Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσωρινή διακοπή των πληροφοριακών συστημάτων του τέως ΤΣΑΥΑθήνα, 13 Noεμβρίου 2019

Η Διοίκηση του ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι από την Παρασκευή 15/11/2019 έως και την Δευτέρα 18/11/2019 τα Πληροφοριακά Συστήματα του τέως ΤΣΑΥ θα παραμείνουν εκτός λειτουργίας. 

Από τους συναλλασσόμενους πολίτες ζητείται κατανόηση για την προσωρινή αναστάτωση καθώς δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτησή τους με ηλεκτρονικό τρόπο για το ανωτέρω χρονικό διάστημα. 

Υπενθυμίζεται ότι στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ είναι αναρτημένα τα στοιχεία επικοινωνίας με τα Σημεία Εξυπηρέτησης Υγειονομικών (εδώ

Από τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης