ΛΣΑ: Άτυπη παράταση της ημερομηνίας υποβολής αντιγράφου ΒΗΔΑΠ στις υπηρεσίες ΣΕΠΕ

Εργατικά - Ασφαλιστικά

3 Δεκέμβριος 2019
Αίτημα του Συλλόγου για έγγραφη παράταση ημερομηνίας υποβολής αντιγράφου Ημερήσιου Δελτίου Απασχολούμενου Προσωπικού στο ΣΕΠΕ Taxheaven.gr


Ελ. Βενιζέλου 75, Νέα Ιωνία, 14231.
Τηλ.: 210 51.38.289, 210 51.57.310,
[email protected], www.lsa.gr


Προς:
Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων: Υπουργό, κο Βρούτση Ιωάννη

Κοινοποίηση:
Ο.Ε.Ε., Πρόεδρο, κο Κόλλια Κωνσταντίνο

ΚΑΤ’ ΕΠΕΙΓΟΝ

Αθήνα, 03 Δεκεμβρίου 2019

Θέμα: Αίτημα έγγραφης παράτασης ημερομηνίας υποβολής αντιγράφου Ημερήσιου Δελτίου Απασχολούμενου Προσωπικού στο Σ.ΕΠ.Ε.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σε συνέχεια της από 29/11/2019 επιστολής μας και της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας και κατόπιν της ενημέρωσής σας για άτυπη παράταση της ημερομηνίας υποβολής αντιγράφου Β.Η.Δ.Α.Π. στις υπηρεσίες Σ.ΕΠ.Ε., παρακαλούμε θερμά, όπως ανακοινώσετε εγγράφως την παράταση ορίζοντας συγκεκριμένη ημερομηνία υποβολής των αντιγράφων για εύλογο χρονικό διάστημα.

Σε αναμονή της άμεσης ανακοίνωσής σας.

Με τιμή

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κυριακόπουλος Νικόλαος

Ο Γεν. Διευθυντής
Πόλυγγερ Μιχάλης

Η Γεν. Γραμματέας
Πολίτου Μαρίνα