Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αποτελέσματα διασταυρώσεων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

24 Μάρτιου 2009 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διασταύρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

Αποτελέσματα διασταυρώσεων περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ

Από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της διασταύρωσης περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ. Συγκεκριμένα, από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, προέκυψαν τα εξής στοιχεία:

•    Σε σύνολο 60.363 επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., εντοπίστηκαν 4.381 περιπτώσεις ενεργών επιχειρήσεων, οι οποίες ενώ έχουν υποβάλει εκκαθαριστική δήλωση χρήσης 2007, δεν έχουν υποβάλει μηχανογραφικά όλες τις περιοδικές δηλώσεις 9ου – 12ου μήνα 2008.

•    Σε σύνολο 77.287 επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Γ’ κατηγορίας Κ.Β.Σ., εντοπίστηκαν 4.885 περιπτώσεις ενεργών επιχειρήσεων που, ενώ έχουν υποβάλει εκκαθαριστική δήλωση χρήσης 2007, δεν έχουν υποβάλει μηχανογραφικά περιοδική δήλωση 1ου μήνα 2009.

•    Σε σύνολο 754.168 επιχειρήσεων, που τηρούν βιβλία Α' και Β' κατηγορίας Κ.Β.Σ., εντοπίστηκαν 46.290 περιπτώσεις ενεργών επιχειρήσεων, οι οποίες ενώ έχουν υποβάλει εκκαθαριστική δήλωση χρήσης 2007, δεν έχουν υποβάλει μηχανογραφικά περιοδική δήλωση 4ου τριμήνου 2008.

Με εντολή του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αντώνη Μπέζα τα αποτελέσματα των παραπάνω διασταυρώσεων απεστάλησαν στα αρμόδια ελεγκτικά κέντρα (ΔΕΚ, ΠΕΚ) και στις κατά τόπους ΔΟΥ για τον έλεγχό τους και ακολούθως την είσπραξη του μη αποδοθέντος φόρου και την επιβολή των προβλεπομένων προστίμων και προσαυξήσεων. Ο κ. Μπέζας δήλωσε σχετικά: «Οι διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων αποτελούν ένα ισχυρό όπλο κατά της φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν εντατικά και τους επόμενους μήνες, προκειμένου να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο τομέα».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης