Τέλος στο εμπόριο αδειών φωτοβολταϊκών

Επενδύσεις - Αναπτυξιακά

6 Απρίλιος 2009
ΦPENO στο εμπόριο των αδειών φωτοβολταϊκών έργων, το οποίο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις προκαλώντας αύξηση του κόστους των σχετικών επενδύσεων μέχρι και 20%, επιχειρεί να βάλει το Yπουργείο Ανάπτυξης με σχετική διάταξη που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του Yπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες. Taxheaven.gr

Τέλος στο εμπόριο αδειών φωτοβολταϊκών              

 
ΦPENO στο εμπόριο των αδειών φωτοβολταϊκών έργων, το οποίο έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις προκαλώντας αύξηση του κόστους των σχετικών επενδύσεων μέχρι και 20%, επιχειρεί να βάλει το Yπουργείο Ανάπτυξης με σχετική διάταξη που συμπεριλήφθηκε σε νομοσχέδιο του Yπουργείου Εσωτερικών με θέμα την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες.
 
Συγκεκριμένα το άρθρο 19 του νομοσχεδίου προβλέπει ότι οι άδειες παραγωγής ή αποφάσεις εξαίρεσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται να μεταβιβασθούν πριν από την έναρξη λειτουργίας των σταθμών. Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η μεταβίβαση εφόσον το εταιρικό κεφάλαιο της εταιρίας προς την οποία γίνεται μεταβίβαση κατέχεται εξ ολοκλήρου από τη μεταβιβάζουσα εταιρία.

Η πρόβλεψη αυτή δεν αφορά εκκρεμείς κατά τον χρόνο της δημοσίευσης του νόμου αιτήσεις που έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας καθώς και αιτήσεις για τις οποίες έχει γνωμοδοτήσει θετικά η ΡΑΕ χωρίς ωστόσο να έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου η ρύθμιση αυτή γίνεται προκειμένου το πλεονέκτημα που απέκτησαν εταιρίες που υπέβαλαν αίτηση για απόκτηση άδειας εγκατάστασης φωτοβολταϊκού σταθμού, εντός προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος, το οποίο εν τω μεταξύ έχει λήξει, να μη γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το εμπόριο αδειών φωτοβολταϊκών έργων έχει λάβει σοβαρές διαστάσεις (όπως στο παρελθόν συνέβη και με τα αιολικά έργα) προκαλώντας αύξηση του κόστους των επενδύσεων μέχρι και 20%, αφού στην «αγορά» οι άδειες μεγάλων έργων πωλούνται από 800.000 έως και 1 εκατ. ευρώ ανά MW, ενώ οι άδειες μικρών έργων (των λεγόμενων εξαιρέσεων) πωλούνταν μέχρι και 200.000 ευρώ, ανάλογα με την περιφέρεια και κατ' επέκταση το ύψος της επιδότησης.

Πηγή: Express.gr