Live Search Results

Οι προτάσεις της ΠΕΦΕ για τον ΚΦΕ, ΚΦΔ και ΦΠΑ


 
Αθήνα 21-11-2019

Προτάσεις της ΠΕΦΕ για τον Κ.Φ.Ε., Κ.Φ.Δ. και Φ.Π.Α.


1. Όχι τροποποιήσεις αλλά κατάργηση των άρθρων και επανεκκίνηση του κράτους με νέους νόμους.

2. Αν η παραπάνω πρόταση δεν είναι εφικτή τότε το νέο φορολογικό νομοσχέδιο για τον Κ.Φ.Ε., Κ.Φ.Δ., Φ.Π.Α. που τέθηκε σε διαβούλευση να βελτιωθεί ως εξής:

Το Υπουργείο Οικονομικών έθεσε την 7 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, το σχέδιο νόμου με τίτλο: «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός και οικονομικός εταίρος, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Α. Βασικό πυλώνα των εισηγούμενων διατάξεων αποτελεί η φορολογική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που τα τελευταία έτη επιβαρύνθηκαν σημαντικά, με την υιοθέτηση ευνοϊκότερων φορολογικών συντελεστών. Οι κυριότερες φορολογικές ελαφρύνσεις περιλαμβάνουν:
- Μείωση του συντελεστή φορολογίας των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.: Μείωση του συντελεστή για όλες τις επιχειρήσεις στο 20% και παγίωση αυτού για 20 χρόνια.
- Καθιέρωση εισαγωγικού φορολογικού συντελεστή 9% για φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, μισθωτούς και συνταξιούχους, από 22% που είναι σήμερα. Με τη μείωση αυτή αναμένεται να ευνοηθούν όχι μόνο όσοι έχουν εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ, αλλά το σύνολο των φορολογουμένων, αφού το εισόδημά τους φορολογείται κλιμακωτά.

Επιπλέον, μειώνονται κατά μία ποσοστιαία μονάδα και οι συντελεστές για τα υψηλότερα εισοδήματα.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
Η νέα φορολογική κλίμακα για τα εισοδήματα από 01-01-2019


Εισόδημα (μισθοί, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα) σε

Φορολογικός συντελεστής

0-10.000

0%

10.001-20.000

15%

20.001-30.000

20%

30.001-40.000

30%

40.001

40%


Πλήρη κατάργηση της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε με τα μνημόνια.

- Καθιέρωση χαμηλού φορολογικού συντελεστή 10% για τα αγροτικά συνεταιριστικά σχήματα.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
Για τους μικρομεσαίους αγρότες χαμηλό συντελεστή 10% με όριο τα ακαθάριστα τις 50.000,00€.
Απαλλαγή των αγροτών από όλες τις κατηγορίες για τη λήψη εικονικών τιμολογίων με επιστροφή του Φ.Π.Α. χωρίς προσαυξήσεις στο δημόσιο σε 48 δόσεις.
- Μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος στο 95% του φόρου που προκύπτει για τα Νομικά πρόσωπα (για το 2018).

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
α) Μείωση της προκαταβολής του φόρου στο 50% από το έτος 2018 και σταδιακά στο 25% σε δύο χρόνια για την επανεκκίνηση της οικονομίας και για να έρθουν επενδύσεις στη χώρα και
β) Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών.
γ) ηλεκτρονική διακυβέρνηση των συναρμόδιων Υπουργείων με την οικονομία ή και όλων των Υπουργείων.
δ) Πλήρη κατάργηση της έκτακτης εισφοράς που επιβλήθηκε με τα μνημόνια.
Επιπρόσθετα, αναπροσαρμόζονται οι μειώσεις από το φόρο εισοδήματος για τη διατήρηση του αφορολογήτου, εφαρμόζονται μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ για τη στήριξη ευπαθών ομάδων (βρεφική προστασία), καθώς και για την κοινωνική προστασία και αποκαθίστανται διαπιστωμένες ανισότητες σε βάρος ευπαθών κοινωνικών ομάδων, ήτοι:
- Αύξηση του αφορολόγητου κατά 1.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.
- Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.
- Μείωση του ΦΠΑ για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή    13%.
- Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 13%.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
Αύξηση του αφορολόγητου κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο, ανεξαρτήτως αριθμού αυτών.
Απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης όλων των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας άνω του 70% ανεξαρτήτως της μορφής της αναπηρίας.
Μείωση του Φ.Π.Α. για τα βρεφικά είδη από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 9%.
Μείωση του ΦΠΑ για τα κράνη των μοτοσικλετιστών και τα παιδικά καθίσματα από το 24% που είναι σήμερα στον μειωμένο συντελεστή 9%.

Β. Συγκαταλέγονται σημαντικά κίνητρα για την προσέλκυση άμεσων ξένων κεφαλαίων και επενδύσεων.

Με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων, αποσαφηνίζεται και απλουστεύεται η νομοθεσία για τη φορολογική κατοικία ενώ παράλληλα θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων αλλοδαπής προέλευσης με πληρωμή ετήσιου κατ' αποκοπή φόρου στις περιπτώσεις επενδύσεων άνω των 500.000 ευρώ.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.: Τα 300.000 €.
Περαιτέρω, μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5% και θεσπίζεται η υπό όρους απαλλαγή νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από το φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής.
Επίσης, προβλέπεται απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων εταιρικών ομολόγων εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά.

Γ. Εισάγονται μέτρα για την επανεκκίνηση της οικονομίας σε σημαντικούς κλάδους με συνεισφορά στο ΑΕΠ της χώρας και που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την οικονομική κρίση. Ειδικότερα:

Αναστέλλεται η επιβολή ΦΠΑ στις οικοδομές με άδεια από 1-1-2006 και εφεξής και του φόρου υπεραξίας στη μεταβίβαση ακινήτων.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
Όχι αναστολή αλλά κατάργηση επιβολής Φ.Π.Α..
- Εισάγονται κίνητρα για την πραγματοποίηση εργασιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, με τη χορήγηση έκπτωσης φόρου 40% για δαπάνες των σχετικών εργασιών.

Δ. Εισάγονται φορολογικά μέτρα για την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης, όπως:

- Η εισαγωγή δέσμης μέτρων για την προώθηση χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς και οχημάτων μηδενικών ή χαμηλών ρύπων, παρακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές άλλων κρατών-μελών.
- Η ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και των παροχών στους εργαζόμενους, δίδοντας:
1. Έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων για τις δαπάνες που αφορούν σε δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης,
2. Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις προκειμένου να επιλέγουν την αγορά ή τη χρηματοδοτική μίσθωση οικολογικών αυτοκινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, για τη χορήγηση τους στους εργαζομένους τους.

Ε. Σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση της διαφάνειας και του περιορισμού της φοροδιαφυγής είναι οι ρυθμίσεις για την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που περιλαμβάνουν:

- Μείωση του ορίου από τα 500 στα 300 ευρώ για τις συναλλαγές με μετρητά. Οι αγορές άνω των 300 ευρώ πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικές συναλλαγές.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
Αύξηση του ορίου από 500€ σε 1.000€ γιατί όλοι σήμερα φοροδιαφεύγουν με διαφόρους τρόπους εκδίδοντας τιμολόγια μικρότερα του ορίου. Η κατάργηση των χαρτονομισμάτων δεν είναι λύση για τη φοροδιαφυγή.
Αν μειωθεί το όριο στα 300,00€ τότε να αναγνωρίζεται το ποσό της δαπάνης που εξοφλήθηκε μέσω του τραπεζικού συστήματος. Πχ.
α) Τιμολόγιο Δ.Α. ποσού 100.000,00€ τα 95.000,00 εξοφλήθηκαν μέσο τραπεζικού συστήματος και τα 5.000,00€ μετρητά, να μην αναγνωρίζεται το ποσό των 5.000,00€ και όχι το σύνολο όπως ισχύει σήμερα.
β) Εταιρία που έχει 10 εργαζόμενους τους 9 του πλήρωσε μέσω τράπεζας και τον 1 με μετρητά, να μην αναγνωρίζεται το ποσό των μετρητών που πληρώθηκε ο ένας και όχι το σύνολο της καταβολής της μισθοδοσίας όπως ισχύει σήμερα.
- Οι μισθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και εισοδηματίες θα πρέπει να πραγματοποιούν δαπάνες ίσες με το 30% του πραγματικού τους εισοδήματος με ηλεκτρονικά μέσα, με ποινή 22% επί της διαφοράς, σε περιπτώσεις που δεν επιτευχθεί το ανωτέρω όριο.

Πρόταση της Π.Ε.Φ.Ε.:
α) Για να λυθεί το θέμα της φοροδιαφυγής θα πρέπει ακόμα και τα νοικοκυριά να φορολογούνται με έσοδα - έξοδα αφού θα υπάρξει η ηλεκτρονική τιμολόγηση, β) Πλήρη μηχανοργάνωση των αρμόδιων - συναφών Υπουργείων με την οικονομία (ηλεκτρονική διακυβέρνηση ) ή και όλων των Υπουργείων για την άμεση γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των εταιριών και των φορολογουμένων
Επιπρόσθετα, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πέραν των ανωτέρω:
1. Στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος δεν περιλαμβάνεται το ποσό της εισφοράς αλληλεγγύης.
2. Σε περίπτωση που έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες που αφορούν καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ, δανειακές υποχρεώσεις προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ενοίκια, οι οποίες υπερβαίνουν το 60% του πραγματικού εισοδήματος, το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται από το τριάντα τοις εκατό (30%) στο είκοσι τοις εκατό (20%).
3. Στο φορολογούμενο του οποίου έχει κατασχεθεί ο λογαριασμός, το όριο δαπανών περιορίζεται στις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).
4. Προβλέπονται εξαιρέσεις για φορολογούμενους που έχουν αντικειμενικές δυσκολίες χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής.
Τέλος, στο πλαίσιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης προτείνονται τροποποιήσεις αναφορικά με τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και αύξηση του αριθμού των δόσεων των υφιστάμενων ρυθμίσεων (πάγια ρύθμιση). Δεδομένης της σπουδαιότητας του παρόντος νομοσχεδίου για την ανάταξη της οικονομίας εντός του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής της Χώρας, το Υπουργείο Οικονομικών σας καλεί να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας για τη βελτίωση των διατάξεων του παρόντος.

Τροποποίηση του άρθρου 50 του Κ.Φ.Δ. και προϋποθέσεις για την αλληλέγγυα ευθύνη (οι νέες διατάξεις έχουν λάβει υπόψη τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ..
Ποιές είναι οι αποφάσεις του ΣτΕ ??? &
α) Να έχουν ευθύνες οι εκτελεστοί όπως αυτοί αναφέρονται στο προσχέδιο αλλά μόνο για το χρονικό διάστημα που ανέλαβαν τα καθήκοντα από τη γενική συνέλευση έως την παύση τους από τη γενική συνέλευση και ΟΧΙ από τα Φ.Ε.Κ. που μπορεί να δημοσιευτούν και μετά από δύο χρόνια. 
β) Εάν την ίδια χρονική περίοδο έχουμε περισσότερους εκτελεστούς τότε να επιμερίζετε το ποσό διά (π.χ. τρία) και ΟΧΙ στον κάθε ένα εξολοκλήρου.

Πρόταση:
Να αναβιώσει το άρθρο 75 του νόμου 2238/1994 που αναφέρει « ακύρωση ή τροποποίηση οριστικής φορολογικής εγγραφής », για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο και να καταχωρηθεί στο άρθρο 36 του νόμου 4174/2013

Πρόταση:
Να εφαρμόζονται οι επιεικέστερες διατάξεις τόσο από τη φορολογική αρχή αλλά και από τα δικαστήρια αυτεπαγγέλτως.


Μετά τιμής για το Δ.Σ. της ΠΕΦΕ

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Αναστόπουλος

Ο Αντιπρόεδρος
Μανούσος Ντουκάκης
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Your Categories