Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δικαιοδοσία και αρμοδιότητα επί ανακοπής τράπεζας κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου, Δήμου

2 Νοέμβριος 2019Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 10360/2019, 25ο Τμήμα
 
Ανακοπή τραπεζικής εταιρείας κατά αρνητικής δήλωσης τρίτου, μετά την ΑΕΔ 1/2019. Εφόσον η απαίτηση της οφειλέτιδος τεχνικής εταιρείας κατά του Δήμου, εις χείρας του οποίου, ως τρίτου, επιβλήθηκε η ένδικη κατάσχεση, έχει το χαρακτήρα απαίτησης δημοσίου δικαίου, προερχόμενης από διοικητική σύμβαση, η κρινόμενη διαφορά υπάγεται στη δικαιοδοσία των διοικητικών δικαστηρίων. Δεδομένου δε ότι η ανακοπή αυτή επέχει θέση κύριου ενδίκου βοηθήματος [«αγωγής»] για την αναγνώριση της ύπαρξης και έκτασης της οφειλής από διοικητική σύμβαση, η εκδίκαση της ανήκει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, προς το οποίο και παραπέμπεται.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης