Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

13 Απρίλιου 2009 Σχόλια
  • Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τη Βελτίωση Δηλώσεων Ε9, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1148/2008.
Δ Ε Λ Τ Ι Ο   Τ Υ Π Ο Υ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε9

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι την Τετάρτη, 8 Απριλίου 2009, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία η Νέα Ηλεκτρονική Υπηρεσία για τη Βελτίωση Δηλώσεων Ε9, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1148/2008.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία είναι εφικτή από το δικτυακό τόπο www.e-9.gr.

Η νέα Υπηρεσία απευθύνεται στους πολίτες, για τους οποίους διαπιστώθηκε ότι η δήλωση ή οι δηλώσεις Στοιχείων  Ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν κατά τα έτη 2005 έως 2008 εμφανίζουν λάθη και παραλείψεις ως προς τα στοιχεία του Πίνακα 1. Τα συγκεκριμένα προβλήματα καθιστούν αδύνατη, τη σύνθεση της εικόνας της περιουσιακής τους κατάστασης, όπως αυτή ίσχυε την 1η Ιανουαρίου 2008 και, κατ’ επέκταση την επεξεργασία και την έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος ΕΤΑΚ.

Προϋπόθεση για τη χρήση της νέας Υπηρεσίας είναι η παραλαβή του σχετικού Ειδοποιητηρίου, στο οποίο περιγράφονται τα συγκεκριμένα λάθη ή παραλείψεις και ο ειδικός κωδικός πρόσβασης στην εφαρμογή.
Για τη χρήση της νέας Υπηρεσίας και τη διασφάλιση του απορρήτου της επικοινωνίας, οι ενδιαφερόμενοι θα χρειαστεί να εισάγουν:
-    Τον Α.Φ.Μ. τους.
-    Τον Ειδικό Κωδικό που αναγράφεται στο Ειδοποιητήριο που έχουν παραλάβει.
-    Τον Αριθμό Ειδοποίησης του Εκκαθαριστικού της τελευταίας Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος που έχουν υποβάλει ή τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου που εμφανίζεται στην τελευταία προεκτυπωμένη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος.

Η εφαρμογή, πέρα από τη δυνατότητα τροποποίησης/συμπλήρωσης  των στοιχείων ακινήτων των δηλώσεων Ε9, προσφέρει τη δυνατότητα ακριβούς γεωγραφικού προσδιορισμού της θέσης τους με τη χρήση των χαρτών του συστήματος Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων (ΑΠΑΑ) του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Επίσης, σε κάθε βήμα της διαδικασίας, περιλαμβάνει αναλυτική βοήθεια, στην οποία μπορεί να προσφεύγει ο χρήστης σε περίπτωση που αυτό απαιτηθεί.
Οι διορθώσεις που πραγματοποιούνται μέσω της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας, επέχουν θέση δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο πολίτης μπορεί να εκτυπώσει τη δήλωση στοιχείων ακινήτων που έχει υποβάλει, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ακριβές αντίγραφο, όταν συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/1986 στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια των δηλωθέντων στοιχείων (ΦΕΚ 163Β/13-2-2006).

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη μέχρι την 30η Νοεμβρίου 2009.

Για την λειτουργία της εφαρμογής απαιτούνται κατ' ελάχιστον:
-    Φυλλομετρητής Internet Explorer 6, Mozilla Firefox 2, Safari 3 ή Opera 9
-    Ανάλυση οθόνης 1024 x 768
-    Ενεργοποίηση των λειτουργιών Javascript και Cookies
-    Adobe Acrobat Reader (για την εκτύπωση της δήλωσης)Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης