός είδους).

Δείτε ολόκληρο το άρθρο του ΔΕΝ από εδώ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης