Επενδυτικές δραστηριότητες πολιτών τρίτων χωρών: Όλα τα δικαιολογητικά για την άδεια διαμονής | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Επενδυτικές δραστηριότητες πολιτών τρίτων χωρών: Όλα τα δικαιολογητικά για την άδεια διαμονής

13 Νοέμβριος 2019 -- ΣχόλιαΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η κοινή υπουργική απόφαση 46440/19/2019 σχετικά με τον καθορισμό των δικαιολογητικών, των διαδικασιών και των λοιπών θεμάτων που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτες τρίτων χωρών, για επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση, βάσει του ν. 4251/2014.

Η εν λόγω απόφαση εκδίδεται κατ' εφαρμογή της παρ. 12 εδάφιο δεύτερο του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 όπως ισχύει, για τον καθορισμό δικαιολογητικών και διαδικασιών καθώς και κάθε άλλου θέματος σχετικού με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. Γ του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, που αφορούν στη χορήγηση άδειας εισόδου και διαμονής στην Ελλάδα σε πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει άυλη επένδυση (επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση) σε μία από τις υποπεριπτώσεις της περίπτωσης 1 της παρ. Γ του άρθρου 16 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει (εφεξής «κατηγορίες επένδυσης της παρ. Γ»).

Η απόφαση περιλαμβάνει τις περιπτώσεις χορήγησης εθνικής θεώρησης εισόδου για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση», χορήγησης άδειας διαμονής για «επένδυση σε τίτλους ή τραπεζική κατάθεση» και ορισμένες «Ειδικές Περιπτώσεις».

Δείτε την 46440/19/01-11-2019 από το αρχείο του κόμβου

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone