Το ψηφισθέν νομοσχέδιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων και τα capital controls

Οικονομικές Ειδήσεις

27 Αύγουστος 2019
Taxheaven.grΚοινοποιήθηκε από τη Βουλή το κείμενο του νομοσχεδίου «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις.» όπως ψηφίστηκε από την Ολομέλεια.

Δείτε το νομοσχέδιο ή κατεβάστε το από εδώ.


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.