Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΥΠΑΝ: Στη Βουλή σ/ν για τη ρύθμιση του της μείωσης του κεφαλαίου των ΕΠΕ

4 Απρίλιος 2009
  • Στα 4.500 ευρώ, από 18.000 ευρώ προηγούμενος μειώνεται το ελάχιστο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), όπως προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.
ΥΠΑΝ: Στη Βουλή σ/ν για τη ρύθμιση του της μείωσης του κεφαλαίου των ΕΠΕ

Στα 4.500 ευρώ, από 18.000 ευρώ προηγούμενος μειώνεται το ελάχιστο ποσό του εταιρικού κεφαλαίου Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), όπως προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης, που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή.

Στο νομοσχέδιο για την «εφαρμογή ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις», προβλέπεται επίσης η παράταση για δύο ακόμη έτη (έως 31-12-2010), της αναστολής καταβολής των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών, που οφείλονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς αρμοδιότητας του υπουργείου Απασχόλησης από τις ναυπηγοεπισκευαστικές επιχειρήσεις καθώς και η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων.


- Μεταξύ άλλων:Τροποποιείται το ελάχιστο ποσό στο οποίο μπορεί να μειωθεί το εταιρικό κεφάλαιο Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) από τα 18.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ. 

Σημείωση: η τροποποίηση αυτή έρχεται να συμπληρώσει την τροποποίηση του άρθρου 4 του νόμου 3190/1955 περί Ε.Π.Ε. από τον νόμο 3661/2008 ή οποία καθιέρωσε ως ελάχιστο κεφάλαιο για την σύσταση Ε.Π.Ε. το ποσό των 4.500,00 ευρώ.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης