Αναστολή λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών για τεχνικούς λόγους | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναστολή λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών για τεχνικούς λόγους


 
Σύμφωνα με ενημέρωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναστέλλεται για τεχνικούς λόγους η λειτουργία το Ηλεκτρονικού "Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών".

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αιτηθούν τις μεταβολές που τους αφορούν υποβάλλοντας έντυπες αιτήσεις στην Υπηρεσία/Διεύθυνση Συλλογικών Ρυθμίσεων/Τμήμα Επαγγελματικών Μητρώων. Οι ήδη εγγεγραμμένοι μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου από την 01/10/2019 έως και την 04/10/2019 θα πρέπει να υποβάλλουν εντύπως στην Υπηρεσία τις σχετικές αιτήσεις με τα αντιστοίχως προβλεπόμενα νόμιμα δικαιολογητικά.

Το ηλεκτρονικό μητρώο αναμένεται να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία στις 01/11/2019.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone