Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το ΕΒΕΘ θα διεκπεραιώνει τις διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ

26 Μάρτιου 2009 Σχόλια
  • MIA νέα, καινοτόμο υπηρεσία πρόκειται να προσφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του για τη διευκόλυνση των μελών του κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.
Το ΕΒΕΘ θα διεκπεραιώνει τις διαδικασίες σύστασης ΕΠΕ                                             

 MIA νέα, καινοτόμο υπηρεσία πρόκειται να προσφέρει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης προσπάθειάς του για τη διευκόλυνση των μελών του κατά την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Συγκεκριμένα, από τη Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2009, το ΕΒΕΘ θα αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση των διαδικασιών σύστασης Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ), απαλλάσσοντας τα μέλη του από τις χρονοβόρες επισκέψεις που απαιτούνται σε διάφορες δημόσιες υπηρεσίες για την ολοκλήρωσή της.

Ειδικότερα, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΒΕΘ θα ενημερώνουν αναλυτικά τους ενδιαφερόμενους για τη σχετική διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, θα παραλαμβάνουν τα επίσημα καταστατικά σύστασης των ΕΠΕ, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικό επαγγελματικής στέγης, εξουσιοδότηση, κόστος τελών - παραβόλων κ.ά.) και στη συνέχεια, εντός 5 εργάσιμων ημερών, θα μεριμνούν για τη διεκπεραίωση της προβλεπόμενης από τον νόμο διαδικασίας στις αρμόδιες ΔΟΥ, στο Πρωτοδικείο και στο Εθνικό Τυπογραφείο, ώστε η εταιρία να καταχωρηθεί στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου και η ανακοίνωση για την καταχώριση να δημοσιευθεί στο ΦΕΚ. Πληροφορίες στα τηλ. 2310 370.151 και 370.170.

Πηγή: Express.gr 


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης