Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τελεσίγραφο από Κομισιόν: Πληρώστε τις επιχειρήσεις σε 30 μέρες

9 Απρίλιου 2009
  • Αυτή η κατάσταση παρεμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και την πτώχευση εταιρειών που θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες.
Τελεσίγραφο από Κομισιόν: Πληρώστε τις επιχειρήσεις σε 30 μέρες

Αυτή η κατάσταση παρεμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και την πτώχευση εταιρειών που θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες.

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες ότι, παρά τις κάποιες βελτιώσεις τα τελευταία χρόνια, σημειώνονται ακόμη καθυστερήσεις πληρωμών σε εμπορικές συναλλαγές μεταξύ  εταιρειών ή επιχειρήσεων και των δημοσίων Αρχών της Ένωσης.


 Αυτή η κατάσταση ,σημειώνει η Κομισιόν, παρεμποδίζει την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα ακόμη και την πτώχευση εταιρειών που θα μπορούσαν να είναι βιώσιμες ιδίως όταν πρόκειται για μικρές και μεσαίες  επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Δυστυχώς, λέει η Επιτροπή, η τρέχουσα τακτική πληρωμών των δημοσίων αρχών δεν είναι η πρέπουσα. Έτσι, με δεδομένη  τη σημερινή κρίση, πολλά κράτη-μέλη άρχισαν ν αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο.
 

 Με βάση τις δεσμεύσεις που περιέχονται στο νόμο για τις μικρές επιχειρήσεις (Small Business Act), η Επιτροπή προτείνει σήμερα μια νέα πολιτική προσέγγιση σ ότι αφορά στις καθυστερημένες πληρωμές καθώς και ουσιώδεις αλλαγές στην οδηγία του 2000 για τις καθυστερημένες πληρωμές. Η Κομισιόν είναι της άποψης ότι οι δημόσιες Αρχές πρέπει να αποτελέσουν παράδειγμα και να πληρώνουν τους λογαριασμούς τους εντός 30 ημερών. Παράλληλα, η Κομισιόν ανακοίνωσε τη δέσμευση της να επιταχύνει την πληρωμή αγαθών (προϊόντων) και υπηρεσιών, έτσι ώστε να τηρούνται οι στόχοι ως προς την πληρωμή των λογαριασμών και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να μειώνει το χρόνο-προθεσμία πληρωμής κάτω από το νομικά προβλεπόμενο.


 Ειδικότερα ,η Επιτροπή προτείνει μια σειρά αλλαγών ως προς τις πληρωμές  προς τις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα προς τις ΜΜΕ:
 

+ Κατά κανόνα, οι δημόσιες Αρχές οφείλουν να καταβάλλουν τις πληρωμές εντός  30 ημερών, διαφορετικά θα πρέπει να καταβάλουν τόκους, αποζημίωση για το κόστος είσπραξης και μια κατ αποκοπή αποζημίωση 5% του οφειλόμενου ποσού με ημερομηνία αφετηρίας του υπολογισμού την πρώτη(1η) ημέρα της καθυστέρησης,
 

+ Η ελευθερία σύναψης σύμβασης είναι σεβαστή στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων, ωστόσο, σε περίπτωση καθυστέρησης, οι επιχειρήσεις θα έχουν το δικαίωμα απαίτησης τόκου καθυστέρησης πληρωμής και αποζημίωση για τις δαπάνες είσπραξης,

+ Ενισχύονται οι κανόνες για τις κατάφωρα καταχρηστικές συμβάσεις.
 

 Η πρόταση αυτή της Κομισιόν στοχεύει στη βελτίωση της ρευστότητας των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σ αυτή την περίοδο της μεγάλης ύφεσης, καθώς επίσης και στην ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς μέσω της εξάλειψης των εμποδίων όσον αφορά τις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές.
 

Τέλος η Κομισιόν ανάγγειλε   την απόφαση της με την οποία καθιερώνονται νέοι, αυστηρότεροι  στόχοι για την καταβολή κονδυλίων της Ε. Ένωσης τα οποία τελούν υπό την άμεση διαχείριση της Κομισιόν. Στόχος της είναι η αναβάθμιση των προσπαθειών για την  επίσπευση της ροής των κεφαλαίων προς τους δικαιούχους οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις είναι μικρές επιχειρήσεις και τοπικές Αρχές διαχείρισης. Τα κονδύλια αυτά  είναι ύψους 15 δις. ευρώ περίπου και καλύπτουν κατά μέσον  όρο 415.000 άμεσες πληρωμές το χρόνο.

Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης