ΟΑΕΔ: 14 ανοικτά προγράμματα με 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΟΑΕΔ: 14 ανοικτά προγράμματα με 55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης

8 Νοέμβριος 2019 -- Σχόλια

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
 ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΑΘΗΝΑ, 8-11-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

55.489 προσφερόμενες θέσεις απασχόλησης μέσα από τα 14 ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ


Δεκατέσσερα προγράμματα του ΟΑΕΔ παραμένουν ανοικτά για την υποβολή αιτήσεων ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολουμένους καθώς και ανέργους οι οποίοι επιθυμούν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα.

Συνολικά, 55.489 θέσεις των προγραμμάτων παραμένουν αδιάθετες και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επωφεληθούν άμεσα με την ένταξή τους στις εν λόγω δράσεις.

Μεταξύ των κυριότερων προγραμμάτων, που παραμένουν ανοιχτά και συνεχίζουν να προσφέρουν σημαντικές ενισχύσεις για την αύξηση της απασχόλησης στον Ιδιωτικό Τομέα, περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας με 5.187 κενές θέσεις
2. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα με 2.129 κενές θέσεις
3. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 45 ετών, με 4.024 κενές θέσεις
4. Πρόγραμμα προώθησης στην αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων ηλικίας 18 έως 66 ετών με 1.445 κενές θέσεις.

Ο Διοικητής ΟΑΕΔ, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε ότι «μέσα από τα ανοικτά προγράμματα του ΟΑΕΔ, τα οποία δυστυχώς δεν γνωστοποιήθηκαν και δεν δημοσιοποιήθηκαν επαρκώς στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, προσφέρονται σημαντικές ευκαιρίες ενίσχυσης της απασχόλησης τόσο στους εργοδότες όσο και στους ανέργους. Επιθυμούμε να επικοινωνήσουμε τις ανοικτές δράσεις απασχόλησης προς κάθε κατεύθυνση ούτως ώστε όσοι ενδιαφέρονται, να ενημερωθούν και να επωφεληθούν από αυτές.
Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται η αξιολόγηση των υφιστάμενων προγραμμάτων, ώστε όσα κριθούν ως λιγότερα αποτελεσματικά να κλείσουν, σε ένα βάθος χρόνου που θα ανακοινώσουμε έγκαιρα φυσικά, και να υπάρξουν νέες, ακόμη πιο ουσιαστικές ως προς το αποτέλεσμά τους δράσεις, με έμφαση στη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης ιδιαίτερα στον Ιδιωτικό Τομέα και στη νέα επιχειρηματικότητα. Ο νέος ΟΑΕΔ επιθυμούμε να είναι πιο ευέλικτος, να μπορεί καθημερινά να αφουγκράζεται τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και να δίνει τις λύσεις, έγκαιρα και αποτελεσματικά, τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας και στην ένταξη των αναζητούντων εργασία συμπολιτών μας στην απασχόληση
».

Ανοικτά Προγράμματα Απασχόλησης του ΟΑΕΔ

Α/Α

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΑ Ν

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ


Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότηταςΟρίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους

του ωφελούμενου με ανώτατο όριο: α. τα 600

1

6.000

5.187

ευρώ μηνιαίως για κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης β. τα 700 ευρώ μηνιαίως για κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και γ. τα 800
ευρώ για κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών.


2

Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων νέων 18­29 ετών με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα

6.000

2.129

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού

και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

3

Πρόγραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών από αυτοαπασχολούμεν

ους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών

20.000

18.520

Ως ποσό επιχορήγησης

ορίζεται το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως

4

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, 30 έως 49 ετών

15.000

1.300

Από 15 έως 22 ευρώ ημερησίως ανάλογα με τη χρονική διάρκεια ισχύος της κάρτας ανεργίας

5

Ενίσχυση της Απασχόλησης αμειβομένων με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημέης εργασιας

2.000

1.950

Η επιχορήγηση ισούται με τις εργοδοτικές εισφορές 12 μηνών (συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων,

Πάσχα και επιδόματος αδείας) για κάθε εργαζόμενο

με ανώτατο όριο επιχορήγησης τα 350 ευρώ για κάθε μήνα πλήρους απασχόλησης


6

Επιχορήγησης επιχειρήσεων και εργοδοτών για την απασχόληση ανέργων ΑμεΑ, Απεξαρτημένων, Αποφυλακισμένων Νεαρών Παραβατικών Ατόμων ή Νεαρών Ατόμων που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο και Πρόγραμμα Εργονομικής Διευθέτησης του χώρου εργασίας για 50 Άτομα με Αναπηρίες

2.250

1.550

Για κάθε μήνα απασχόλησης ανέρχεται στο 70% του μισθολογικού και μη κόστους και μέχρι του ποσού των 700 ευρώ

μηνιαίως για τους εργαζόμενους με πλήρη και μέχρι του ποσού των 350 ευρώ για τους μερικώς απασχολο υ μ ένο υ ς.

7

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων,

φορέων και οργανισμών του Δημόσιου Τομέα, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων 55 έως 67 ετών

5.000

3.510

Το ύψος της επιχορήγησης

ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και

μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως

8

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων και γενικά εργοδοτών για την απασχόληση δικαιούχων "Επιταγής Επανένταξης στην αγορά εργασίας''

10.000

8.744

Στο πρώτο στάδιο (το υπολειπόμενο διάστημα τακτικής επιδότησης) ως μηνιαία επιχορήγηση για πλήρη απασχόληση ορίζεται αυτό που αναγράφεται στην «επιταγή». Για τους επιχορηγούμενους λόγω μακροχρόνιας ανεργίας ορίζεται το αντίστοιχο επίδομα (200 ευρώ μηνιαίως) και επιπλέον ημερήσιο ποσό 8 ευρώ. Στο δεύτερο στάδιο (στο διάστημα που υπολείπεται από τη λήξη του α' σταδίου και μέχρι να συμπληρωθούν 12 μήνες) η επιχορήγηση ορίζεται στα 360 ευρώ.


9

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για

την πρόσληψη ανέργων άνω των 45 ετών

10.000

4.024

Το ύψος της επιχορήγησης

ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και

μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

10

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για

την πρόσληψη ανέργων που είναι

σε μειονεκτική θέση, άνω των 50 ετών

5.000

4.762

Το ύψος της επιχορήγησης

ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και

μη κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ.

11

Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας ανέργων,

πρώην αυτοαπασχολουμέν ων με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

5.000

1.963

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ, ανάλογα με τη χρονική διάρκεια του προγράμματος

12

Πρόγραμμα προώθησης στην Αυταπασχόληση μέσω οικονομικής

ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων 18 έως 66 ετών

10.000

1.445

Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 24.000 ευρώ


13

«Πιλοτικές Δράσεις ΚΠΑ2 Ελευσίνας»: Α) Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων και Β)

Πρόγραμμα προώθησης στην Αυταπασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών εγγεγραμμένων ανέργων του ΚΠΑ2 Ελευσίνας.

300

271

Για πρόσληψη ανέργου από επιχειρήσεις η επιχορήγηση ορίζεται στο 60% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους με ανώτατο όριο τα 700 ευρώ. Για τους ανέργους που θα δραστηριοποιηθούν ως αυταπασχολούμενοι, η επιχορήγηση κυμαίνεται από 12.000 έως 36.000 ευρώ.

14

Επιχορήγηση για την ενίσχυση της οργανωτικής ικανότητας της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ. και των Οργανώσεων μελών αυτών, του ΣΕΒ, του ΣΕΤΕ και των Πανελληνίων

Οργανώσεων μελών του Σ.Ε.Τ.Ε.

320

134

Η επιχορήγηση για ανέργους έως 25 ετών ανέρχεται στα 22 ευρώ την

ημέρα ενώ για ωφελούμενους άνω των 25 ετών ανέρχεται στα 25 ευρώ

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone