Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Η απόφαση για την εκ νέου αίτηση υπαγωγής μέχρι 30 Σεπτεμβρίου

28 Αύγουστος 2019


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση ΥΠΕΝ/ ΔΗΕ/72919/1459 με την οποία τροποποιείται η Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/2010 απόφαση «Εφαρμογή Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου» και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 3 αντικαθίσταται από το εδάφιο:
«Όσοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Ο.Τ απαιτείται να υποβάλουν εκ νέου αίτηση εντός δύο (2) μηνών από τη λήξη της οριζόμενης από τις κείμενες διατάξεις ή της παραταθείσας με οποιονδήποτε τρόπο προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, οπότε και διενεργείται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Ο.Τ.».

Υπενθυμίζουμε ότι για τις φορολογικές δηλώσεις 2019 η προθεσμία υποβολής έληξε την 30η Ιουλίου.

Δείτε το σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ

Δείτε την ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/72919/1459 και την κωδικοποιημένη Δ5-ΗΛ/Β/Φ29/16027/6.8.2010 από το αρχείο του κόμβου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης