Αποτελέσματα live αναζήτησης

Απαλλαγή από το ΦΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη

Απαλλαγή από το ΦΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΤ
α κράτη μέλη της ΕΕ κατέληξαν σε πολιτική συμφωνία στις 9 Νοεμβρίου σε μια γενική προσέγγιση ως προς την περαιτέρω απλούστευση των κανόνων ΦΠΑ που ισχύουν για μικρές επιχειρήσεις.

Σκοπός των νέων κανόνων είναι η μείωση του διοικητικού φόρτου και του κόστους συμμόρφωσης για τις μικρές επιχειρήσεις και η συμβολή στη δημιουργία ενός φορολογικού περιβάλλοντος που θα βοηθήσει τις μικρές επιχειρήσεις να αναπτυχθούν και να αναπτύξουν διασυνοριακές συναλλαγές με αποδοτικότερο τρόπο.

Το να ξεκινάς νέα επιχείρηση αποτελεί επίπονο έργο. Θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες που να βοηθούν επιχειρηματίες και νεοσύστατες επιχειρήσεις, όχι να βάζουν κι άλλα εμπόδια στο δρόμο τους. Η μεταρρύθμιση αυτή εισάγει την επιβεβλημένη απλούστευση στο ισχύον σύστημα ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις και απαλλαγή ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ, δημιουργώντας έτσι ισότιμους όρους ανταγωνισμού.

κ. Mika Lintilä, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας

Οι επιχειρήσεις έχουν διοικητικές υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ και ενεργούν ως συλλέκτες ΦΠΑ. Αυτό συνεπάγεται κόστος συμμόρφωσης που είναι αναλογικά υψηλότερο για μικρές επιχειρήσεις από ό,τι για μεγαλύτερες εταιρίες. Το υφιστάμενο σύστημα ΦΠΑ, το οποίο προβλέπει ότι η απαλλαγή των μικρών επιχειρήσεων από τον ΦΠΑ είναι διαθέσιμη μόνο για τους εγχώριους παράγοντες. Η μεταρρύθμιση που συμφωνήθηκε σήμερα θα επιτρέψει να εφαρμοστεί παρόμοια απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε μικρές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη. Ένας από τους καθοριστικούς παράγοντες για την εξαίρεση αυτή θα είναι τα επίπεδα του κύκλου εργασιών που προκύπτει.

Οι επικαιροποιημένοι κανόνες θα βελτιώσουν επίσης τον σχεδιασμό της εξαίρεσης, συμβάλλοντας έτσι να μειωθούν δαπάνες συμβατές με τον ΦΠΑ. Θα παράσχουν επίσης την ευκαιρία για ενθάρρυνση της οικειοθελούς συμμόρφωσης και, συνεπώς, για συμβολή στη μείωση των απωλειών εσόδων λόγω μη συμμόρφωσης και απάτης στον τομέα του ΦΠΑ.

Επί του παρόντος, τα κράτη μπορούν να απαλλάσσουν τους μικρούς φορολογούμενους από τον ΦΠΑ βάσει ενός ετήσιου ορίου πωλήσεων που ορίζουν - βλέπε Συντελεστές ΦΠΑ και όρια απαλλαγών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ωστόσο, οι ξένες ως προς τα κράτη μέλη επιχειρήσεις δεν έχουν την δυνατότητα τέτοιας απαλλαγής όταν πωλούν σε άλλο κράτος της ΕΕ. Αυτό δημιουργεί υψηλό κόστος συμμόρφωσης, ιδίως για τις μικρές επιχειρήσεις, γεγονός που τους αφήνει ανταγωνιστικό μειονέκτημα σε σύγκριση με τις τοπικές επιχειρήσεις και εμποδίζει την αποτελεσματική λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Τα κράτη της ΕΕ έχουν πλέον συμφωνήσει ότι οι εγχώριες και ξένες εταιρείες θα έχουν τα ίδια όρια απαλλαγής από το ΦΠΑ, τα οποία δεν θα υπερβαίνουν τα € 85.000 ετησίως. Ωστόσο, οι ξένες εταιρείες μπορούν να επωφεληθούν από αυτό μόνο εάν οι συνολικές πωλήσεις τους σε ολόκληρη την ΕΕ είναι 100.000 ευρώ ή λιγότερο.

Συγκεκριμένα, οι συμφωνηθέντες κανόνες αποτελούνται από δύο κύρια δομικά στοιχεία:

  • τροποποιήσεις στην οδηγία ΦΠΑ με σκοπό να αναθεωρηθούν και να απλουστευθούν οι κανόνες περί απαλλαγής από ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, ώστε αυτές να μπορούν να κάνουν χρήση της απαλλαγής από ΦΠΑ σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • τροποποιήσεις στον κανονισμό για τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ για να βελτιωθεί η διοικητική συνεργασία μεταξύ φορολογικών αρχών όσον αφορά την εφαρμογή των επικαιροποιημένων κανόνων ΦΠΑ για τις μικρές επιχειρήσεις.

 


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης