Δεκαετές πρόγραμμα για μείωση του χρέους

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Απρίλιος 2009
ΣTO χείλος… της ύφεσης κινείται η ελληνική οικονομία, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, το υπέρογκο δημόσιο χρέος και την αύξηση της ανεργίας, δημιουργεί ασφυκτικό «σκηνικό». Taxheaven.gr

Δεκαετές πρόγραμμα για μείωση του χρέους


ΣTO χείλος… της ύφεσης κινείται η ελληνική οικονομία, γεγονός που σε συνδυασμό με το υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα, το υπέρογκο δημόσιο χρέος και την αύξηση της ανεργίας, δημιουργεί ασφυκτικό «σκηνικό».

 Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος Γ. Προβόπουλος, παρουσιάζοντας χθες την ετήσια έκθεση, εκτίμησε ότι το 2009 ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι στάσιμος ή και αρνητικός, ενώ η συνολική απασχόληση θα μειωθεί κατά 0,8% και ειδικά αυτή των μισθωτών κατά 1%. Eκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για την αργή δημοσιονομική προσαρμογή, η οποία εγκυμονεί κινδύνους για «τιμωρία» από τις αγορές, και συνέστησε συσταλτική και όχι επεκτατική οικονομική πολιτική, που θα έχει κύριο στόχο τον μηδενισμό του ελλείμματος έως το 2012 και τον περιορισμό του δημόσιου χρέους στο 60% του ΑΕΠ σε μία δεκαετία. Ζήτησε επίσης εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης μέσω επενδύσεων, την αύξηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού. Ειδάλλως, ακόμη και μετά την κρίση θα παραμείνουν «τροχοπέδη» ο δομικός πληθωρισμός και το έλλειμμα του ισοζυγίου.

THN άμεση μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και τον μηδενισμό του έως το 2012 και τον περιορισμό του δημόσιου χρέους στο 60% του ΑΕΠ σε μία δεκαετία ζήτησε χθες ο διοικητής της ΤτΕ Γ. Προβόπουλος, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση για την ελληνική οικονομία. Ειδάλλως, όπως είπε, «εάν το έλλειμμα εξακολουθήσει και το 2009 να κινείται σε υψηλά επίπεδα, το μήνυμα που θα εκπέμπεται στις διεθνείς αγορές είναι ότι, για μια ακόμη φορά, η δημοσιονομική προσαρμογή αναβάλλεται ή βραδυπορεί. Και ως εκ τούτου οι αγορές θα αντιδράσουν ανάλογα». Στην έκθεση, ο κ. Προβόπουλος παρουσιάζει μια ζοφερή εικόνα για την ελληνική οικονομία, προβλέποντας για το 2009 στασιμότητα στην ανάπτυξη ή ακόμη και ύφεση και αύξηση της ανεργίας. Τονίζει ότι η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια, όπως άλλες χώρες της ευρωζώνης, να ασκήσει επεκτατική οικονομική πολιτική, αλλά αντίθετα αυτή πρέπει να είναι συσταλτική.
 

Συγκεκριμένα, για την ανάπτυξη εφέτος ο διοικητής της ΤτΕ σημειώνει ότι «εκτιμάται ότι η οικονομική δραστηριότητα θα είναι στάσιμη. Είναι μάλιστα πιθανό να σημειωθούν μέσα στο έτος και αρνητικοί ρυθμοί ετήσιας μεταβολής του ΑΕΠ, ενώ ενδέχεται η εξέλιξη της δραστηριότητας να είναι ακόμη δυσμενέστερη, αν οι διεθνείς οικονομικές συνθήκες χειροτερεύσουν ουσιωδώς». Αποτέλεσμα αυτών, θα είναι η μείωση της συνολικής απασχόλησης κατά 0,5%-0,8%, ενώ ειδικά των μισθωτών κατά 1%.

Oπως εκτιμάται στην έκθεση, ο πληθωρισμός, σε μέσα επίπεδα εφέτος, είναι δυνατόν να υποχωρήσει στο 1,5% ή και λίγο χαμηλότερα, έναντι 4,2% το 2008. Ο δομικός πληθωρισμός, όμως, θα παραμείνει υψηλός στο 2,9%, εμφανίζοντας μικρή μόνο υποχώρηση σε σχέση με το 2008 (3,4%). Για την αγορά ακινήτων, η έκθεση της Τραπέζης της Ελλάδος σημειώνει ότι αναμένεται το 2009 να καταγραφεί πτώση, έστω και μικρή, στις τιμές των κατοικιών, αλλά δεν υπάρχει φόβος απότομης διόρθωσης (το πρώτο δίμηνο στο Λεκανοπέδιο Αττικής η πτώση διαμορφώνεται στο 1,2%).

Ο κ. Προβόπουλος προτείνει εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση της παραγωγικής βάσης μέσω επενδύσεων, την αύξηση της απασχόλησης και την ενδυνάμωση του ανταγωνισμού. Για την άμβλυνση των αρνητικών επιπτώσεων της κρίσης, την επίσπευση της ανάκαμψης και την παγίωση στο μέλλον υψηλών και σταθερών ρυθμών ανάπτυξης απαιτείται η υιοθέτηση στρατηγικής που να βασίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 Γρήγορη και γενναία διόρθωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, ώστε να μηδενιστεί το 2012. Αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με την ΤτΕ, εάν συλληφθεί μέρος της τεράστιας φοροδιαφυγής και, κυρίως, εάν επιτευχθεί ουσιαστική περιστολή των κρατικών δαπανών, καθώς είναι δύσκολη η επίτευξη του στόχου για τα έσοδα.

 Εφαρμογή πλέγματος μεταρρυθμίσεων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, προκειμένου να τιθασευτεί το δημόσιο χρέος.

 Εκτεταμένες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Πηγή Express