ΑΚΙΟΕ - Ηλεκτρονικά βιβλία: «Πιλοτική η εφαρμογή για να δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος και να διορθωθούν λάθη και ανεπάρκειες» | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΚΙΟΕ - Ηλεκτρονικά βιβλία: «Πιλοτική η εφαρμογή για να δοκιμαστούν οι αντοχές του συστήματος και να διορθωθούν λάθη και ανεπάρκειες»Έγινε την Τρίτη 1/10/19 η συνάντηση των εκπροσώπων της ΚΔ του ΟΕΕ με τον ΓΓ της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή

Στην συνάντηση ο κ. Γενικός αφού ανέφερε τις προτεραιότητες και τους στόχους της ΑΑΔΕ είπε ότι ελπίζει μέσα στο 2021 να έχει γίνει δυνατή η γενίκευση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και να έχει επιτευχθεί η λειτουργία των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Επισημάνθηκαν, από το σύνολο των παρευρισκόμενων, οι δυσκολίες και το έργο που φορτώνουμε πάλι στους συναδέλφους. Ζητήσαμε και αποδέχθηκε να γίνει πιλοτικά η εφαρμογή, το οποίο αποδέχτηκε, με την λογική να δοκιμάσουμε της αντοχές του συστήματος και να διορθώσουμε λάθη και ανεπάρκειες. Η προϋπόθεση για τον κ. Γενικό είναι ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα συμμετέχει από την αρχή και αν το δείγμα δεν είναι ικανοποιητικό θα υποχρεωθεί να επιβάλει την γενίκευση μέσα στο επόμενο έτος.

Ο εκπρόσωπος της ΑΚΙΟΕ, έθεσε, επιπλέον των προβλημάτων που θέτει η μετάβαση στην ηλεκτρονική παρακολούθηση, την ανάγκη για στήριξη των συναδέλφων ώστε να αποκτήσουν επαρκή ηλεκτρονικό εξοπλισμό - ένταξη σε πρόγραμμα επιδότησης - την ανάγκη για απαλλαγή από την επιβολή προστίμων και την υποχρεωτική υπογραφή του Λ/Φ για το σύνολο των βιβλίων. Υπογραφή από μηδενική βάση, κάτι για το οποίο αντέδρασε θεωρώντας ότι υπερβάλλουμε.


Γαμβέττα 4 Αθήνα - ΤΚ 10678
Τηλ.: 210-3826627
Fax.: 210-3826928
Email: [email protected]


Με την συμβολή και άλλων συναδέλφων έγινε κατανοητό ποιους εξυπηρετεί σήμερα η μη γενίκευση της υπογραφής στα βιβλία από τους λογιστές αν και έδειξε ότι τους ενοχλεί η απαίτηση μας για να αποκλειστούν όσοι παρανόμως ασκούν το επάγγελμα.

Έγινε αναφορά στο ρόλο και την δραστηριότητα των ελεγκτικών εταιρειών και επαναλήφθηκε από τον εκπρόσωπο της ΑΚΙΟΕ πως δουλεύουν παράνομα, πως μπορεί να επισημανθούν οι παράνομες δραστηριότητες τους και ότι η ΑΑΔΕ έχει υποχρέωση να ελέγξει όσους παρανομούν από αυτές τις ελεγκτικές εταιρείες.

Τέλος ο εκπρόσωπος της ΑΚΙΟΕ έθεσε και το πρόβλημα που δημιούργησε η κατάρρευση της Thomas Cooks και πρότεινε στη ΑΑΔΕ να επιτρέψει στα συμβόλαια που έχουν συναφθεί με την Thomas, να απαλλαγούν του ΦΠΑ και για το εισόδημα να αναγνωριστεί ως επισφάλεια και να μην επιβαρυνθούν φορολογικά. Οι αποζημιώσεις που θα δοθούν, να επιβαρύνουν την χρήση που θα δοθούν.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone