Αποτελέσματα live αναζήτησης

TADEUS - Σύνοδος των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1η Συνεδρίαση Ολομέλειας στο Ελσίνκι

TADEUS - Σύνοδος των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 1η Συνεδρίαση Ολομέλειας στο Ελσίνκι
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςTADEUS
Σύνοδος των Φορολογικών Διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Αποτελέσματα Έκθεσης TADEUS 2019
1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΛΣΙΝΚΙ (ΦΙΛΑΝΔΙΑ)


(1) Συνεδρίαση Ολομέλειας TADEUS 2019


1. Τον Απρίλιο του 2018, οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να ξεκινήσουν συζητήσεις αναφορικά με τον τρόπο ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των Φορολογικών Διοικήσεων, ύστερα από σειρά εκθέσεων της Επιτροπής που αναδεικνύουν τα κενά στη συνεργασία των Διοικήσεων. Εν συνεχεία, οι Επικεφαλής των Φορολογικών Διοικήσεων και της Επιτροπής αποφάσισαν- σε Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη τον Ιούνιο του 2018 και κατά τη διάρκεια της Συνάντησης των G28 στη Βιέννη τον Σεπτέμβριο του 2018- να δημιουργήσουν το TADEUS- τη Σύνοδο Φορολογικών διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Εμείς, οι Επικεφαλής των Φορολογικών Διοικήσεων στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Τσεχία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία, στη Γαλλία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στην Ολλανδία, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στην Πορτογαλία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία, στη Φιλανδία και στη Σουηδία, ή οι αντιπρόσωποι μας, και ο Γενικός Διευθυντής της DG TAXUD, συναντηθήκαμε στο Ελσίνκι, στις 17-18 Σεπτεμβρίου 2019, για την πρώτη TADEUS 2019 Συνεδρίαση Ολομέλειας, με στόχο την οικοδόμηση μιας ακόμα πιο στενής συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεων, καθώς και την εξεύρεση πιθανόν λύσεων αναφορικά με κοινά θέματα που αντιμετωπίζουμε.

3. Η συνάντηση αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη μίας μακροπρόθεσμης διαδικασίας συντονισμού των φορολογικών διοικήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε στρατηγικό επίπεδο και καταδεικνύει την προθυμία μας για να οικοδομήσουμε κοινά έργα στο πλαίσιο του TADEUS. Ομοίως, προσπαθούμε να βρούμε τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ των διοικήσεών μας και τελικά να υποστηρίξουμε τους ίσους όρους ανταγωνισμού στην Εσωτερική Αγορά από την οπτική μίας φορολογικής διοίκησης.

4. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τη φορολογική διοίκηση της Φιλανδίας για την άριστη διοργάνωση της εκδήλωσης.

(2) Τρέχουσες δραστηριότητες TADEUS

5. Όλοι αναγνωρίζουμε τη σημασία της εστίασης των εργασιών της TADEUS σε προκλήσεις που σχετίζονται με:
(α) την ανάδειξη της ψηφιακής οικονομίας και της ψηφιοποίησης των φορολογικών αρχών
(β) τη δημιουργία εμπιστοσύνης και την ενίσχυση του επιπέδου φορολογικής συμμόρφωσης με την παροχή ασφάλειας δικαίου και μέσω της διαχείρισης κινδύνων της συμμόρφωσης
(γ) την εφαρμογή νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(δ) τη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων και περιορισμών των πόρων
(ε) τη διαχείριση ανθρώπινων πόρων και δεξιοτήτων
(στ) τη βελτίωση των λειτουργικών επιδόσεων και αναφορών
(ζ) τη διευκόλυνση των συντονισμένων θέσεων μεταξύ των εθνικών
φορολογικών διοικήσεων σε διεθνείς συναντήσεις.

6. Είχαμε ένα στρατηγικό διάλογο για τις μελλοντικές τάσεις στη φορολογική διοίκηση και συζητήσαμε τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαμε να συντονίσουμε τη θέση μας σε διεθνείς συναντήσεις στο πεδίο της φορολογικής διοίκησης. Θα προωθήσουμε αποτελεσματική συνεργασία με τον ΟΟΣΑ και, ιδίως με το Φόρουμ για τη Φορολογική Διοίκηση.

7. Σημειώσαμε την πρόοδο σε διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος Fiscalis, θεωρούμε ότι αυτές προσδίδουν προστιθέμενη αξία στις καθημερινές μας διαδικασίες στη φορολογική διοίκηση και θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε την πλήρη στήριξη για την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του Fiscalis.

8. Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά τα έργα TADEUS τα οποία ξεκίνησαν το 2018. Το έργο «Digital and Data» («Ψηφιοποίηση και Δεδομένα») -αναφορικά με τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων για την οικονομία διαμοιρασμού - υπό την ηγεσία της Φινλανδίας παρέχει μια καλή τεχνική βάση για πιθανές μελλοντικές πολιτικές και τεχνικές πρωτοβουλίες. Τα έργα «Enabling building trust and ensuring compliance» («Ενεργοποιώντας την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και τη διασφάλιση της συμμόρφωσης») υπό την ηγεσία της Σουηδίας και το «HR Management Agility and Readiness model» («Μοντέλο Ευελιξίας και Ετοιμότητας στη Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού») υπό την ηγεσία της Ελλάδας, βρίσκονται σε καλό
δρόμο και θα παράξουν αποτελέσματα τα οποία θα μπορούσαν σύντομα να χρησιμοποιηθούν από τις φορολογικές διοικήσεις μας.

(2) Αποφάσεις για μελλοντικές δράσεις

9. Βάσει προηγούμενων εργασιών, συμφωνήσαμε να επικαιροποιήσουμε την κοινή ατζέντα TADEUS και να ξεκινήσουμε την εφαρμογή ενός νέου έργου στον τομέα της παρακολούθησης της απόδοσης της διοικητικής συνεργασίας. Το έργο αυτό θα οδηγήσει σε μεγαλύτερη διαφάνεια και εμπιστοσύνη και θα βελτιώσει τις επιδόσεις μας στη συνεργασία για την ορθή εκτίμηση των φόρων και τη βελτίωση των υπηρεσιών μας προς τους φορολογούμενους σε διασυνοριακό επίπεδο. Εκφράζουμε τη δέσμευσή μας να εργαστούμε με πλήρη δυναμικότητα ώστε να βελτιώσουμε τη λειτουργία της διοικητικής συνεργασίας μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων σε όλες τις μορφές τους και τόσο στον Φ.Π.Α. όσο και στους άμεσους φόρους.

10. Καθώς το ηλεκτρονικό εμπόριο συνεχίζει να αυξάνεται, θα κάνουμε τις καλύτερες δυνατές προσπάθειες για την αποδέσμευση των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή των αναγκαίων τροποποιήσεων ή προσαρμογών των φορολογικών και τελωνειακών πληροφοριακών συστημάτων που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή του «πακέτου» για το Φ.Π.Α. και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Από κοινού με τις τελωνειακές διοικήσεις, θα προετοιμάσουμε ενημερωτικές εκστρατείες για την ενημέρωση των επιχειρήσεων σχετικά με τους νέους κανόνες και υποχρεώσεις που συνεπάγονται οι αλλαγές για το 2021. Εκτιμούμε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να υποστηρίξει την έγκαιρη εγκατάσταση του διευρυμένου προγράμματος «Mini One Stop Shop» (MOSS) και του IOSS (Import One Stop Shop).

11. Όσον αφορά τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των άμεσων φόρων, σημειώσαμε τα αποτελέσματα μιας πρόσφατης αξιολόγησης της Οδηγίας και σχεδιάζουμε να αφιερώσουμε ένα μεγάλο μέρος των πόρων προκειμένου η διοικητική συνεργασία να προσεγγίσει την πλήρη δυναμική της.

12. Συζητήσαμε για τη βελτίωση της λειτουργίας του EUROFISC και συμφωνήσαμε να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο για την προετοιμασία της ενίσχυσης της διακυβέρνησης του EUROFISC. Μακροπρόθεσμα, η εμπειρία του EUROFISC θα μπορούσε να ωφελήσει άλλους τομείς, όπως τους άμεσους φόρους, τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και την ανάκτηση αυτών και θα διερευνήσουμε ισχύουσες πρακτικές αναφορικά με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και τις τμηματικές πληρωμές.

13. Οι νομοθετικές αλλαγές και το επίπεδο διοικητικής συνεργασίας που οραματιζόμαστε για τα επόμενα χρόνια θα απαιτήσουν την ανάπτυξη του τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας (IT) και την επένδυση στα διευρωπαϊκά ηλεκτρονικά συστήματα. Συζητήσαμε για την ευθυγράμμιση της ανάπτυξης των κοινών ή διαλειτουργικών συστημάτων πληροφορικής και τη δημιουργία μιας διαδικασίας συντονισμού βασισμένη στη συναίνεση, με τη μορφή πολυετούς σχεδίου, υπό το συντονισμό της TADEUS.

3. Επόμενη συνάντηση

14. Η επόμενη σύνοδος ολομέλειας του TADEUS, το 2020, θα φιλοξενηθεί από τη Γερμανία.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης