Αποτελέσματα live αναζήτησης

(Upd) ΦΠΑ: Νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση της απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων

8 Νοέμβριος 2019
(Upd) ΦΠΑ: Νέοι κανόνες για την αντιμετώπιση της απάτης στο ηλεκτρονικό εμπόριο και ανάπτυξης των μικρών επιχειρήσεων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Περισσότερα εφόδια για το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στο ηλεκτρονικό εμπόριο και να συμβάλει στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων

Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2019

Το σύστημα ΦΠΑ της ΕΕ θα αποκτήσει περισσότερα εφόδια ώστε να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, χάρη σε νέους κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα από τα κράτη μέλη. Χάρη στη σημερινή συμφωνία, χρήσιμα δεδομένα για τις διαδικτυακές αγορές θα καταστούν για πρώτη φορά διαθέσιμα στις αρχές καταπολέμησης της απάτης, ώστε να βοηθηθούν στον αγώνα τους κατά της απάτης σε θέματα ΦΠΑ στον συγκεκριμένο τομέα, η οποία υπολογίζεται σε 5 δισεκατομμύρια ευρώ περίπου ετησίως στην ΕΕ.

Μερικές ακόμη αποφάσεις που έλαβαν σήμερα οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ στον τομέα του ΦΠΑ θα συμβάλουν στη μείωση της γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ και στην απλούστευση των κανόνων για τον ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών της ΕΕ.

«Με μια πληθώρα προτάσεων που υπέβαλε την τελευταία πενταετία, η παρούσα Επιτροπή έχει σημειώσει με διακριτικό τρόπο εξαιρετικές επιδόσεις όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος ΦΠΑ της ΕΕ, μειώνοντας τα περιθώρια απάτης και διευκολύνοντας τη ζωή των νομοταγών επιχειρήσεων. Υπάρχει σαφής σύμπνοια με τα κράτη μέλη ως προς αυτούς τους στόχους και ευελπιστώ ότι αυτή η δυναμική θα υλοποιηθεί με μια ευρεία μεταρρύθμιση ολόκληρης της νομοθεσίας που διέπει το σύστημα», δήλωσε ο κ. Πιέρ Μοσκοβισί, επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων.

Αξιοποίηση δεδομένων σχετικά με την καταβολή του ΦΠΑ στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι νέοι κανόνες που συμφωνήθηκαν σήμερα θα ενισχύσουν την ικανότητα των κρατών μελών να καταπολεμούν την απάτη σε θέματα ΦΠΑ στο ηλεκτρονικό εμπόριο, διασφαλίζοντας ότι οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης εμπειρογνώμονες των κρατών μελών της ΕΕ έχουν πρόσβαση σε δεδομένα σχετικά με τον ΦΠΑ, τα οποία διαθέτουν οι ενδιάμεσοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι πάροχοι πιστωτικών καρτών και άμεσης χρέωσης, οι οποίοι διευκολύνουν σε ποσοστό άνω του 90 % τις διαδικτυακές αγορές στην ΕΕ. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών θα υποχρεούνται να παρέχουν στις αρχές των κρατών μελών ορισμένα δεδομένα πληρωμών που αφορούν διασυνοριακές πωλήσεις, στα οποία μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση και να αναλύουν οι ειδικοί σε θέματα καταπολέμησης της απάτης εμπειρογνώμονες (το δίκτυο «Eurofisc»).

Αντίστοιχα, οι διαδικτυακοί πωλητές τόσο εντός όσο και εκτός της ΕΕ θα μπορούν να ταυτοποιούνται, όταν δεν τηρούν τις υποχρεώσεις που υπέχουν σχετικά με τον ΦΠΑ.

Παρεμφερείς διατάξεις που εφαρμόζονται σε ορισμένα κράτη μέλη και άλλες χώρες έχουν ήδη αποδείξει ότι αυτή η συνεργασία μπορεί να αποφέρει απτά αποτελέσματα στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέοι κανόνες θα πρέπει τώρα να επιβεβαιωθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024.

Απλούστεροι κανόνες ΦΠΑ για τις ΜΜΕ

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ κατέληξαν επίσης σε πολιτική συμφωνία για την επικαιροποίηση των υφιστάμενων ειδικών κανόνων ΦΠΑ για τις ΜΜΕ της ΕΕ, χάρη στην οποία παρέχονται περισσότερες ευκαιρίες για διασυνοριακές δραστηριότητες. Το νέο καθεστώς αναμένεται ότι θα περιορίσει τη γραφειοκρατία και τον διοικητικό φόρτο των μικρών επιχειρήσεων και θα εξασφαλίσει ισότιμους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασής τους εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι το συνονθύλευμα προσεγγίσεων ανά την ΕΕ συνεπάγεται διαφορετικά κατώτατα όρια επιλεξιμότητας για απαλλαγή από τον ΦΠΑ.

Οι νέοι κανόνες θα προβλέπουν ενιαίο κατώτατο όριο εγχώριου κύκλου εργασιών ύψους 85 000 ευρώ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά εντός του οικείου κράτους μέλους και κατώτατο όριο ευρωπαϊκού κύκλου εργασιών ύψους 100 000 ευρώ για ΜΜΕ με διασυνοριακές δραστηριότητες, προκειμένου οι εν λόγω επιχειρήσεις να είναι επιλέξιμες για απαλλαγή από τον ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος. Οι επιλέξιμες ΜΜΕ θα μπορούν να επωφελούνται από περαιτέρω απλουστεύσεις κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που υπέχουν στον τομέα του ΦΠΑ, όπως η εγγραφή και η υποβολή δηλώσεων. . Το νέο και βελτιωμένο καθεστώς ΦΠΑ για τις ΜΜΕ αναμένεται να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2024.

Απλουστεύσεις στον τομέα του ΦΠΑ για τις ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει επίσης τη σημερινή συμφωνία σχετικά με μέτρα φοροαπαλλαγής με στόχο τη διευκόλυνση των κοινών αμυντικών προσπαθειών στο πλαίσιο της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ). Οι νέοι κανόνες προβλέπουν απαλλαγή από τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) των αγαθών που παραδίδονται και των υπηρεσιών που παρέχονται στις ένοπλες δυνάμεις, καθώς και από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, όταν οι εν λόγω δυνάμεις αναπτύσσονται εκτός του οικείου κράτους μέλους και συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή αμυντική προσπάθεια.Ηλεκτρονικό εμπόριο: Το Συμβούλιο καταλήγει σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με νέους κανόνες για την ανταλλαγή δεδομένων όσον αφορά τις πληρωμές στον τομέα του ΦΠΑ

Το Συμβούλιο κατέληξε σήμερα σε γενική προσέγγιση σχετικά με ένα σύνολο κανόνων για τη διευκόλυνση του εντοπισμού της φορολογικής απάτης σε διασυνοριακές συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι νέοι κανόνες θα επιτρέψουν στα κράτη μέλη να συλλέγουν, με εναρμονισμένο τρόπο, τα αρχεία που διατίθενται ηλεκτρονικά από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, όπως οι τράπεζες. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα νέο κεντρικό ηλεκτρονικό σύστημα για την αποθήκευση των πληροφοριών για τις πληρωμές και για την περαιτέρω επεξεργασία των πληροφοριών αυτών από τους εθνικούς υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με την καταπολέμηση της απάτης.

Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών αποτελούν βασικό κρίκο στην αλυσίδα των διαδικτυακών αγορών. Χάρη στις πληροφορίες που κατέχουν, διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην παροχή βοήθειας στις εθνικές φορολογικές αρχές για τον εντοπισμό και την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ. Με την εναρμόνιση του τρόπου συλλογής και πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες, τα κράτη μέλη θα διαθέτουν ένα ισχυρό εργαλείο για τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής των κανόνων για τον ΦΠΑ, ιδίως στον τομέα του διασυνοριακού ηλεκτρονικού εμπορίου.

— κ. Mika Lintilä, Υπουργός Οικονομικών της Φινλανδίας

Συγκεκριμένα, η εν λόγω δέσμη νέων κανόνων αποτελείται από δύο νομοθετικά κείμενα:

• τροποποιήσεις της οδηγίας για τον ΦΠΑ, με τις οποίες θεσπίζονται απαιτήσεις για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, ώστε να τηρούν αρχεία των διασυνοριακών πληρωμών που σχετίζονται με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Τα δεδομένα αυτά θα τίθενται στη συνέχεια στη διάθεση των εθνικών φορολογικών αρχών υπό αυστηρές προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την προστασία των δεδομένων.

• τροποποιήσεις κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα του ΦΠΑ. Οι εν λόγω τροποποιήσεις καθορίζουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο οι εθνικές φορολογικές αρχές θα συνεργάζονται στον συγκεκριμένο τομέα για τον εντοπισμό της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ και τον έλεγχο της συμμόρφωσης με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΦΠΑ.

Οι κανόνες αυτοί συμπληρώνουν το κανονιστικό πλαίσιο ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021, το οποίο εισήγαγε νέες υποχρεώσεις σχετικά με τον ΦΠΑ για τις επιγραμμικές αγορές και απλοποιημένους κανόνες για τη συμμόρφωση με τον ΦΠΑ για τις διαδικτυακές επιχειρήσεις.

Επόμενα στάδια

Οι κανόνες αυτοί θα εγκριθούν επίσημα από το Συμβούλιο χωρίς περαιτέρω συζήτηση μόλις το κείμενο αναθεωρηθεί από τους γλωσσομαθείς νομικούς.


- Κείμενο της συμφωνίας για τα δεδομένα για πληρωμές σχετικά με τον ΦΠΑ

- Επισκεφθείτε τη σελίδα της συνεδρίασης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης