Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΕΠΕΥ: Από τον Ιούνιο του 2020 η μηνιαία αποστολή αναλυτικών καταστάσεων στοιχείων τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος

23 Σεπτέμβριος 2019
ΑΕΠΕΥ: Από τον Ιούνιο του 2020 η μηνιαία αποστολή αναλυτικών καταστάσεων στοιχείων τίτλων στην Τράπεζα της Ελλάδος
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΣύμφωνα με την Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ υπ' αριθμ. 2683/2019, οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4514/2018 και παρέχουν υπηρεσίες θεματοφυλακής σύμφωνα με την παρεπόμενη υπηρεσία 1) του Τμήματος Β του Παραρτήματος Ι του ν. 4514/2018, υποχρεούνται αρχής γενομένης από τον μήνα Ιούνιο 2020 να υποβάλλουν σε μηνιαία βάση στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικές καταστάσεις στοιχείων τίτλων όπως αυτοί [(σημ.: δηλ. οι τίτλοι)] ορίζονται και περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ Μέρος 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1011/2012. Στους τίτλους περιλαμβάνονται ομόλογα, έντοκα γραμμάτια, μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων.

Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να χορηγεί σε ετήσια βάση άδεια σε υπόχρεες Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) προκειμένου να τους επιτρέπεται να παρεκκλίνουν από την υποχρέωση για τακτή (μηνιαία) παροχή στοιχείων. Για την αξιολόγηση της δυνατότητας χορήγησης παρέκκλισης οι Ανώνυμες Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ.) θα αποστέλλουν ετησίως στην Διεύθυνση Στατιστικής της Τραπέζης της Ελλάδος, Πίνακα με το σύνολο των θέσεων τους σε μετοχές, μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων, ομόλογα και έντοκα γραμμάτια αρχής γενομένης από το έτος 2019. Με βάση τα στοιχεία αυτά και μετά από σχετικό γραπτό αίτημα της Α.Ε.Π.Ε.Υ. δύναται να χορηγείται η παρέκκλιση από την αποστολή των προαναφερόμενων στοιχείων.

Τα στατιστικά στοιχεία διακρατήσεων όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 1011/2012 (χρεόγραφα, μετοχές και μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων) υποβάλλονται, αναλυτικά, ανά τίτλο. Τα στοιχεία που υποβάλλονται ομαδοποιούνται στις ακόλουθες τρεις κατηγορίες:
• Κατηγορία 1: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ασκεί την θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εσωτερικού.
• Κατηγορία 2: Στοιχεία τίτλων που διαθέτουν ISIN και για τους οποίους η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ασκεί την θεματοφυλακή υπέρ κατοίκων εξωτερικού.
• Κατηγορία 3: Στοιχεία τίτλων που δεν διαθέτουν ISIN και για τους οποίους η Α.Ε.Π.Ε.Υ. ασκεί την θεματοφυλακή.

Δείτε ολόκληρη την Πράξη 2683/16.9.2019 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης