Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ηλεκτρονικά βιβλία-πλατφόρμα Mydata: Επισημάνσεις και θέσεις της ΣΥΝΑΡΟΕΕ

Ηλεκτρονικά βιβλία-πλατφόρμα Mydata: Επισημάνσεις και θέσεις της ΣΥΝΑΡΟΕΕ
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΘέσεις και Επισημάνσεις

Η πλατφόρμα των ηλεκτρονικών βιβλίων θα αφορά την επαλήθευση των φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φόρων όλων των επιχειρήσεων. Θα ισχύσει σύμφωνα με δηλώσεις της ΑΑΔΕ από την χρήση 2020.

Αναμφισβήτητα η διαβίβαση ψηφιακών δεδομένων στην ΑΑΔΕ είναι κατ' αρχήν μια θετική εξέλιξη για το φορολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο της χώρας. Απαραίτητη όμως προϋπόθεση για την επιτυχία μιας τέτοιας μεταρρύθμισης είναι αυτή να υλοποιηθεί μεθοδικά και στα πλαίσια ενός εφικτού χρονοδιαγράμματος.

- Επαρκεί το τελευταίο τρίμηνο του 2019 (που απομένει πλέον) για να προσαρμοσθούν οι επιχειρήσεις και τα προγράμματα λογισμικού ώστε από 1/1/2020 να τεθεί σε εφαρμογή η διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ; Η απάντηση είναι σίγουρα όχι.

Πρέπει  να επισημάνουμε ότι ο σχεδιασμός της ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία δείχνει ότι θα υλοποιηθεί ένα άκαμπτο και δαιδαλώδες μηχανογραφικό σύστημα που θα δυσχεράνει την καθημερινότητα των επιχειρήσεων και των λογιστών.

Η ΑΑΔΕ θέτει κατά την άποψη μας μαξιμαλιστικούς στόχους για πλήρη και αναλυτική διασταύρωση όλων των φορολογικών εντύπων και φορολογικών αντικειμένων κωδικό προς κωδικό, με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων.

- Είναι πρακτικά δυνατόν να συμπληρωθεί ένα τόσο σύνθετο έντυπο όπως το Ε3 που περιέχει εκατοντάδες υποκωδικούς ανά κλάδο δραστηριότητας στους πίνακες Ζ1 εσόδων, Ζ2 εξόδων, Ζ3 πληροφοριακών δεδομένων κ.λπ. με απόλυτη συμφωνία αναλυτικών λογιστικών εγγραφών με τα ηλεκτρονικά βιβλία; Πόση λογιστική και μηχανογραφική δουλειά θα απαιτείται για κάτι τέτοιο;

Η έμφαση στην μέγιστη λεπτομέρεια των πληροφοριών που ζητούνται από την πλατφόρμα Mydata θα προσθέσει μεγάλο κόστος συμμόρφωσης για όλες ανεξαιρέτως τις επιχειρήσεις. Απαιτούνται συμβόλαια υποστήριξης και αναβάθμισης λογισμικού, πιθανότατα αγορά hardware και νέες υπηρεσίες πληροφορικής συγχρονισμού των λογιστικών βιβλίων με τα ηλεκτρονικά βιβλία.

- Θα υπάρξουν φορολογικά κίνητρα π.χ. υπεραποσβέσεις για τις δαπάνες που αναγκαστικά θα γίνουν από τις επιχειρήσεις για να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των ηλεκτρονικών βιβλίων;

Το σύνθετο Ελληνικό φορολογικό πλαίσιο δεν μπορεί να καλυφθεί επαρκώς από το σύστημα Mydata όπως έχει σχεδιασθεί σήμερα. Αυτό θα οδηγήσει σε δυσλειτουργίες και αναποτελεσματικότητα του εγχειρήματος των ηλεκτρονικών βιβλίων.

Τα ηλεκτρονικά βιβλία όπως έχουν σχεδιαστεί από την ΑΑΔΕ δεν καλύπτουν πάρα πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που λειτουργούν κάτω από ειδικά καθεστώτα φορολόγησης. Γενικά οι περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στον σχεδιασμό της ΑΑΔΕ για τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι κυριολεκτικά δεκάδες και αφορούν χιλιάδες οντότητες.

Τι θα γίνει με αυτές; Θα είναι οι φορολογικές δηλώσεις τους σε μόνιμη ασυμφωνία με τα ηλεκτρονικά βιβλία ή θα επιλέγονται χωρίς πραγματικό λόγο ως αντικείμενο φορολογικού ελέγχου;

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένα προβλήματα:

- Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι απλογραφικά και δεν υποστηρίζονται από κάποια αρίθμηση στηλών που να είναι συγκρίσιμη με το λογιστικό σχέδιο. Η συμφωνία ενός ισοζυγίου διπλογραφικών βιβλίων με αυτά θα είναι εξαιρετικά δυσχερής.  

- Στα αντικριζόμενα παραστατικά έχει προβλεφθεί ως πεδίο η ημερομηνία έκδοσης από τον εκδότη – προμηθευτή αλλά όχι πεδίο για διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης του τιμολογίου από τον πελάτη.

Συχνά όμως π.χ. λόγω απαιτούμενου χρόνου μεταφοράς, ο πελάτης λαμβάνει τα εμπορεύματα σε άλλο μήνα και  περιλαμβάνει το τιμολόγιο στην δήλωση ΦΠΑ άλλης περιόδου. Με βάση τα ΕΛΠ για τον πελάτη η συναλλαγή και η ενημέρωση της αποθήκης γίνεται κατά την παραλαβή. Τι θα γίνει στην καθημερινότητα μας; Θα χρησιμοποιούμε συνεχώς μεταβατικούς λογαριασμούς για καταχώρηση των τιμολογίων με την ημερομηνία του εκδότη;
- Δεν παρακολουθούν το καθεστώς ταμειακού ΦΠΑ άρθρο 39β. Καταργούν τις ΜΥΦ χωρίς να περιλαμβάνουν κάτι για τα αρχεία εισπράξεων – πληρωμών άρθρου 39β που παρακολουθούσαν οι ΜΥΦ.
- Ενώ καλούνται να επαληθεύσουν τις δηλώσεις ΦΠΑ, από τα ηλεκτρονικά βιβλία απουσιάζουν έννοιες όπως η στατιστική αξία ενδοκοινοτικών παραδόσεων και πράξεων λήπτη και η τελωνειακή αξία εισαγωγών.
- Η ΑΑΔΕ δεν έχει προβλέψει πεδία για ΦΠΑ που αποδίδεται σε χώρες της ΕΕ και χρεώνεται στην Ελλάδα από τα e-shops ή από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όπου ο τόπος επιβολής ΦΠΑ δεν είναι η Ελλάδα.   
- Τα e-βιβλία δεν παρακολουθούν την απαλλαγή ΦΠΑ ενός τιμολογίου πώλησης λόγω διπλότυπου απαλλακτικού ΦΠΑ εξαγωγικών επιχειρήσεων από τον πελάτη.
- Δεν προβλέπουν τι θα γίνει με όσους δεν τηρούν βιβλία βάσει ΕΛΠ π.χ. αγρότες ειδικού καθεστώτος, πολύ μικρές επιχειρήσεις, μη κερδοσκοπικές οντότητες και  φορείς του Δημοσίου. Θα διαβιβάζουν αυτοί μόνο τα έσοδα τους χωρίς συμφωνία λοιπών εγγραφών;
Σήμερα υπάρχουν και άλλοι φορείς του Δημοσίου που έχουν θεσπίσει ηλεκτρονικές πλατφόρμες για υποχρεωτική αποστολή των τιμολογίων εσόδων.
- Για παράδειγμα το Υπουργείο Γεωργίας έχει ζητήσει την αποστολή των τιμολογίων νωπών αγροτικών προϊόντων και των πωλήσεων φυτοφαρμάκων. Θα ενσωματωθούν αυτά στο Mydata ή θα γίνεται πολλαπλή αποστολή των ίδιων τιμολογίων από τις επιχειρήσεις σε διάφορους φορείς;

Υπάρχει ο κίνδυνος η διαβίβαση δεδομένων από τις επιχειρήσεις στην ΑΑΔΕ να αποτελέσει εφαλτήριο για μια αλλοπρόσαλλη πολιτική επιβολής φορολογικών προστίμων στις επιχειρήσεις.
- Ποιες θα είναι οι κυρώσεις-πρόστιμα για εκπρόθεσμη διαβίβαση δεδομένων ηλεκτρονικών βιβλίων ή για διορθώσεις λαθών στις εγγραφές παραστατικών που στάλθηκαν; 100 ευρώ ανά αρχείο αποστολής;
- Η ΑΑΔΕ έχει δηλώσει ότι η αποστολή αρχείων από τους ΕΑΦΔΣΣ που σήμερα φορά μόνο τα πρατήρια καυσίμων θα γενικευθεί για όλους. Πρόσφατα διευκρινίστηκε ότι η μη εμπρόθεσμη αποστολή ημερήσιου αρχείου από ΕΑΦΔΣΣ ισοδυναμεί με πρόστιμο 100 ευρώ για μη υποβολή δήλωσης πληροφοριακού χαρακτήρα! Η διαδικασία διαβίβασης δεδομένων από ΕΑΦΔΣΣ είναι αυτόματη και μπορεί να μην γίνει για διάφορους λόγου π.χ. διακοπή σύνδεσης Internet, βλάβη Η/Υ, διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος κ.α.
 
Θα βάζουμε πρόστιμα 100 ευρώ στα μηχανήματα με βάση μια νομοθεσία για μη υποβολή δηλώσεων από ανθρώπους – φορολογούμενους;

Οι αδειούχοι λογιστές σήμερα υπογράφουν τις περισσότερες φορολογικές δηλώσεις. Έχει προβλεφθεί στο Mydata ότι θα υπογράφουν – οριστικοποιούν και τα ηλεκτρονικά βιβλία που επαληθεύουν αυτές τις δηλώσεις;

Προτείνουμε το 2020 να είναι μια πιλοτική χρονιά κατά την οποία τα ηλεκτρονικά βιβλία θα επαληθεύουν μόνο τις δηλώσεις ΦΠΑ. Όσον αφορά τις δηλώσεις εισοδήματος και τα υπόλοιπα φορολογικά αντικείμενα τα ηλεκτρονικά βιβλία να έχουν μόνο ενδεικτικό χαρακτήρα χωρίς φορολογικές συνέπειες το 2020. Επίσης να υπάρχουν σημαντικές ανοχές κατά την συμφωνία των αντικριζόμενων παραστατικών και την περίοδο αυτή και να μην επιβάλλονται πρόστιμα στις επιχειρήσεις.
Μενέλαος Μαλτέζος
Εκπρόσωπος Συνεργασίας Αριστερών Οικονομολόγων (ΣΥΝΑΡΟΕΕ)

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης