Αποτελέσματα live αναζήτησης

Συνήγορος του Πολίτη για ασφαλιστική εκκρεμότητα στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

  • Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασχολήθηκε με αναφορά που δέχθηκε από νόμιμο εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρίας, οτι προέκυψε ασφαλιστική εκκρεμότητα σε 150 εργαζόμενούς της, για τον Απρίλιο του 2004, αν και σύμφωνα με τα ταμειακά παραστατικά που είχε στη διάθεσή της, είχε υποβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω διαδικτύου ΑΠΔ, η οποία αφορούσε τις εισφορές του μήνα Απριλίου 2004, για 2.510 εργαζόμενους. Επιπλέον, η είσπραξη του συνολικού ποσού αποδεικνυόταν και από ταμειακά παραστατικά του ΙΚΑ. Παρόλα αυτά 150 περίπου εργαζόμενοι της εταιρείας, είχαν πρόβλημα με την ασφάλιση του συγκεκριμένου μήνα, καθόσον δεν βεβαιώνονταν τα ένσημα στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό.
Συνήγορος του Πολίτη για ασφαλιστική εκκρεμότητα στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ

Ο Συνήγορος του Πολίτη, ασχολήθηκε με αναφορά που δέχθηκε από νόμιμο εκπρόσωπο ανώνυμης εταιρίας, οτι προέκυψε ασφαλιστική εκκρεμότητα σε 150 εργαζόμενούς της, για τον Απρίλιο του 2004, αν και σύμφωνα με τα ταμειακά παραστατικά που είχε στη διάθεσή της, είχε υποβάλλει στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, μέσω διαδικτύου ΑΠΔ, η οποία αφορούσε τις εισφορές του μήνα Απριλίου 2004, για 2.510 εργαζόμενους. Επιπλέον, η είσπραξη του συνολικού ποσού αποδεικνυόταν και από ταμειακά παραστατικά του ΙΚΑ. Παρόλα αυτά 150 περίπου εργαζόμενοι της εταιρείας, είχαν πρόβλημα με την ασφάλιση του συγκεκριμένου μήνα, καθόσον δεν βεβαιώνονταν τα ένσημα στον ασφαλιστικό τους λογαριασμό.

Όπως αναφέρει η αρχή, η αρχική θέση της υπηρεσίας ήταν ότι μάλλον παρουσιάστηκε κάποιο τεχνικό πρόβλημα, εξ αιτίας του οποίου δεν καταχωρήθηκε ολόκληρη η ονομαστική κατάσταση των ασφαλισμένων. Από το Τοπικό Υποκατάστημα, προτάθηκε ως τρόπος επίλυσης του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί, η υποβολή εκ νέου Α.Π.Δ, την οποία μάλιστα η υπηρεσία θα την θεωρούσε εκπρόθεσμη και ως εκ τούτου θα της επέβαλε πρόστιμο. Στο Συνήγορο, επισημάνθηκε, εκτός των άλλων, η πρακτική αδυναμία να επιλυθεί με άλλο τρόπο το πρόβλημα, επειδή οποιαδήποτε άλλη λύση θα ήταν ασύμβατη με τις δυνατότητες και τα όρια του μηχανογραφικού συστήματος που υποστηρίζει την ΑΠΔ.

Με την συγκεκριμένη πρόταση, όπως διατυπώθηκε, δεν συμφώνησε ο Συνήγορος. Εκτίμησε δε ότι η αρμόδια υπηρεσία αφενός δεν διατύπωνε με ακρίβεια ποιο είναι το πρόβλημα, αφετέρου μετέθετε την υποχρέωση της για την ουσιαστική εξέταση του θέματος σε μελλοντικό και αόριστο χρόνο μετά την πιθανή άσκηση ένστασης εκ μέρους της εταιρείας. Έτσι, στo πλαίσιo της διαμεσολαβητικής προσπάθειας, η αρχή απέστειλε στην αρμόδια υπηρεσία έγγραφο και ζητούσε ενημέρωση και παρέμβασή της, για τη διευθέτηση του συγκεκριμένου προβλήματος, ενώ εκφραζόταν και ο προβληματισμός για τη λύση που προτεινόταν. Στη συνέχεια, η Αρχή απευθύνθηκε με έγγραφο στη διοίκηση του ΙΚΑ εκθέτοντας τις απόψεις της και τους προβληματισμούς της για την αντιμετώπιση του προβλήματος από το αρμόδιο Τοπικό Υποκατάστημα, ζητώντας παράλληλα την παρέμβασή τους, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα.

Η διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανταποκρίθηκε στο σχετικό έγγραφο της αρχής και εξέδωσε το υπ αρ. Ε40/414/26-11-2008 Γενικό Έγγραφο, με διευκρινίσεις για την υποβολή Α.Π.Δ μέσω διαδικτύου, σύμφωνα με το οποίο, το αποδεικτικό παραλαβής, αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης της υποβληθείσης μέσω διαδικτύου ΑΠΔ αποτελεί για τον εργοδότη, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και οποιονδήποτε τρίτο επίσημη επιβεβαίωση των στοιχείων της, δηλαδή επωνυμία εργοδότη, μισθολογικές περίοδοι που αφορά, συνολικός αριθμός εργαζομένων, συνολικά ποσά αποδοχών,εισφορών κλπ.

www.kathimerini.gr


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης