Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προστασία πρώτης κατοικίας - Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης εντύπου υπολογισμού αξίας γηπέδου στα εκτός σχεδίου πόλης

20 Νοέμβριος 2019


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ με την οποία τροποποιείται ο κατάλογος των δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται υποχρεωτικά με την αίτηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Συγκεκριμένα με την απόφαση:

Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης συμπληρωμένου εντύπου υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένου από συμβολαιογράφο, στις περιπτώσεις γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦΙΑ. Η αξία των γηπέδων θα δηλώνεται στην αίτηση του άρθρου 72 ν. 4605/2019 από τον ίδιο τον οφειλέτη.Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης