Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διασταύρωση στοιχείων ΔΟΥ - Τειρεσία για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

6 Απρίλιου 2009 Σχόλια
  • THN πρόσβαση ακόμη και στα αρχεία της εταιρίας Tειρεσίας Α.Ε., όπου είναι καταχωρισμένοι οι αφερέγγυοι δανειολήπτες, θα επιδιώξει το Yπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να διασταυρώσει εάν οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν χρέη ή άλλου είδους εκκρεμότητες με το τραπεζικό σύστημα αλλά ακόμη και να εντοπίσει τις διευθύνσεις ληξιπρόθεσμων οφειλετών που σήμερα είναι φορολογικώς... "άφαντοι". Αντικειμενικός στόχος της συνεργασίας αυτής θα είναι ακόμη η σκιαγράφηση του οικονομικού προφίλ των οφειλετών ακόμη και από τις τράπεζες.
Διασταύρωση στοιχείων ΔΟΥ - Τειρεσία για είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών

THN πρόσβαση ακόμη και στα αρχεία της εταιρίας Tειρεσίας Α.Ε., όπου είναι καταχωρισμένοι οι αφερέγγυοι δανειολήπτες, θα επιδιώξει το Yπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, προκειμένου να διασταυρώσει εάν οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν χρέη ή άλλου είδους εκκρεμότητες με το τραπεζικό σύστημα αλλά ακόμη και να εντοπίσει τις διευθύνσεις ληξιπρόθεσμων οφειλετών που σήμερα είναι φορολογικώς... "άφαντοι". Αντικειμενικός στόχος της συνεργασίας αυτής θα είναι ακόμη η σκιαγράφηση του οικονομικού προφίλ των οφειλετών ακόμη και από τις τράπεζες.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη γενικότερη αναμόρφωση του εισπρακτικού μηχανισμού του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προκειμένου να ενισχυθούν τα κρατικά ταμεία. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται άλλωστε και η σκέψη της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου να αναθέσει σε νομικές και ελεγκτικές εταιρίες τον ρόλο των τεχνικών συμβούλων για τη βελτίωση και την επιτάχυνση των διαδικασιών είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, συνολικού ποσού 9 δισ. ευρώ. Στις εν λόγω εταιρίες θα ανατεθούν με συμβάσεις έργου σημαντικές αρμοδιότητες, οι οποίες θα φθάνουν και την αρχειοθέτηση των ίδιων των οφειλετών και των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων τους.

Ειδικότερα, το σχέδιο του Yπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπει την άμεση είσπραξη 1,8 δισ. ευρώ εντός του 2009 από ένα συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων χρεών προς το Δημόσιο ύψους 9 δισ. ευρώ, το οποίο θεωρείται εισπράξιμο. Στο στόχαστρο του υπουργείου αναμένεται να μπουν περίπου 600.000 οφειλέτες. Eτσι, προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο αυτό, το υπουργείο θα αναθέσει σε νομικά γραφεία και εταιρίες ελεγκτών το έργο της βελτίωσης των διαδικασιών παρακολούθησης, ειδοποίησης και είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο. Η ανάθεση θα γίνει με τη σύναψη συμβάσεων έργου. Οι εταιρίες θα λειτουργούν ως τεχνικοί σύμβουλοι, στην ουσία όμως αναμένεται να αναλάβουν:

Πρώτον, τον εντοπισμό 600.000 οφειλετών που χρωστούν στο Δημόσιο 9 δισ. ευρώ. Στο πλαίσιο αυτό, οι εταιρίες που θα επιλεγούν θα επιδιώξουν να ξεκαθαρίσουν το αρχείο των οφειλετών προσδιορίζοντας ποιες είναι οι πραγματικές διευθύνσεις κατοικίας αυτών τους οποίους αδυνατούν να εντοπίσουν τα δικαστικά τμήματα των ΔΟΥ. Θα αναλάβουν δηλαδή να βρουν πού διαμένουν πραγματικά χιλιάδες οφειλέτες, οι οποίοι δεν έχουν ενημερώσει τα τμήματα μητρώου των ΔΟΥ για τις αλλαγές διευθύνσεων που έχουν κάνει, με αποτέλεσμα το πληροφοριακό σύστημα Taxis του Yπουργείου Οικονομικών να περιλαμβάνει παρωχημένα στοιχεία γι'Α αυτούς και να θεωρούνται ουσιαστικά «αγνώστου διαμονής». Με τον εντοπισμό των οφειλετών, θα είναι πλέον δυνατή η επικοινωνία των ΔΟΥ μαζί τους και η ειδοποίησή τους για την τακτοποίηση των οφειλών τους και προς την κατεύθυνση αυτή, οι δημοσιονομικές αρχές ευελπιστούν στη συμβολή του αρχείου της εταιρίας Tειρεσίας.

Δεύτερον, στην ακριβή καταγραφή των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών. Οι εταιρίες-σύμβουλοι θα επιδιώξουν να συντάξουν για κάθε οφειλέτη την πλήρη εικόνα της περιουσιακής του κατάστασης. Θα αναλάβουν δηλαδή να εντοπίσουν και να καταγράψουν πόσα και ποια ακίνητα, Ι.Χ. αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής κατέχει, ποιο είναι το ύψος των καταθέσεών του στις τράπεζες, ποιες οι τοποθετήσεις του σε μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ., καθώς και τι εισοδήματα εισπράττει. Προς τούτο θα αποκτήσουν πρόσβαση ακόμη και στα στοιχεία των ακινήτων που οι οφειλέτες έχουν δηλώσει ότι κατέχουν σε έντυπα Ε9 παρελθόντων ετών. Θα μπορούν δηλαδή να λαμβάνουν πληροφορίες από το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο που καταρτίζει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, με βάση τα υποβληθέντα έντυπα Ε9. Παράλληλα, θα αναζητούν και θα μπορούν να βρίσκουν στοιχεία για το οικονομικό προφίλ των οφειλετών ακόμη και από τις τράπεζες. Θα αποκτήσουν επίσης πρόσβαση ακόμη και στα αρχεία κακοπληρωτών της εταιρίας Tειρεσίας, προκειμένου να γνωρίζουν εάν οι οφειλέτες του Δημοσίου έχουν χρέη ή άλλου είδους εκκρεμότητες με το τραπεζικό σύστημα.

Τρίτον, στην προετοιμασία της λήψης των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Διασταυρώνοντας όλα τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα συγκεντρώνουν για τα περιουσιακά στοιχεία κάθε οφειλέτη θα μπορούν να σχηματίζουν μια πλήρη εικόνα για την οικονομική του επιφάνεια. Στη συνέχεια θα ενημερώνουν τις αρμόδιες ΔΟΥ, παρέχοντάς τους πλήρη φάκελο με όλα τα στοιχεία, προκειμένου τα δικαστικά τμήματα αυτών να προχωρούν στη συνέχεια σε κατασχέσεις και πλειστηριασμούς.


Πηγή Express


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης