Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μεταχειρισμένα οχήματα: Μετατίθεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης βεβαιώσεων

12 Σεπτέμβριος 2019



Με τη νέα απόφαση 64908/3649/26-08-2019 τροποποιείται η απόφαση 48288/2635/2019 και καθορίζεται ως έναρξη λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Καταχώρισης Βεβαιώσεων Μεταχειρισμένων Οχημάτων η 1η-1-2020.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης