Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοπή ΚΕΔΕ. Εκτελεστή πράξη η ατομική ειδοποίηση του α.47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

1 Νοέμβριος 2019


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 6481/2019, 29ο Τμήμα
 
Η προβλεπόμενη από το άρθρο 47 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013) ατομική ειδοποίηση αποτελεί τη μόνη εκτελεστή πράξη που εκδίδεται κατά το στάδιο που προηγείται της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, η δε πράξη καταχώρησης στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων της φορολογικής Διοίκησης που αποβλέπει στην παρακολούθηση της οφειλής αποτελεί μη εκτελεστή πράξη και η ανακοπή κατά της πράξης αυτής είναι απαράδεκτη. Περαιτέρω, σε περίπτωση που το Δημόσιο επισπεύδει αναγκαστική εκτέλεση των απαιτήσεων του σε βάρος ατομικής περιουσίας κληρονόμου ο τελευταίος μπορεί να αντιτάξει την έλλειψη ενεργητικού της κληρονομίας, εφόσον έχει αποδεχθεί αυτήν με το ευεργέτημα της απογραφής και για όσο χρόνο διαρκεί το ευεργέτημα αυτό.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης