Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στεγαστικά δάνεια με εγγύηση από Δημόσιο

28 Απρίλιος 2009
  • IΣXYPA φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα προσφέρει η κυβέρνηση για την απόκτηση κατοικίας έως το τέλος του 2010, με σκοπό να αναθερμανθεί ο κλάδος της οικοδομής που πλήττεται από την ύφεση. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσε χθες 4 μέτρα που θα προωθηθούν σύντομα στη Bουλή και τα οποία συνίστανται:
Στεγαστικά δάνεια με εγγύηση από Δημόσιο

IΣXYPA φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα προσφέρει η κυβέρνηση για την απόκτηση κατοικίας έως το τέλος του 2010, με σκοπό να αναθερμανθεί ο κλάδος της οικοδομής που πλήττεται από την ύφεση. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσε χθες 4 μέτρα που θα προωθηθούν σύντομα στη Bουλή και τα οποία συνίστανται:

1. Στην παροχή εγγύησης του Δημοσίου για το πέραν του 75% ποσοστού του στεγαστικού δανείου που δικαιούνται να χορηγούν σήμερα οι τράπεζες επί της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Με τη ρύθμιση αυτή γίνεται εφικτή η λήψη δανείου για το 100% της αξίας των ακινήτων. Η εγγύηση αναμένεται να λειτουργήσει ως κίνητρο για να δηλώσουν οι δανειολήπτες σε συμβόλαιο και εφορία την εμπορική τιμή αντί της χαμηλότερης αντικειμενικής.
2. Σε έκπτωση 40% των τόκων από τον φόρο για απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. για τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 350.000 ευρώ.

3. Σε μείωση της αμοιβής των συμβολαιογράφων από το 1,2% στο 1% της αξίας του ακινήτου.

4. Σε προκήρυξη προγράμματος στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ για βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που χτίστηκαν πριν το 1980.

Με το μέτρο για την κάλυψη του 100% του δανείου μετά την εγγύηση του Δημοσίου αποσκοπείται η επιλογή των δανειοληπτών να δηλώνουν στο συμβόλαιο την αγοραία αξία αντί της αντικειμενικής, κάτι που θα αυξήσει τα έσοδα του Δημοσίου από τον φόρο μεταβίβασης.

Αναλυτικότερα, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης Παπαθανασίου ανακοίνωσε χθες τα εξής:

«Στo πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την έξοδο της χώρας από τη διεθνή κρίση, η κυβέρνηση ανακοινώνει σήμερα ένα ολοκληρωμένο πακέτο μέτρων ενίσχυσης και στήριξης του κλάδου της οικοδομής. Πρόκειται για έναν κλάδο που απασχολεί περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους διαφορετικών ειδικοτήτων και συμμετέχει με 7% περίπου στο ΑΕΠ της χώρας μας. Τα μέτρα τα οποία ανακοινώνουμε σήμερα αναμένεται να συμβάλουν στην αναθέρμανση του κλάδου και στη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων σε αυτόν. Και βέβαια αναμένουμε ότι θα συμβάλουν στην ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης και των εσόδων του Δημοσίου, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση προχωρεί στην εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων:

Για όσους λάβουν στεγαστικά δάνεια μέχρι 31/12/2010 (τόσο για κατοικίες όσο και για επαγγελματικά ακίνητα), το Ελληνικό Δημόσιο εγγυάται το επιπλέον 25% του δανείου που μέχρι σήμερα δεν το χορηγούν οι τράπεζες, αλλά το καλύπτουν οι καταναλωτές. Με τον τρόπο αυτό το ύψος των στεγαστικών δανείων θα καλύπτει το 100% της εμπορικής αξίας των ακινήτων και όχι το 75%, που ισχύει μέχρι τώρα.

Μειώνεται η αμοιβή των συμβολαιογράφων από το 1,2% στο 1% της αξίας του ακινήτου.

Διπλασιάζεται από 20% σε 40% το ποσοστό των δεδουλευμένων τόκων για τα στεγαστικά δάνεια κατοικιών, το οποίο αφαιρείται από το φόρο εισοδήματος που προκύπτει με βάση τη φορολογική δήλωση. Επιπλέον, ενώ μέχρι τώρα η έκπτωση των τόκων αφορά την απόκτηση πρώτης κατοικίας μέχρι 120 τ.μ. και τους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 200.000 ευρώ, η έκπτωση πλέον θα αφορά την απόκτηση οποιασδήποτε κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. και τους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του δανείου έως 350.000 ευρώ. Το μέτρο αυτό θα ισχύσει για τα στεγαστικά δάνεια που έχουν χορηγηθεί από 1/01/2009 ή θα χορηγηθούν το 2009 και το 2010.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 θα προκηρυχθεί πρόγραμμα που θα αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων που χτίστηκαν πριν το 1980, δηλαδή πριν τεθεί σε εφαρμογή ο κανονισμός θερμομόνωσης (μονώσεις, αλλαγές κουφωμάτων, υαλοπινάκων κ.λπ.). Με το πρόγραμμα αυτό δίνουμε ώθηση τόσο στη βιομηχανία δομικών υλικών όσο και σε συναφή με τον κλάδο των κατασκευών επαγγέλματα και παράλληλα ενισχύουμε το εισόδημα των νοικοκυριών με τη μείωση των δαπανών τους για ενέργεια.

Η κυβέρνηση, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της οικονομίας μας, λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση κλάδων από τους οποίους εξαρτάται το εισόδημα και η απασχόληση χιλιάδων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Με τα μέτρα που ανακοινώνουμε σήμερα για τον κλάδο της οικοδομής πιστεύουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά για τους εργαζομένους, τους καταναλωτές, αλλά και για την ελληνική οικονομία. Oπως άλλωστε ήταν θετικά και τα αποτελέσματα των μέτρων που λάβαμε πρόσφατα για την αγορά του αυτοκινήτου. Διότι αποδείχθηκε στην πράξη ότι, παρά τις αρχικές κριτικές που δεχθήκαμε, η αγορά αναθερμάνθηκε, με αποτέλεσμα να διασφαλιστούν χιλιάδες θέσεις εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο».


Πηγή Express

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης