Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικά βιβλία: Κείμενο προτάσεων της ΓΣ της ΕΦΕΕΑ

Ηλεκτρονικά βιβλία: Κείμενο προτάσεων της ΓΣ της ΕΦΕΕΑ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 104 34, ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483,
http://www.efeea.gr
e-mail: [email protected]

Αθήνα 15/10/2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Το διήμερο σεμινάριο με κορυφαίο θέμα τα Ηλεκτρονικά Βιβλία και τις προτάσεις προς την ΑΑΔΕ, που ενέκρινε η Γενική Συνέλευση


Η εξαιρετικά επίκαιρη και ενδιαφέρουσα θεματολογία και ιδιαίτερα το κρίσιμο ζήτημα των ηλεκτρονικών βιβλίων, αλλά και το Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, επιπλέον και τα εργατικά - ασφαλιστικά, συνέβαλαν στην μεγάλη προσέλευση των συναδέλφων Λ/Φ, που παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την διήμερη φορολογική ενημερωτική εκδήλωση της ΕΦΕΕΑ το Σάββατο και Κυριακή 12 και 13 Οκτωβρίου.

Κατά κοινή ομολογία εστέφθη με επιτυχία, ενώ η Γενική Συνέλευση ολοκλήρωσε ύστερα από εποικοδομητικό και υπεύθυνο διάλογο και ενέκρινε, συμπληρώνοντας τις προτάσεις του Δ.Σ. για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, με εντολή να δημοσιοποιηθούν και βέβαια να τεθούν υπόψη του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κου Γιώργου Πιτσιλή και κατ´ επέκταση στην πολιτική οικονομική ηγεσία.  

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους εισηγητές:

• Αντώνη Ντίνο - στέλεχος της ΑΑΔΕ που έκανε εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία και δέχθηκε τη βροχή ερωτημάτων και σχολίων των συναδέλφων απαντώντας υπομονετικά.

• Τους Βαγγέλη Θεοδωρά και Δημήτρη Μπούρλο για την εξαιρετική ανάλυση της θεματολογίας επί όλων των πρακτικών θεμάτων που μας απασχολούν όσον αφορά την θεωρία και πράξη εφαρμογής των εργατικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.  

• Τον Κωστή Ντρούκα και βέβαια τον δικό μας δάσκαλο Γιώργο Χριστόπουλο, για την πολύ κατανοητή και με πολλά παραδείγματα ανάλυση στο "καυτό" και επίκαιρο ζήτημα ενημέρωσης και καταχώρησης στην νέα εφαρμογή των νομοθετημένων δηλωτικών υποχρεώσεων των πραγματικών δικαιούχων των Ν.Π. και Οντοτήτων, που απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, ιδίως όταν μεσολαβούν ως μέτοχοι, άλλα Ν.Π. στην αλλοδαπή, όπου αναζητείται και καταγράφεται το δένδρο μέχρι εντοπισμού του φυσικού προσώπου.  

Ευχαριστεί ακόμη τους χορηγούς και κυρίως τους συναδέλφους μέλη και μη μέλη.
    
Ακολουθεί το κείμενο των προτάσεων της ΕΦΕΕΑ, για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, όπως εγκρίθηκε από το Δ.Σ. και τη Γ.Σ.

Αθήνα 13/10/2019

KEIMENO ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΓΣ ΤΗΣ ΕΦΕΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ


Η Γενική Συνέλευση της ΕΦΕΕΑ κατά την συνεδρίαση της 13/10/2019 ενέκρινε τις προτάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσής, για το  ζήτημα των ηλεκτρονικών Βιβλίων προκειμένου αυτές να σταλούν στον Διοικητή της ΑΑΔΕ, αλλά και να λάβουν δημοσιότητα.  
    
Στη συνεδρίαση του Γ.Σ. της 13ης Οκτωβρίου 2019, ύστερα από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων διαμορφώθηκε το ακόλουθο κείμενο των βασικών κατευθύνσεων, το οποίο και θα αποτελέσει αφετηρία θέσεων της ΕΦΕΕΑ για το θέμα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Θεωρούμε κατ αρχάς ότι η χρησιμότητα αυτού του νέου εγχειρήματος για να είναι επωφελής, θα πρέπει να διευκολυνθούν, αφενός μεν οι Λογιστές – Φοροτεχνικοί και αφετέρου δε οι επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, με την εξοικονόμηση χρόνου, την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

Έχοντας ως αφετηρία την πιο πάνω βασική θέση, η καθιέρωση των ηλεκτρονικών βιβλίων, θα πρέπει κατά την υλοποίησή της να έχει λάβει υπόψη τις ακόλουθες προτάσεις – προϋποθέσεις:

1. Την διαπίστευση (accreditation) της διαδικασίας ενημέρωσης τους υποχρεωτικά και με υπογραφή από τον κατά το νόμο υπεύθυνο - πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό (χωρίς όρια κύκλου εργασιών) ο οποίος με βάση τα εν λόγω βιβλία θα συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις και θα εκτελεί ως εντολέας της οντότητας (φυσικό η νομικό πρόσωπο) τις κάθε είδους δηλωτικές υποχρεώσεις.
Συνεπώς για τον ασφαλή εκ μέρους της φορολογικής διοίκησης στόχο που αποβλέπει πρωτίστως στο δημόσιο συμφέρον, εκλαμβάνουμε ως προϋπόθεση την εφαρμογή εν προκειμένω των συντρεχουσών διατάξεων και την προς τούτο προσαρμογή τους, στην νομοθετική ρύθμιση, ή Διοικητική Απόφαση η οποία θα ρυθμίζει τις λεπτομέρειες των ηλεκτρονικών βιβλίων. Εδώ πρέπει με αρμοδιότητα του ΟΕΕ, να ενσωματωθεί στην όλη διαδικασία και η διασφάλιση της υπογραφής από τον κατά νόμο πιστοποιημένο Λογιστή – Φοροτεχνικό, όπως στις δηλώσεις έτσι και στα ηλεκτρονικά βιβλία (σχ. άρθρο 1 του Ν. 2515/1997, άρθρο 38 του Ν. 2873/2000, Ν. 3842/2010 (άρθρο 17, παρ. 7, 8 ,9), Π.Δ. 340/1998, Ν.4308/2014 (ΕΛΠ) άρθρο 5 παρ. 4. του 3)

2. Την κατάργηση των ΜΥΦ.

3. Την απάλειψη της επιβολής προστίμων των τροποποιητικών δηλώσεων σε εμπρόθεσμη αρχική, κάθε είδους φορολογίας σε συνδυασμό και με την μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών προστίμων εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων.

4. Θα πρέπει η εφαρμογή να είναι αρχικά πιλοτική για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα με δυνατότητα τροποποιήσεων χωρίς κανένα πρόστιμο, και για το έτος 2020 (έτος πιλοτικής εφαρμογής) να γίνει επαλήθευση μόνο του ΦΠΑ, καθώς κρίνουμε ότι για το Ε3 πρέπει πρώτα να μπουν επιπλέον παράμετροι, όπως π.χ. τι θα γίνει με την ανάλυση των εσόδων ανά ΚΑΔ.

5. Από την πλευρά της η Α.Α.Δ.Ε. θα πρέπει να εξετάσει εν λειτουργία τις δυνατότητες και τις αντοχές της εφαρμογής αλλά και των συστημάτων σε απαιτητικές συνθήκες και συνεπώς να προβεί στις κατάλληλες ενέργειες βελτίωσης μέχρι την ημέρα έναρξης της υποχρεωτικής εφαρμογής.

6. Η ενημέρωση του «MyData» και η διαβίβαση παραστατικών (μηχανογραφικά - χειρόγραφα) πρέπει να είναι δυνατή από την πρώτη μέρα και έως την λήξη του επόμενου μήνα από την λήξη του μήνα ή τριμήνου ώστε  να συμπίπτει με την υποχρέωση υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ και πέραν αυτού να δίνεται ένα δίμηνο επιπλέον για διορθώσεις για όλους τους εμπλεκόμενους χωρίς ποινές για τις τροποποιήσεις στο χρονικό αυτό διάστημα.

7. Θεωρούμε κρίσιμο ζητούμενο για την διασφάλιση των δηλωτικών υποχρεώσεων σχετικά με τους παρακρατούμενους, ή επιρριπτόμενους φόρους υπέρ του Δημοσίου και τρίτων, την αυτόματη γένεση στο «myDATA».
Συγκεκριμένα: αφενός ο εκδότης να αναγράφει (ώστε να καταχωρούνται στη εφαρμογή) κατά περίπτωση φορολογικής διάταξης τους εν λόγω φόρους, αφετέρου ο λήπτης που θα αποδεχτεί τη συναλλαγή να πληροφορείται για την αναγραφή και καταχώρηση, ώστε να αποτυπώσει στους ανάλογους λογαριασμούς τα ποσά προκειμένου να αποδοθούν. Με τον τρόπο αυτό παρέλκει η επανυποβολή των: ΦΜΥ listing, δημοτικών φόρων, περιβαλλοντικών τελών, φόρων διαμονής, τόκων, μερισμάτων, σε πρώτη φάση και αργότερα των υπολοίπων (ΦΠΑ, κ.ά.)

8. Απαιτείται υποχρεωτική νομοθετική ρύθμιση που θα περιλαμβάνει την κατάργηση των προστίμων πάσης φύσεως τροποποιητικών δηλώσεων σε εμπρόθεσμη αρχική, που παραμένουν ακόμη με πρόστιμο (π.χ. εισόδημα, φόροι διαμονής, περιβαλλοντικό τέλος, χαρτόσημο, κ.λπ.) καθώς και την μείωση των αδικαιολόγητα υψηλών προστίμων εκπρόθεσμων αρχικών δηλώσεων.

9. Επειδή οι νέες διαδικασίες θα δημιουργήσουν επιπρόσθετες δαπάνες για τις επιχειρήσεις και τα λογιστικά γραφεία, προκειμένου να συγχρονισθούν τα λογιστικά προγράμματα αλλά και ο απαιτούμενος εξοπλισμός, όπου χρειαστεί, με τα ηλεκτρονικά βιβλία, προτείνεται για την κάλυψη των δαπανών αυτών, να δοθούν οικονομικά ή φορολογικά κίνητρα, ώστε τα γραφεία να εκσυγχρονίσουν την μηχανογράφηση τους. Ενδεικτικά ισόποση μείωση από το φόρο εισοδήματος.

10. Να προβλεφθεί η δυνατότητα συγχρονισμού (λήπτη και εκδότη) σε περιπτώσεις ετεροχρονισμού κατά την καταχώρηση μεταξύ ημερομηνίας και παραλαβής του παραστατικού.

11. Να προβλεφθούν όλες οι περιπτώσεις απαλλαγών ΦΠΑ ενδοκοινοτικών αποκτήσεων, εξαγωγών, απαλλασσόμενες μικρές επιχειρήσεις (39 Α) κ.λπ.

12. Για το θέμα της επιβεβαίωσης των δεδομένων των τιμολογίων, να οριστεί ότι θα υπάρχει απαλλαγή των λογιστών - φοροτεχνικών από οποιαδήποτε ευθύνη. Άμεσα υπεύθυνες για τις συναλλαγές είναι αποκλειστικά οι υπόχρεες οντότητες.

13. Η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση να προηγηθεί των ηλεκτρονικών βιβλίων, ώστε έγκαιρα να αντιμετωπισθούν τα τυχόν προβλήματα και το 2020 πρέπει να χαρακτηρισθεί ως έτος πιλοτικής εφαρμογής.

14. Το τελευταίο τρίμηνο του έτους να κλείνει έως την ημερομηνία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων.

15. Οι οντότητες, που εκδίδουν ηλεκτρονικά τα τιμολόγιά τους, να υποχρεούνται άμεσα να αναρτούν στο σύστημα τα τιμολόγια.

16. Τέλος θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για έναν φορέα στον οποίον θα δημοσιεύονται οι οικονομικές καταστάσεις και από αυτόν να αντλούν στοιχεία όποιοι άλλοι φορείς επιθυμούν.
Δεν είναι εφικτό να αποστέλλουμε τα ίδια στοιχεία σε κάθε ένα φορέα ξεχωριστά.

Η Γ.Σ. της Ε.Φ.Ε.Ε.Α.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης