Διπλό δώρο από ΕΚΤ σε επιχειρήσεις - τράπεζες

Οικονομικές Ειδήσεις

29 Μάρτιος 2009
Στην τόνωση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και τον απεγκλωβισμό από το πιστωτικό αδιέξοδο των επιχειρήσεων θα οδηγήσει η απόφαση της ΕΚΤ, να δεχτεί τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια των τραπεζών. Taxheaven.gr

Διπλό δώρο από ΕΚΤ σε επιχειρήσεις - τράπεζες

Στην τόνωση της ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας και τον απεγκλωβισμό από το πιστωτικό αδιέξοδο των επιχειρήσεων θα οδηγήσει η απόφαση της ΕΚΤ, να δεχτεί τιτλοποιημένα επιχειρηματικά δάνεια των τραπεζών.


Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εξετάζει:

1. Να ανοίξει τη βεντάλια χρηματοδότησης μέσω τιτλοποιήσεων ώστε να δέχεται και επιχειρηματικά δάνεια που χορήγησαν ευρωπαϊκές τράπεζες. Η τιτλοποίηση επιχειρηματικών δανείων είναι ένα αναπτυξιακό μέτρο το οποίο επιθυμεί η ΕΚΤ να εισάγει στις οικονομίες της ευρωζώνης. Οι τράπεζες, με αυτή τη ρύθμιση, θα ενισχύσουν περαιτέρω τη ρευστότητά τους και θα μπορούν να απελευθερώσουν τα κεφάλαιά τους καθώς θα καταστεί πλέον δυνατή η χρηματοδότηση νέων δανείων προς τις επιχειρήσεις.

2. Να επιμηκύνει το χρόνο χρηματοδότησης μέσω τιτλοποιήσεων στους έξι μήνες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ατού για τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα καθώς θα μπορούν πλέον να χρηματοδοτούν τα στοιχεία του ενεργητικού τους και σε πιο μεσοπρόθεσμη βάση, αφού δε θα έχουν να αντιμετωπίσουν πρόβλημα ρευστότητας για έξι μήνες. Θα βοηθήσει ακόμη στη διαχείριση των αναγκών αντιμετώπισης ρευστότητας με τις δυνατότητες δανεισμού επιχειρήσεων. Ενα παράδειγμα από το εγχώριο σύστημα αποτελεί το δάνειο της Εγνατίας οδού, μακροπρόθεσμου ορίζοντα, το οποίο δε χορηγούσε καμία άλλη τράπεζα παρά μόνο το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.

Απόφαση
Παράλληλα, η απόφαση των ηγετών της Ε.Ε. για διπλασιασμό, στα 50 δισ. ευρώ, της οικονομικής βοήθειας προς έντεκα ευρωπαϊκές χώρες εκτός της ζώνης του ευρώ, οκτώ από τις οποίες βρίσκονται στην Ανατολική Ευρώπη, λειτουργεί προς την κατεύθυνση σταθεροποίησης των οικονομιών αυτών και επομένως και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύτηκαν επίσης, να χορηγήσουν επιπλέον 75 δισ. ευρώ στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δίνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι η «ανταγωνιστική» συμπεριφορά εντός Ευρώπης παίρνει τέλος και ξεκινά ενιαία πολιτική αντιμετώπισης της πιο βαθιάς κρίσης στα τελευταία ογδόντα χρόνια. Η οικονομική βοήθεια των χωρών της Νέας Ευρώπης αποτελεί σανίδα σωτηρίας και για τις τράπεζες που έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους σε αυτές τις αγορές και έχουν προκαλέσει την άσκηση κριτικής για το κατά πόσο ακολούθησαν σωστή διαδικασία ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια το ελληνικό τραπεζικό σύστημα παρουσίασε έντονα φαινόμενα εξωστρέφειας. Όλες οι μεγάλες, και όχι μόνο, ελληνικές τράπεζες επιδίωξαν και πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό, είτε μέσω εξαγορών είτε με οργανική ανάπτυξη, να αποκτήσουν παρουσία και να εδραιωθούν, ως βασικοί «παίκτες» σε όλες τις χώρες της Βαλκανικής και σε κάποιες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία και η Ουκρανία.

Στην κριτική που έχει ασκηθεί και στις ελληνικές τράπεζες για τις επενδύσεις σ' αυτές τις αγορές, αναλυτές επισημαίνουν ότι την τελευταία δεκαετία οι συγκεκριμένες χώρες παρουσίασαν σύγκλιση που ξεπερνά τις 7 ποσοστιαίες μονάδες.

Ο δρόμος ωστόσο είναι μακρύς... Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ και αργότερα στην Ευρωζώνη συνεχίζουν να αποτελούν καταλύτη για τις χώρες αυτές και, έτσι, η οικονομική πολιτική υπερισχύει έναντι οποιασδήποτε άλλης. Το πρόβλημα για τις χώρες αυτές είναι πως το μοντέλο ανάπτυξής τους βασίστηκε στο μεγάλο δανεισμό και την υπερβάλλουσα ζήτηση που οδήγησαν σε ένα υψηλό δημόσιο χρέος, δύσκολο να καλυφθεί εν τω μέσω μίας διεθνούς οικονομικής κρίσης.

Στην παρούσα φάση περιορίζεται η πιστωτική επέκταση και ενισχύονται τα προβληματικά δάνεια.

Επάρκεια
Στον αντίποδα αυτού του επιχειρήματος έρχεται το γεγονός ότι ο τραπεζικός τομέας στις περισσότερες από τις χώρες αυτές διαθέτει ισχυρή κεφαλαιακή επάρκεια, υποστηρίζουν οι τραπεζίτες. Τονίζουν μάλιστα ότι για τις χώρες που είναι ήδη στην Ε.Ε., τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, τα κεφάλαια των τραπεζών αυτών είναι από τα υψηλότερα της Ευρώπης. Γι' αυτό κρίνουν, ότι η παρουσία της Ελλάδας στις χώρες αυτές αποτελεί στρατηγική απόφαση, γεγονός που τους οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις οφείλουν να στηρίξουν τις επενδύσεις τους στις αγορές της Ανατολικής Ευρώπης και να μην καταλήξουν σε μοντέλα προστατευτισμού, οι δυσμενείς επιπτώσεις του οποίου θα φανούν την «επόμενη μέρα» από την κρίση.

Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που η Ε.Ε. στηρίζει πλέον με κάθε δυνατό τρόπο τις αναδυόμενες βαλκανικές χώρες. Για τη Ρουμανία η ΕΕ ανακοίνωσε επίσημα (25/3/09) ότι προχωρά σε χορήγηση δανείου συνολικού ύψους 20 δισ. ευρώ από κοινού με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑΑ) και την Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) με προθεσμία αποπληρωμής το πρώτο τρίμηνο του 2011. Για τη συγκέντρωση του ποσού αυτού η Ε.Ε. θα συνεισφέρει 5 δισ., το ΔΝΤ 13 δισ., η ΠΤ 1 δισ. και η ΕΤΑΑ 1δισ.

Η χρηματική βοήθεια θα συμβάλλει στην ικανοποίηση των βραχυπρόθεσμων αναγκών χρηματοδότησης του ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, στη διόρθωση των ανισορροπιών, στην ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών καθώς και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Παράλληλα, θα περιορίσει την υποτίμηση του ρουμανικού νομίσματος (RON), έναντι του ευρώ που έχει υποστεί μετά το Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Οι χώρες μέλη της ΕΕ που θα αποκομίσουν μακροπρόθεσμα οφέλη, είναι κυρίως η Αυστρία, η Γαλλία και η Ιταλία.

Εκτιμάται ότι το σύνολο των επενδύσεων ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων ξεπερνά τα 15 δισ. ευρώ, ενώ λειτουργούν περισσότερες από 8.000 ελληνικές επιχειρήσεις. Οι τράπεζες στο τέλος του 2008 έφθασαν σε σύνολο ενεργητικού τα 53,3 δισ. ευρώ στην περιοχή, ποσό που αντιπροσωπεύει το 14% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού πιστωτικού συστήματος.

43 δισ. οι χορηγήσεις στα Βαλκάνια
Σε αριθμητικούς όρους η παρουσία των ελληνικών τραπεζών στη Βαλκανική μεταφράζεται σε περισσότερα από 3.500 καταστήματα με περίπου 40.000 θέσεις εργασίας, ενώ μόνο οι 4 μεγαλύτεροι τραπεζικοί όμιλοι έχουν χορηγήσει 43 δισ. ευρώ δάνεια ή το 20% των συνολικών χορηγήσεών τους και έχουν αντλήσει 24 δισ. ευρώ καταθέσεις ή το 13% των συνολικών τους καταθέσεων. Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς των ελληνικών τραπεζών, στη Ρουμανία από άποψη χορηγήσεων ελέγχουν το 15% της αγοράς, στη Βουλγαρία το 24%, στη Σερβία και την Αλβανία το 19%, στην ΠΓΔΜ το 32%, στην Τουρκία το 4%. Οι 4 μεγαλύτεροι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι εξασφαλίζουν ήδη από τις αγορές της Βαλκανικής το 27% των μετά από φόρους κερδών τους.

117,4 δισ. οι οφειλές των νοικοκυριών
Κάτω από το 10% τα στεγαστικά τον Φεβρουάριο

Με ταχύτατους ρυθμούς επιβραδύνεται η πιστωτική επέκταση με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης των στεγαστικών δανείων να υποχωρεί το Φεβρουάριο στο 9,6%, κάτω από το 10% για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια.

Σε μηνιαία πάντως βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για την καθαρή δανειακή ροή δείχνουν κάποια διστακτική βελτίωση στην δανειοδοτική κίνηση προς επιχειρήσεις αλλά και νοικοκυριά.

Το Φεβρουάριο ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά επιβραδύνθηκε στο 12,9%, αντί του 14,6% που ήταν τον Ιανουάριο και 17,8% το Νοέμβριο του 2008, με τα υπόλοιπα των δανείων να διαμορφώνονται σε 250,5 δισ. ευρώ, από 250,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο.

Δανειακή ροή
Η μηνιαία καθαρή δανειακή ροή ανήλθε πάντως σε 307 εκατ. ευρώ, όταν τον Ιανουάριο ήταν σε αρνητικό έδαφος (? 169 εκατ. ευρώ).Οι οφειλές νοικοκυριών στις τράπεζες ανήλθαν σε 117,4 δισ. ευρώ, από 117,2 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, ενώ ο ετήσιος ρυθμός πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε στο 10,3%, από 11,8% τον Ιανουάριο και 14,4% τον περσινό Νοέμβριο. Με ρυθμό μόλις 9,6% «έτρεξε» το Φεβρουάριο ο ρυθμός αύξησης στα στεγαστικά δάνεια, από 10,6% τον Ιανουάριο, με τα υπόλοιπα τους σε 78 δισ. ευρώ (από 77,8 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο).

Στην καταναλωτική πίστη ο ρυθμός αύξησης επιβραδύνθηκε στο 12,3%, από 14,7% τον Ιανουάριο και 17,8% τον περσινό Νοέμβριο με τα υπόλοιπα στα 36,5 δισ. ευρώ, από 36,4 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο. Επιβράδυνση στο 15,3%, από 17,2% τον Ιανουάριο σημείωσε ο ρυθμός αύξησης των επιχειρηματικών δανείων που ανήλθαν σε 133 δισ. ευρώ από 132,9 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο, όταν ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν 21,1% τον περσινό Νοέμβριο.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, σημαντική επιβράδυνση καταγράφηκε στη βιομηχανία (13,1% από 15,2%), στον τουρισμό (15,1% από 19%) και τη ναυτιλία (19,8% από 20,9%).


Πηγή Ημερησία