Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 19 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 19 Αυγούστου έως 25 Αυγούστου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


 

 
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
 

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο. Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

Δείτε εδώ τις ανασκοπήσεις των προηγούμενων εβδομάδων του Αυγούστου  :


- Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου
- Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 04 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου
- Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 12 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου


Την εβδομάδα αυτή είχαμε επίσης (eυτυχώς) λίγα θέματα.
 

⥢⥤

  S.O.S.  

  Οδηγίες σχετικά με την κατάργηση του βάσιμου λόγου στις απολύσεις - Από τετάρτη η αναβάθμιση του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ για την παύση του πεδίου που αφορά τον βάσιμο λόγο απόλυσης


Aπό την έναρξη ισχύος του άρθρου 117 παρ. 2(α) του ν. 4623/2019, θεωρείται ότι από τις 17-05-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της καταργούμενης διάταξης) η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. Ι ΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.

Ως εκ τούτου η καταγγελία της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου έχει το χαρακτήρα μονομερούς αναιτιώδους δικαιοπραξίας, το κύρος της δηλαδή δεν εξαρτάται από την ύπαρξη νόμιμης αιτίας και λαμβάνει χώρα, εκτός αν έχει περιορισθεί με συμφωνία των μερών ή με διάταξη νόμου. Η καταγγελία ως εκ τούτου δεν είναι καταχρηστική όταν δεν υπάρχει αιτία. Η δε καταχρηστικότητα υφίσταται μόνο αν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι αντικείμενοι στο άρθρο 281 ΑΚ περί κατάχρησης δικαιώματος.

Επιπλέον, παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο υπ' αριθ. 26100/98/07-06-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συμπληρώνει στο «Έντυπο Ε6 - Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση)» πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

 

Αξιοποίηση διασταυρώσεων των συγκεντρωτικών καταστάσεων από το 2014 για τον έλεγχο φορολογικών υποθέσεων

Για τον εντοπισμό και τον έλεγχο κατηγοριών φορολογούμενων με χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και, κατ' επέκταση, την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, διενεργήθηκε διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει.... 

Την συνέχεια θα την δούμε σύντομα....  Η σχετική απόφαση : Ο ΔΕΛ Α 1112676 ΕΞ 2019

 

Μια ακόμη δικαίωση από την ΔΕΔ για κάτοικο εξωτερικού με εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα.

Μια ακόμη θετική απόφαση εξέδωσε η ΔΕΔ για το ζήτημα των κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι εκμεταλλεύονται τουριστικά με επιχείρηση ή ατομικά ως φυσικά πρόσωπα, κατοικία στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (Ηνωμένο Βασίλειο), ο οποίος εκμισθώνει με το σύστημα της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης, ιδιόκτητη εξοχική κατοικία που διατηρεί στη Ρόδο.

Δείτε το σχετικό άρθρο το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το πλήρες ιστορικό για το θέμα.

 

► Σαρωτικοί και στοχευμένοι έλεγχοι από αύριο 23/08 σε ολόκληρη τη χώρα για αδήλωτη εργασία


Στην «τσιμπίδα» των ελεγκτών του ΣΕΠΕ οι εργοδότες που θα προβούν σε απολύσεις τον Αύγουστο

Με «πυξίδα» τα στοιχεία του μηνός Αυγούστου που προκύπτουν από το Π.Σ. Εργάνη θα γίνουν οι σαρωτικοί έλεγχοι του υπ. Εργασίας για την αδήλωτη εργασία. 

Βάσει αυτών των στοιχείων εντοπίζονται εύκολα οι εργοδότες εκείνοι που παρεκλίνουν από την οδό της νομιμότητας. Αυτοί οι εργοδότες είναι που θα ελεγχθούν άμεσα από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα και φυσικά θα υποστούν τις συνέπειες της παραβατικής τους συμπεριφοράς. 

Οι σαρωτικοί έλεγχοι από το υπ. Εργασίας θα επικεντρωθούν σ ' αυτούς τους εργοδότες. Απολύσεις (εικονικές) μέσα στον Αύγουστο, υποδηλωμένη εργασία κ.λπ. αποτελούν μερικά  μόνο τερτίπια πολλών εργοδοτών προκειμένου να μην αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές. Όμως, όλες αυτές οι πρακτικές αφήνουν ίχνη στο Π.Σ. Εργάνη τα οποία είναι διαθέσιμα στα ελεγκτικά όργανα για στοχευμένους ελέγχους.

Ο υπ. Εργασίας κος Ι. Βρούτσης τόνισε για μία ακόμη φορά πως, "η τήρηση της νομιμότητας στην αγορά εργασίας, η προστασία των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και η αποτροπή καταχρηστικών συμπεριφορών εκ μέρους των εργοδοτών αποτελούν την κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου". 
 
Στον αντίποδα, από τα παραπάνω στοιχεία του μηνός Αυγούστου θα προκύψουν και οι υποδειγματικοί εργοδότες, οι οποίοι δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Οι εργοδότες αυτοί εκτός από το ότι δεν θα ελεγχθούν, θα αποτελέσουν και τη «μαγιά» για τη συγκρότηση του Λευκού Μητρώου Επιχειρήσεων, προκειμένου να επιβραβευθεί η άσκηση μιας κοινωνικά υπεύθυνης και υγιούς επιχειρηματικότητας με επίκεντρο το σεβασμό στην ποιοτική και αξιοπρεπή εργασία, στον εργαζόμενο και τα δικαιώματά του.

 

Η αιτιολογημένη υπέρβαση του ορίου της βραχείας ασθένειας (αναρρωτική άδεια) δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και δεν απομειώνει τις ημέρες της κανονικής άδειας

Η ολομέλεια του Αρείου πάγου έκρινε ότι ο εργαζόμενος που βρισκόταν σε αναρρωτική άδεια, η οποία συνεχίστηκε μέχρι τη λήξη της σχέσης εργασίας του και εξαιτίας του λόγου αυτού δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμά του για λήψη της ετήσιας άδειας μετ' αποδοχών, έστω και εάν η απουσία του υπερβεί τα όρια της βραχείας ασθένειας δεν αποστερείται από το δικαίωμά του αυτό. Δηλαδή, στην περίπτωση αυτή η υπέρβαση των ορίων βραχείας ασθένειας δεν θεωρείται αδικαιολόγητη απουσία και δεν απομειώνει τις ημέρες της κανονικής άδειας και, εφόσον ο εργαζόμενος δεν άσκησε αυτουσίως (in natura) το δικαίωμα στην άδεια αναψυχής, αυτή μετατρέπεται σε χρηματική αξίωση και ο εργαζόμενος δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας λόγω του παρακολουθηματικού χαρακτήρα αυτών.

 
Στην ένδικη υπόθεση ο εργαζόμενος δεν εργάστηκε καθόλου εντός του έτους 2014 και κατ' αρχήν υπερέβη τα όρια βραχείας ασθένειας, που εδικαιούτο (3 μήνες), απουσιάζοντας εννέα μήνες και 2 ημέρες και ειδικότερα, από τις 9-8-2013, που συνέβη το ατύχημα έως την επιστροφή του στην επιχείρηση, στις 11-5-2014, οπότε έληξε η αναρρωτική του άδεια. Η ανωτέρω όμως απουσία του δεν ήταν αδικαιολόγητη, ώστε να καταλογιστεί στις ημέρες της κανονικής άδειας αναψυχής του έτους 2014 και να απομειώσει αυτήν ,εφόσον εκ του λόγου αυτού δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμά του για ετήσια άδεια μετ' αποδοχών. Ειδικότερα, εφόσον τελούσε σε αναρρωτική άδεια και για το λόγο αυτό δεν μπόρεσε να ασκήσει το δικαίωμά του για άδεια αναψυχής αυτουσίως (in natura), η αξίωσή του μετατράπηκε σε χρηματική και συνακόλουθα, δικαιούται τις αποδοχές άδειας και το επίδομα άδειας ως συνακολούθημα της άδειας αναψυχής.

 

■  Λοιπά ενδιαφέροντα θέματα


ΔΣΑ: Ασφαλιστικός οδηγός 120 δόσεων (ν.4611/2019) - Χρήση πλατφόρμας - Ερωτήσεις Απαντήσεις

Νέος διοικητής του ΕΦΚΑ ο Χρήστος Χάλαρης

Ρυθμίσεις στεγαστικών δανείων - Επιτεύχθηκαν οι δύο πρώτες μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

ΟΠΕΚΑ: Ημερομηνίες καταβολής επιδομάτων, συντάξεων και παροχών των προνοιακών προγραμμάτων

 


 

 Και άλλη Νομοθεσία

Βουλή: Κατατέθηκε το νομοσχέδιο για τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα - Τι προβλέπει
  

 

 

⥢⥤

 Σημαντικές - Δ.Ε.Δ.

ΔΕΔ 2178/2019  Επιβολή προστίμου για την υποχρεωτική απόσυρση κάποιων μοντέλων ΦΗΜ

 

 

 ⥢⥤


 

 Σημαντικές  αποφάσεις  που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα

 

►  Διαγραφή οχημάτων λόγω εξαγωγής/επαναταξινόμησης τους σε άλλη χώρα

Με την εγκύκλιο Ε 2159/2019 της ΑΑΔΕ κοινοποιείται η Κ.Υ.Α. υπ αριθμ. Οικ. Α 11574/638/18/6-6-2019 (Β'2118) «Διαγραφή αυτοκινήτων από το on-line μηχανογραφικό σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας (μητρώο αδειών κυκλοφορίας) αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών λόγω εξαγωγής/αποστολής σε άλλη χώρα κατά τον ν. 4254/2014 (Α' 85)».

Η απόφαση: Ε.2159/2019


Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1133/23.8.2017 (Β' 3035) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ σχετικά με τον κατάλογο οντοτήτων και λογαριασμών που πρέπει να αντιμετωπιστούν ως Μη Δηλούντα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα και Εξαιρούμενοι Λογαριασμοί για τα έτη 2016 και 2017, και ειδικότερα θέματα σχετικά με την τήρηση των κανόνων υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας δυνάμει των εξουσιοδοτήσεων του άρθρου 9 παρ. 5 περίπτ. β' δεύτερο εδάφιο και παρ. 7 περίπτ. γ' του ν.4170/2013 (Α' 163) και του άρθρου πέμπτου παρ. 4 πρώτο και δεύτερο εδάφιο και παρ. 5 του ν. 4428/2016 (Α' 190).

Η εγκύκλιος: A.1276/2019
 

⥢⥤

 Εργατικά Ασφαλιστικά 


 

►  Ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ

Η απόφαση : Φ.21250/31676/Δ16.1111/2019  Σχετικά με την ασφάλιση βουλευτών στον ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ


►  Σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του

Η απόφαση : Φ.80000/οικ.36531/129/2019  Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 120 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α) σχετικά με το ανώτατο όριο σύνταξης και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του


ΟΑΕΔ: Σε 893.310 άτομα ανήλθε το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων για τον μήνα Ιούλιο 2019⥢⥤

■  Δηλώσεις

►  Α.Γεωργιάδης : Οι επιχειρήσεις θα στρέφονται στις ελεγκτικές εταιρείες μόνο στην περίπτωση που θα θέλουν να εισπράξουν γρηγορότερα τα χρήματά τους από το κράτος

Α.Γεωργιάδης : Το πολυνομοσχέδιο, το οποίο θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση τη Δευτέρα, στόχο έχει να θεραπεύσει όσο γίνεται γρηγορότερα το κομμάτι της γραφειοκρατίας. Είναι ένα νομοσχέδιο, όχι φιλοσοφικό, που θα καταργεί χιλιάδες γραφειοκρατικά στάδια

Ν. Μηταράκης: «Στόχος του Υπουργείου παραμένει από το καλοκαίρι του 2020 να έχουμε περάσει στην ψηφιακή σύνταξη»


 

⥢⥤

 Αποφάσεις Σ.τ.Ε - Αρείου πάγου
 

   ΣτΕ 1320/2019  Πρόσωπα που έχουν ασφάλιση στον ΟΓΑ και υποχρέωση ασφάλισης και σε άλλον ασφαλιστικό φορέα. Αντίθετες ερμηνείες ΣτΕ και Αρείου Πάγου. Η υπόθεση θα κριθεί στο ΑΕΔ.

ΑΠ 258/2019  Καταγγελία σύμβασης εργασίας - Διευθυντικό στέλεχος - Ανάθεση υποδεεστέρων καθηκόντων - Πότε δεν συντρέχει περίπτωση βλαπτικής μεταβολής των όρων της σύμβασης

ΣτΕ 585/2019  Δημοτική Φορολογία. Τέλος 5% επί των ακαθαρίστων εσόδων.⥢⥤

 

■  Λοιπές αποφάσεις

Δ.ΟΡΓ.Α 1110514 ΕΞ 2019  Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β' 968 και 1238) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως προς τον ανακαθορισμό των αρμοδιοτήτων του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Α.Α.Δ.Ε., τον ανακαθορισμό της ημερομηνίας έναρξης λειτουργίας του και τη μετονομασία του Τμήματος Ε' - Είσπραξης Οφειλών αυτού σε Τμήμα Ε'- Είσπραξης Χρεών Οφειλετών σε Διαδικασίες Αφερεγγυότητας και Χρεών άλλων Ειδικών Κατηγοριών

Δ.ΟΡΓ.Α 1111028 ΕΞ 2019  Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960 ΕΞ 2017/10-03-2017 (Β'968 & 1238) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», ως προς τη συγχώνευση ορισμένων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.), Α'-Β' τάξεως, στον νομό Αττικής και Θεσσαλονίκης σε άλλες Δ.Ο.Υ. Α' ή Δ.Ο.Υ. Α'-Β' τάξεως, στον ίδιο νομό, καθώς και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1001512 ΕΞ 2017/05-01-2017 (Β' 12, 52, 234 και 1032) όμοιας απόφασης και της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1119253 ΕΞ 2017/08-08-2017 (Β' 2823 και 3086) διαπιστωτικής πράξης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., ως προς τις αλλαγές που προκύπτουν από τις διατάξεις της πρώτης απόφασης, περί τροποποίησης του Οργανισμού της Α.Α.Δ.Ε., καθώς και καθορισμός των οργανικών θέσεων προσωπικού Δ.Ο.Υ. στους προαναφερθέντες νομούς

►  Δ. ΟΡΓ. Α 1112465 ΕΞ 2019  Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1115805ΕΞ2017/31-7-2017 (Β' 2743) απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης, όπως ισχύει


 

⥢⥤


 
Φορολογικές Υποχρεώσεις τρέχουσας εβδομάδος
 
26 Αυγ 2019 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών αποκτήσεων και παραδόσεων αγαθών, καθώς και παροχής και λήψης υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα
 
 26 Αυγ 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα
 
 30 Αυγ 2019 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα
 
 30 Αυγ 2019 Υποβολή περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Ιουλίου
 
 30 Αυγ 2019 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Ιουλίου
 
 30 Αυγ 2019 Γνωστοποίηση ετήσιων εκπτώσεων λόγω τζίρου τρέχοντος έτους
 
 31 Αυγ 2019 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα
 

Επίλογος.

Καλά να περνάτε όπου και αν είστε. Προσοχή στην επιστροφή...

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης