Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αλλαγές σε τέσσερις βασικούς όρους έγκρισης του προγράμματος ΤΕΜΠΜΕ

9 Απρίλιος 2009
  • Ξεκινάει η δεύτερη φάση του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αλλαγές σε τέσσερις βασικούς όρους έγκρισης του προγράμματος μεταξύ των οποίων η κατάργηση του όρου για την επιδότηση επιτοκίου.
Ξεκινάει η δεύτερη φάση του Προγράμματος Εγγύησης Δανείων Κεφαλαίου Κίνησης Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων με αλλαγές σε τέσσερις βασικούς όρους έγκρισης του προγράμματος μεταξύ των οποίων η κατάργηση του όρου για την επιδότηση επιτοκίου.

    Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Κ. Χατζηδάκης οι όροι του προγράμματος μεταβάλλονται στα ακόλουθα σημεία:

    - Επιλέξιμες εταιρείες είναι πλέον όλες εκείνες που ο μέσος όρος των 3 τελευταίων χρήσεών τους (2005, 2006 και 2007) είναι θετικός

    - Το πρόγραμμα δίνει εγγύηση δανείων - όπως ακριβώς στην Α φάση αλλά δεν επιδοτείται πλέον το επιτόκιο. Το επιτόκιο υπολογίζεται όπως και στην Α' φάση (euribor+2.1)

    - Μέγιστο ύψος δανείου ανά επιχείρηση είναι τα 125.000 ευρώ με δεδομένο ότι ο μέσος όρος των δανείων της Α' φάσης (119.000 ευρώ)

    - Μειώνεται η εφάπαξ προμήθεια υπέρ του ΤΕΜΠΜΕ από το 1% στο 0,25%.

    Όπως σημείωσε ο υφυπουργός κ. Ι. Μπούγας τα μέτρα αυτά έχουν την έγκριση και των επιμελητηρίων, ενώ ο υπουργός σημείωσε ότι κρίθηκε αναγκαίο να υπάρξουν αλλαγές στους όρους τόσο για να αποτραπούν φαινόμενα επανακατάθεσης των κεφαλαίων στις τράπεζες, ενώ επιπλέον, το ότι σταματάει η επιδότηση του επιτοκίου είναι επιλογή της κυβέρνησης και για να μην χρειαστεί να περικοπούν κονδύλια από άλλες δράσεις του ΕΣΠΑ.

    Το κεφάλαιο του ΤΕΜΠΜΕ αυξάνεται κατά 1,5 δισ ευρώ μέσω ομολόγων μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Οικονομίας, το πακέτο δεν περιλαμβάνεται στο πακέτων των 28 δισ των τραπεζών εκτιμάται ότι θα αποδώσει μέσα στους επόμενους 6 με 9 μήνες και στη Β φάση του προγράμματος αναμένεται να συμμετάσχουν 50.000 επιχειρήσεις (στην Α φάση δανειοδοτήθηκαν 27.338) το συνολικό ύψος των δανείων θα ανέλθει σε 6,3 δισ (στην Α φάση ήταν 3,2 δισ ευρώ), το συνολικό ύψος των εγγυήσεων θα φτάσει σε αυτή τη φάση τα 5 δισ ευρώ (στην Α φάση ήταν 2,5 δισ ευρώ). Το μέγιστο ύψος της δανειοδότησης φτάνει τα 125 .000 ευρώ με βάση τον υπολογισμό του μέσου όρου ύψους δανείου ανά επιχείρηση που ήταν 119.000 ευρώ.

    Όπως ξεκαθαρίστηκε οι εταιρείες που η αίτησή τους είναι σε διαδικασία έγκρισης από το ΤΕΜΠΜΕ έως τις 8 Απριλίου 2009 και αυτές αξιολογούνται με βάση τους όρους της Α' Φάσης ενώ οι εταιρείες που έχουν ήδη κάνει αίτηση για υπαγωγή στο πρόγραμμα αλλά δεν έχει παραλειφθεί ακόμα η αίτηση από το ΤΕΜΠΜΕ μπορούν με μια απλή δήλωση στην τράπεζα να υπαχθούν στη Β' Φάση.

    Ο υπουργός ανέφερε ότι η Β φάση του προγράμματος θα λήξει μόλις καλυφθεί το ποσό των 5 δισ. ευρώ, ενώ ανέφερε ότι μέχρι χθες είχαν κατατεθεί στις τράπεζες 45.000 αιτήσεις εκ των οποίων είχαν εγκριθεί 27.332 και υπολείπονται 18.000. Τέλος ο υπουργός σημείωσε ότι η εξέλιξη του προγράμματος διέψευσε τις ''Κασσάνδρες'' που στην έναρξη του μιλούσαν για αποτυχία

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης