Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παραγραφή φορολογικών απαιτήσεων από ΚΒΣ - Συμπληρωματικά στοιχεία που αντλήθηκαν από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών - Ακύρωση πράξης προστίμου ΚΒΣ λόγω παραγραφής

18 Σεπτέμβριος 2019
Παραγραφή φορολογικών απαιτήσεων από ΚΒΣ - Συμπληρωματικά στοιχεία που αντλήθηκαν από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών - Ακύρωση πράξης προστίμου ΚΒΣ λόγω παραγραφής
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Πηγή: Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

ΔΠΑ 5912/2019, 14ο Τμήμα

Παραγραφή φορολογικών απαιτήσεων από ΚΒΣ - Συμπληρωματικά στοιχεία που αντλήθηκαν από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών - Ακύρωση πράξης προστίμου ΚΒΣ έτους 2013 για διαχειριστική περίοδο 2006 λόγω παραγραφής (άρθρο 84 παρ. 1 του ΚΦΕ)

 
Στην υπόθεση αυτή η φορολογική αρχή επέβαλε το 2013 σε βάρος του προσφεύγοντος πρόστιμο ΚΒΣ για τη χρήση 2006, για την οποία ο προσφεύγων είχε υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3296/2004 περί αυτοπεραίωσης και η χρήση αυτή είχε περαιωθεί από τη φορολογική αρχή χωρίς έλεγχο.

Στην προκειμένη περίπτωση, το Δικαστήριο έκρινε ότι τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών δεν συνιστούσαν συμπληρωματικά στοιχεία, κατά την έννοια του άρθρου 68 παρ. 2 του ΚΦΕ, ικανά να δικαιολογήσουν την επιμήκυνση της κατ' αρχήν οριζόμενης πενταετούς προθεσμίας παραγραφής σε δεκαετή, σύμφωνα με το άρθρο 84 παρ. 4 περ. β΄ του ΚΦΕ.

Περαιτέρω, κρίθηκε ότι το δικαίωμα του Δημοσίου για την επιβολή (το 2013) πρόστιμου ΚΒΣ (χρήσης 2006) υπέκυψε στην πενταετή παραγραφή του άρθρου 84 παρ. 1 του ΚΦΕ. Και τούτο, διότι η έκθεση ελέγχου του ΣΔΟΕ (έτους 2013) και η επεξεργασία στην οποία αυτή προέβη δεν αφορούσε παρά σε αντιπαραβολικό, προς τα βιβλία και στοιχεία και τις δηλώσεις εισοδήματος του προσφεύγοντος, έλεγχο στοιχείων περί των τραπεζικών λογαριασμών του, η εξέταση των οποίων, ωστόσο, αποτελούσε βασικό και τακτικό μέσο του φορολογικού ελέγχου, προκειμένου να διαπιστώσει αν έχει τηρηθεί ή όχι η προβλεπόμενη από τον ΚΒΣ υποχρέωση των ελεύθερων επαγγελματιών για έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών, το οποίο (μέσο) είχε στη διάθεσή του κατά τον κρίσιμο χρόνο (2006) και όφειλε να είχε εφαρμόσει ορθολογικά και επίκαιρα.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης