Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα (CbC) των πολυεθνικών | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατέληξαν σε συμφωνία για την δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα (CbC) των πολυεθνικών

3 Δεκέμβριος 2019 -- ΣχόλιαΤα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με προτάσεις του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου για τη δημοσιοποίηση των εκθέσεων ανά χώρα (CbC)

Το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της ΕΕ συνεδρίασε στις 28 Νοεμβρίου 2019 για να συζητήσει την τελευταία συμβιβαστική πρόταση που υπέβαλε η Προεδρία του Συμβουλίου. Οι προτάσεις απορρίφθηκαν από 13 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων η Κύπρος, η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Ουγγαρία, η Ιρλανδία, η Λετονία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα,

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες, οι πολυεθνικοί όμιλοι εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή με επιχειρήσεις στην ΕΕ με έσοδα ύψους 750 εκατ. ευρώ ή περισσότερο, υποχρεούνται να υποβάλλουν εκθέσεις ανά χώρα (CbC).

Η πρόταση του Ευρωπαϊκού κοινοβουλίου απαιτούσε από τις πολυεθνικές να «δημοσιοποιήσουν δημοσίως σε συγκεκριμένη έκθεση τον φόρο εισοδήματος που καταβάλλουν μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες». Τόσο οι ευρωπαϊκές όσο και οι μη ευρωπαϊκές πολυεθνικές που αναπτύσσουν επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ΕΕ "θα είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων μέσω των καταστημάτων τους".

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone