Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυξήθηκαν κατά 3,92% οι επιχειρήσεις που πτώχευσαν στην Ελλάδα

  • Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP Group AE από τις χώρες που εξετάστηκαν, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση.
Αυξήθηκαν κατά 3,92% οι επιχειρήσεις που πτώχευσαν στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP Group AE από τις χώρες που εξετάστηκαν, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση.

Αύξηση 10,9% παρουσίασε ο συνολικός αριθμός των εταιριών οι οποίες πτώχευσαν στη Δυτική Ευρώπη το 2008 και ανήλθε σε 150.240 επιχειρήσεις έναντι 135.472 επιχειρήσεων το 2007 (14.768 περισσότερες επιχειρήσεις πτώχευσαν το 2008).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της ICAP Group AE από τις χώρες που εξετάστηκαν, η Ισπανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη αύξηση στα ποσοστά πτωχεύσεων (138,64%), ακολούθησε η Ιρλανδία (120,82%) και η Δανία με 54,52%.

Στην Ελλάδα το ποσοστό των επιχειρήσεων που πτώχευσαν αυξήθηκε κατά 3,92% το 2008 σε σύγκριση με το 2007 (530 πτωχεύσεις το 2008 έναντι 510 πτωχεύσεων το 2007).

Θετικές εξαιρέσεις αποτελούν η Ολλανδία (μείωση των πτωχεύσεων κατά 17,25%), το Λουξεμβούργο (μείωση 13,24%) και σε μικρότερο βαθμό η Ελβετία (μείωση 2,18%).

Κύρια αιτία αυτής της αυξημένης τάσης των πτωχεύσεων αποτελεί η οικονομική κρίση που ξεκίνησε από τις Η.Π.Α. και εξαπλώθηκε και στις χώρες της Ευρώπης. Πολλοί κλάδοι επιχειρήσεων έχουν αρχίσει να συρρικνώνονται και είναι φανερό ότι η αναταραχή στις χρηματοπιστωτικές αγορές επηρεάζει και την πραγματική οικονομία.

Για το 2009 προβλέπεται ότι η παγκόσμια οικονομική κρίση και η αναταραχή που επικρατεί στον χρηματοπιστωτικό τομέα θα οδηγήσουν σε απότομη αύξηση του αριθμού των πτωχεύσεων σε όλη την Ευρώπη.

Το 2008 σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των πτωχεύσεων παρουσιάζει ο τομέας των Υπηρεσιών (36,4%) και ακολουθεί ο τομέας του Εμπορίου (33,3%) ο οποίος όμως παρουσιάζει μείωση στη συμμετοχή του στο σύνολο των πτωχεύσεων κατά 6,7%.

Ο τομέας της Βιομηχανίας όχι μόνο συνεχίζει να συμμετέχει με το μικρότερο ποσοστό στο σύνολο των πτωχεύσεων (11%) αλλά εμφανίζει και μείωση της συμμετοχής του στο σύνολο των πτωχεύσεων της τάξης του 11,3% το 2008 σε σχέση με το 2007. Ακολουθεί ο τομέας των Κατασκευών (19,3%) ο οποίος παρουσίασε αύξηση της συμμετοχής του στο σύνολο των πτωχεύσεων 9,7% το 2008 σε σχέση με το 2007.

Το αντίκτυπο των πτωχεύσεων στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας διαμόρφωσε τον αριθμό των ανέργων που προέρχονται από πτωχευμένες εταιρίες σε 1,4 εκατομμύρια, αριθμό μεγαλύτερο κατά 200.000 σε σχέση με το 2007 και ίδιο με το 2006 αντίστοιχα.

Ο συνολικός αριθμός των εταιριών οι οποίες πτώχευσαν στην Ανατολική Ευρώπη ανήλθε σε 21.577 επιχειρήσεις το 2008 έναντι 19.332 επιχειρήσεων το 2007, αύξηση της τάξης του 11,61%. Την σημαντικότερη αύξηση στα ποσοστά των πτωχεύσεων παρουσίασε η Σλοβενία (17,32%) και ακολούθησε η Ουγγαρία (16,45%). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η Πολωνία η οποία παρουσίασε και φέτος μείωση -8,05%.

www.kathimerini.gr

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης