Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αίτημα από την Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για τη μη επιβολή προστίμου εκπρόσθεσμης υποβολής ισοζυγίου επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια

  • Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά, Πάρα πολλοί συνάδελφοι Φοροτεχνικοί-Λογιστές, αλλά και αρκετές επιχειρήσεις, μας διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι σε περίπτωση διακοπής επιχειρήσεων που ήταν σε αδράνεια, οι Δ.Ο.Υ. ζητάνε να υποβληθεί το ισοζύγιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. αν και οι εταιρίες ήταν σε αδράνεια και δεν είχαν καμία κίνηση.
Αίτημα από την Ε.Φ.Ε.Ε.Θ. για τη μη επιβολή προστίμου εκπρόσθεσμης υποβολής ισοζυγίου επιχειρήσεων που βρίσκονται σε αδράνεια


ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε.Φ.Ε.Ε.Θ.) ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 12 - 546 26 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ.: 2310/554.073 - FAX: 2310/523.666  ΠΡΟΣ ΤΟ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ.


Θεσσαλονίκη 30/3/2009


ΚΟΙΝ:     1) Π.Ο.Φ.Ε.Ε.
 2) Ο.Ε.Ε.- Π.Τ.Κ.Μ.
     3) Ε.Ε.Θ.
     4) Β.Ε.Θ.
     5) Ε.Β.Ε.Θ
       6) Ο.Ε.Ε.Θ.
 7) Ο.Β.Σ.Θ.   Αξιότιμε Κύριε Διευθυντά,

Πάρα πολλοί συνάδελφοι Φοροτεχνικοί-Λογιστές, αλλά και αρκετές επιχειρήσεις, μας διαμαρτύρονται έντονα για το γεγονός ότι σε περίπτωση διακοπής επιχειρήσεων που ήταν σε αδράνεια, οι Δ.Ο.Υ. ζητάνε να υποβληθεί το ισοζύγιο της παρ. 6 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. αν και οι εταιρίες ήταν σε αδράνεια και δεν είχαν καμία κίνηση.

και αυτό το σκοπό επιβάλλουν και τα σχετικά πρόστιμα για όσες χρήσεις δεν υπεβλήθη ισοζύγιο σε μια περίοδο κρίσης και οικονομικής ύφεσης.

Παρακαλούμε λοιπόν, να ρυθμίσετε σχετικά το θέμα και να εκδώσετε οδηγίες προς τις Δ.Ο.Υ., ούτως ώστε για τις επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια και δεν έχουν καμία κίνηση στις χρήσεις αυτές, να μην επιβάλλουν τα πρόστιμα της εκπρόθεσμης υποβολής του εν λόγω ισοζυγίου, διότι η υποβολή αυτού δεν έχει καμία ουσία για τη φορολογική αρχή.


Με τιμή

Για το Δ.Σ.

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ         ΔΟΒΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                          ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης