Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με ετήσιο τέλος έως 1.000 ευρώ επανέρχονται τα φρουτάκια

30 Μάρτιου 2009 Σχόλια
  • «Χρυσάφι» κινδυνεύει να πληρώσει το Δημόσιο την κατάργηση όλων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2002 και την «στρουθοκαμηλική» πολιτική της σημερινής κυβέρνησης που επιμένει να αγνοεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Με ετήσιο τέλος έως 1.000 ευρώ επανέρχονται τα φρουτάκια

«Χρυσάφι» κινδυνεύει να πληρώσει το Δημόσιο την κατάργηση όλων των ηλεκτρονικών παιχνιδιών με νόμο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2002 και την «στρουθοκαμηλική» πολιτική της σημερινής κυβέρνησης που επιμένει να αγνοεί την ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μετά το Πάσχα θα αρχίσουν να τρέχουν τα πρόστιμα που έχει επιβάλει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και έτσι δεν θα προκύψουν έσοδα για τον προϋπολογισμό όπως υπολογίζει το οικονομικό επιτελείο με την προωθούμενη νομιμοποίηση και μάλιστα με πολλές προϋποθέσεις μόνο των ψυχαγωγικών τεχνικών παιχνιδιών.

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που απέρριψε προηγούμενη απόπειρα της κυβέρνησης πριν από ένα χρόνο να εμφανιστεί ότι εναρμονίζεται με το κοινοτικό δίκαιο, επιτρέποντας τη διενέργεια των ψυχαγωγικών παιχνιδιών, καταδίκασε την Ελλάδα στην καταβολή εφάπαξ προστίμου 2.000.000 ευρώ και ημερήσιου προστίμου 32.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης στην προσαρμογή της νομοθεσίας μας με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, όπως αναφέρεται ρητά στην εισηγητική έκθεση του σχετικού σχεδίου νόμου, η λειτουργία των ηλεκτρικών, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρονικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων επιτρέπεται μόνο σε αμιγή καταστήματα διεξαγωγής ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων.

Δηλαδή και η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν παρεκκλίνει ουσιαστικά από την αντίστοιχη που υποβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Ε.Ε. και απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί και η πρώτη καταδικαστική απόφαση. Συγκεκριμένα στο σχέδιο νόμου ορίζεται ότι «επιτρέπεται η διενέργεια μόνο των ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων και μόνο σε αμιγή καταστήματα διεξαγωγής τεχνικών παιγνίων».


Ο ορισμός
Ορίζεται, επίσης, ότι «τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια μέσω ηλεκτρονικών μέσων και υπολογιστών διενεργούνται με εγκεκριμένα ειδικά διαμορφωμένα ηλεκτρονικά παιγνιομηχανήματα ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές που δεν έχουν καμία δυνατότητα ενσύρματης ή ασύρματης επικοινωνίας με το εξωτερικό περιβάλλον τους με οποιονδήποτε τρόπο».

Ο παραλογισμός και της νέας νομοθετικής διάταξης, που θεωρείται βέβαιο ότι δεν θα πάρει το «πράσινο φως» από τις Βρυξέλλες, είναι η απαγόρευση διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων ούτε και στα internet cafe. Εκτός από το ετήσιο τέλος που θα καταβάλλεται για κάθε μηχάνημα, προβλέπεται ένα επιπλέον «τέλος εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων» για την εξέταση και τον χαρακτηρισμό ως ψυχαγωγικών τεχνικών ή μη παιγνίων από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή Παιγνίων.


Τα ποσά
Το τέλος ορίζεται σε 4.000 ευρώ για την εξέταση κάθε νέου παιγνίου από τη Γνωμοδοτική Επιτροπή και σε 2.000 ευρώ για κάθε επανεξέταση. Για την έκδοση καθώς και για τη διατήρηση της άδειας σε ισχύ καταβάλλεται κατ' έτος, από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο χορηγείται αυτή, αδιαίρετο τέλος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «Τέλος Διενέργειας Ψυχαγωγικών Τεχνικών Παιγνίων», το οποίο επιμερίζεται σε ποσοστό 90% υπέρ του Δημοσίου και σε ποσοστό 10 % υπέρ του δήμου ή της κοινότητας στην περιοχή των οποίων εγκαθίστανται και λειτουργούν τα ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια.

Η λειτουργία των μηχανημάτων θα επιτρέπεται από 9 π.μ. έως 1 μετά τα μεσάνυχτα. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών και χρηματική ποινή τουλάχιστον 5.000 ευρώ, ενώ απαγορεύεται ρητά η είσοδος σε άτομα που δε έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος.

Το ετήσιο τέλος καθορίζεται:

Σε 100 ευρώ για κάθ ε μηχάνημα σε πόλεις με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους.

Σε 400 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους που έχουν χαρακτηριστεί ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά.

Σε 600 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό από 2.001 έως 10.000 κατοίκους.

Σε 800 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό από 10.001 έως 50.000 κατοίκους.

Σε 1.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα στις πόλεις με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους.

Το ετήσιο τέλος δύναται να αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με απόφαση του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

Για πλοία - πλωτά ναυπηγήματα το ετήσιο τέλος καθορίζεται με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 20.000 ευρώ.

Ορίζεται, επίσης, ότι απαγορεύεται η μετατροπή της ποινής, ενώ η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της.

Τέλος, προβλέπεται ότι για όλες τις παραβάσεις, πέραν των προβλεπομένων ποινικών κυρώσεων, επιβάλλεται από την αρχή που διαπιστώνει την παράβαση πρόστιμο 10.000 ευρώ για κάθε μηχάνημα ή ηλεκτρονικό υπολογιστή που λειτουργεί κατά παράβαση των διατάξεων του νόμου, ενώ η αρχή που είναι αρμόδια για τη χορήγηση της άδειας επιβάλλει προσωρινή ανάκληση της άδειας και σφράγιση του καταστήματος.

Σχεδόν ίδια...
Η νέα νομοθετική ρύθμιση δεν παρεκκλίνει ουσιαστικά από την αντίστοιχη που υποβλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι στην Ε.Ε. και απορρίφθηκε, με αποτέλεσμα να εκδοθεί και η πρώτη καταδίκη

Το πρόστιμο
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έχει ήδη καταδικάσει την Ελλάδα από πέρυσι στην καταβολή εφάπαξ προστίμου 2.000.000 ευρώ και ημερήσιου προστίμου 32.000 ευρώ για κάθε μέρα καθυστέρησης στην προσαρμογή της νομοθεσίας μας

Για τους παραβάτες προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους και χρηματική ποινή τουλάχιστον 20.000 ευρώ


Πηγή ΗμερησίαΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης