Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 12 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 12 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 12 Αυγούστου έως 18 Αυγούστου


 

 
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
 

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο. Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

Την εβδομάδα αυτή είχαμε λίγα ευτυχώς θέματα.
 

⥢⥤

  S.O.S.  

ΑΑΔΕ: Διακοπή λειτουργίας εφαρμογής Ε9 έτους 2019 μέχρι την 31η Αυγούστου 2019

Η εφαρμογή για την υποβολή δηλώσεων Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) έτους 2019 δεν θα είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, 16 Αυγούστου, στις 11:00 π.μ., και μέχρι την ολοκλήρωση της έκδοσης - ανάρτησης των πράξεων διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019 και το άνοιγμα των τροποποιητικών δηλώσεων ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2019.
 
Η ανάρτηση των εκκαθαριστικών του ΕΝΦΙΑ θα πραγματοποιηθεί μέχρι την 31η Αυγούστου.

 

Αξιοποίηση διασταυρώσεων των συγκεντρωτικών καταστάσεων από το 2014 για τον έλεγχο φορολογικών υποθέσεων

Για τον εντοπισμό και τον έλεγχο κατηγοριών φορολογούμενων με χαμηλό ποσοστό συμμόρφωσης, με απώτερο στόχο την αποκάλυψη αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης και, κατ' επέκταση, την διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, διενεργήθηκε διασταύρωση των καταστάσεων φορολογικών στοιχείων που υποβλήθηκαν για το φορολογικό έτος 2014, από φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, που υπάγονται στις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 14 του Ν.4174/2013 (Α'170), όπως ισχύει.... 

Την συνέχεια θα την δούμε σύντομα....  Η σχετική απόφαση : Ο ΔΕΛ Α 1112676 ΕΞ 2019

 

Μια ακόμη δικαίωση από την ΔΕΔ για κάτοικο εξωτερικού με εισόδημα από ακίνητα στην Ελλάδα.

Μια ακόμη θετική απόφαση εξέδωσε η ΔΕΔ για το ζήτημα των κατοίκων εξωτερικού οι οποίοι εκμεταλλεύονται τουριστικά με επιχείρηση ή ατομικά ως φυσικά πρόσωπα, κατοικία στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη απόφαση δικαιώνει φορολογικό κάτοικο αλλοδαπής (Ηνωμένο Βασίλειο), ο οποίος εκμισθώνει με το σύστημα της βραχυχρόνιας εκμίσθωσης, ιδιόκτητη εξοχική κατοικία που διατηρεί στη Ρόδο.

Δείτε το σχετικό άρθρο το οποίο περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες καθώς και το πλήρες ιστορικό για το θέμα.

 

Τα ποσοστά του φόρου μεταβιβάσεως ακινήτων (ΦΜΑ) από επαχθή αιτία. Περιπτώσεις


Φορολογική αντιμετώπιση μεταβίβασης ακινήτου από φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας

Κατ' αρχήν, το φυσικό πρόσωπο-ομόρρυθμο μέλος προσωπικής εταιρίας δεν καθίσταται υποκείμενο στον φόρο από μόνη τη συμμετοχή του στην ΕΕ, γιατί η συμμετοχή σε προσωπική εταιρία δεν συνεπάγεται άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κατά τρόπο ανεξάρτητο. Έτσι, κατ' αρχάς δεν υπόκειται σε ΦΠΑ για την πώληση ακινήτου που κατασκευάζει είτε με συμφωνία αντιπαροχής είτε με συμφωνία πληρωμής σε χρήμα.

Ωστόσο, εφόσον κριθεί από τον φορολογικό έλεγχο ότι η πράξη της κατασκευής και πώλησης από φυσικό πρόσωπο γίνεται κατά συνήθη (συστηματική) δραστηριότητα (ως άσκηση ανεξάρτητης οικονομικής δραστηριότητας), τότε το φυσικό πρόσωπο αποκτά την ιδιότητα του υποκείμενου σε φόρο. (πρβλ. και συνοπτικό οδηγό Υπουργείου Οικονομικών για τον ΦΠΑ στα ακίνητα (2006), παρ. 1 σελ. 14: «Αυτονόητο είναι ότι σε περίπτωση που οποιοδήποτε πρόσωπο επαναλαμβάνει αυτή τη δραστηριότητα, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι διενεργεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6 οπότε μπορεί να επιλέγει την υπαγωγή του ή μη στον φόρο. Γίνεται σαφές ότι πρόκειται για συστηματική δραστηριότητα που τον καθιστά υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο και υποχρεούται να υποβάλει τη σχετική δήλωση έναρξης ή μεταβολής στο τμήμα Μητρώου της Δ.Ο.Υ. στην οποία υπάγεται και να ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τις πράξεις που διενεργεί»).»

Η σχετική Εγκύκλιος : Ε 2152/2019

 

 

 Ηλεκτρονικά βιβλία - S.Τ.Α. (Save The Accountants)  

- Και αυτή την εβδομάδα είχαμε θέμα σχετικά με τα ηλεκτρονικά βιβλία B. Καμπάνης - Γ. Χριστόπουλος για ηλεκτρονικά βιβλία, πιστοποίηση και κατοχύρωση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού.
 

 


 

 Και άλλη Νομοθεσία

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε νομοσχέδιο για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
 

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016


 

 

 

⥢⥤

 Σημαντικές - Δ.Ε.Δ.

ΔΕΔ 1645/2019 Άρθρο 39α: Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής των αγαθών

ΔΕΔ 2003/2019 Λογιστικές διαφορές λόγω ασαφούς περιγραφής των υπηρεσιών σε τιμολόγια παροχής

ΔΕΔ 2056/2019 Χαρτόσημο σε δάνεια εξωτερικού που εμβάστηκαν σε τραπεζικό λογαριασμό ημεδαπής χρησιδάνειο

ΔΕΔ Α 2272/2019 ΣΑΔΦ Ελλάδος - Αγγλίας - Το εισόδημα που αποκτά φορολογικός κάτοικος αλλοδαπής, με οποιαδήποτε μορφή (ως φυσικό ή νομικό πρόσωπο), από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα δεν τον καθιστά φορολογικό κάτοικο Ελλάδας

 

 

 ⥢⥤


 

 Σημαντικές  αποφάσεις  που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα

 

«e-Μητρώο Πλοίων»: Οδηγίες για τις ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης

Με την απόφαση αυτή παρέχονται οδηγίες και διευκρινίσεις αναφορικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του «e-Μητρώου Πλοίων» περιγράφοντας συνοπτικά τις απαιτούμενες ενέργειες των υπηρεσιακών χρηστών της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης οι οποίες αφορούν την παρούσα έκδοση της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-Μητρώο Πλοίων. Σημειώνεται ότι υπηρεσιακοί χρήστες νοούνται και οι υπάλληλοι του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Υ.ΝΑ.Ν.Π.) για τα στοιχεία του e-Μητρώου Πλοίων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά τους.

Η απόφαση: Ο ΔΕΕΦ Α 1113548 ΕΞ 2019


Χορήγηση ΑΦΜ και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, αρμοδιότητας ΔΟΥ Α', ΙΓ' Αθηνών, Δ' και Ε' Θεσσαλονίκης

Η χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα, αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και της Ελληνικής Αστυνομίας, αρμοδιότητας:

α) των Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται κατά αλφαβητική σειρά σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των κατωτέρω Δ.Ο.Υ., ως εξής:

- Α' Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από Α έως και C,
- ΙΓ' Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από D έως και I,
- ΙΔ' Αθηνών, για όσους το επώνυμο ξεκινά από J έως και M,
- Κατοίκων Εξωτερικού, για όσους το επώνυμο ξεκινά από N έως και R και
- Νέας Ιωνίας, για όσους το επώνυμο ξεκινά από S έως και Z και 

β) των Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της εν λόγω απόφασης, κατανέμεται και σε υπαλλήλους του Τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης των Δ.Ο.Υ. Α' Θεσσαλονίκης και Η' Θεσσαλονίκης.

αφορά αποκλειστικά τη χορήγηση Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φορολογούμενους αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών, κατόχους αδειών που εκδίδονται και ανανεώνονται από τις Υπηρεσίες Ασύλου και την Ελληνική Αστυνομία, ήτοι Δελτίου Αιτούντος Διεθνή Προστασία και Άδειας Διαμονής Ενιαίου Τύπου, όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς και παλαιότερου τύπου εκδοθέντων εντύπων σε ισχύ, ήτοι Δελτίου Αιτήσαντος Άσυλο Αλλοδαπού και Άδειας Παραμονής Αλλοδαπού (με ένδειξη είτε «Αναγνωρισμένος Πρόσφυγας» είτε «Επικουρική Προστασία»), αρμοδιότητας Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και ΙΓ' Αθηνών καθώς και Δ.Ο.Υ. Δ' Θεσσαλονίκης και Ε' Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προηγούμενα εδάφια της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε..

Τα ανωτέρω οριζόμενα καταλαμβάνουν και τις περιπτώσεις που η δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. υποβάλλεται ταυτόχρονα με τη δήλωση έναρξης καθώς και τις συνυποβαλλόμενες δηλώσεις και δικαιολογητικά. Με τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στους ως άνω φορολογούμενους, διενεργείται ταυτόχρονα μεταγραφή του Α.Φ.Μ. αυτών στη Δ.Ο.Υ. στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η κατοικία ή η έδρα τους, κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που έχει επέλθει μεταβολή στα στοιχεία Μητρώου των ως άνω προσώπων, χορηγείται κλειδάριθμος κατά τα ανωτέρω και ο φορολογούμενος υποχρεούται να υποβάλλει τη σχετική Δήλωση Μεταβολής Ατομικών Στοιχείων (έντυπο Μ1) στον αρμόδιο υπάλληλο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εδάφια (α) και (β) της υποπερίπτωσης 1 της περίπτωσης 137 της υπ' αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017/31-07-2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., όπως ισχύει.

 

Η εγκύκλιος: Ε.2158/2019


Διακρίβωση εγκυρότητας των νομιμοποιητικών εγγράφων διαμονής στην Ελλάδα αλλοδαπών, υπηκόων τρίτων χωρών και άλλων

Η εγκύκλιος : Ε.2157/2019
 


Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος

Με την εγκύκλιο Ε 2151/2019 της ΑΑΔΕ, όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων ΦΠΑ στο Περιβαλλοντικό Τέλος που επιβάλλεται κατά την τιμολόγηση υπηρεσιών ύδατος, γίνεται γνωστό ότι η τιμή του καταναλωθέντος ύδατος διαμορφώνεται και από το ποσό του «περιβαλλοντικού τέλους», δηλαδή το «περιβαλλοντικό τέλος» συνδέεται άμεσα με την παράδοση του νερού και επομένως προσαυξάνει τη φορολογητέα αξία των τιμολογίων παροχής ύδατος, αποτελεί δηλαδή μέρος της αντιπαροχής που λαμβάνεται από τους τελικούς χρήστες για την παράδοση νερού και συνεπώς υπάγεται σε ΦΠΑ με τον ίδιο συντελεστή, ήτοι 13%.

Η απόφαση : Ε.2151/2019


Αποστολή πινάκων νέων κωδικών TARIC έτους 2019

Η απόφαση : ΔΔΘΕΚΑ Α 1112040 ΕΞ 2019


Κοινοποίηση ανακοίνωσης σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας που θεσπίζει το πλαίσιο για συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ των κρατών της Ανατολικής και της Μεσημβρινής Αφρικής (Ενωση Κομορών) και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της

Η εγκύκλιος : Ε.2153/2019


Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων (έντονες βροχοπτώσεις και πλημμύρες) στις 10-7-2019 στις Δημοτικές Ενότητες Μαρωνείας και Σαπών του Δήμου Μαρωνείας Σαπών, στη Δημοτική Ενότητα Ιάσμου του Δήμου Ιάσμου της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης και στη Δημοτική Ενότητα Μύκης του Δήμου Μύκης της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Η απόφαση : Α.1319/2019
 

⥢⥤

 Εργατικά Ασφαλιστικά 


 

ΕΦΚΑ: Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 - Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 43/2019
Αναπροσαρμογή επιτοκίου ρύθμισης του ν.4611/2019 (Α' 73/2019)


«Μείζον αγαθό για τον νομικό κόσμο της Ευρώπης η προστασία από απολύσεις χωρίς «βάσιμο λόγο»» - Άρθρο του προέδρου του ΔΣΑ


2242.5-1.5/56040/2019 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2019


ΑΠ 662/2019 Τακτικές ή συνήθεις αποδοχές του εργαζομένου για υπολογισμό επιδομάτων εορτών και αδείας - Αξίωση για μισθό λόγω ανυπαίτιου κωλύματος


ΑΠ 661/2019 Χαρακτηρισμός μηχανοτεχνίτη επισκευής αυτοκινήτων ως υπαλλήλου ή εργάτη.


 

⥢⥤

 Λοιπά θέματα εβδομάδος

Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1.779 εκατ. ευρώ για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019

ΑΑΔΕ - και φέτος η εκστρατεία ενημέρωσης τουριστών «Apodixi Please»

Προστασία της Δημόσιας Υγείας και του πληθυσμού από τις επιπτώσεις του νέφους καπνού εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής έως 30/09

Δ. ΟΡΓ. Α 1111775 ΕΞ 2019 Εξειδίκευση της καθ' ύλην αρμοδιότητας του Κέντρου Είσπραξης Οφειλών (Κ.Ε.ΟΦ.) Αττικής της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).


 

⥢⥤

 Αποφάσεις Σ.τ.Ε
 

  ΣτΕ 438/2019 Πρόστιμο ΚΒΣ για λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων.

⥢⥤

 

 Αρθρογραφία

Άρθρα Η τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τον ν. 4548/2018 (Περί Ανώνυμων Εταιρειών)

 Άρθρα Σύσταση εταιρειών - Δηλώσεις έναρξης εργασιών, μεταβολών - μετάταξης και οριστικής παύσης των εργασιών, Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α.

 

⥢⥤


 
Φορολογικές Υποχρεώσεις τρέχουσας εβδομάδος

 

20 Αυγ 2019 Υποβολή δήλωσης και καταβολή χαρτοσήμου διαφόρων περιπτώσεων τριμήνου Απριλίου, Μαΐου, Ιουνίου

20 Αυγ 2019 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Ιουλίου

20 Αυγ 2019 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

20 Αυγ 2019 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Ιούλιο

20 Αυγ 2019 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

20 Αυγ 2019 Απώτατη ημερομηνία υποβολής προσκλήσεων γενικών συνελεύσεων στο Γ.Ε.ΜΗ.

  

 

Επίλογος.

Καλά να περνάτε όπου και αν είστε

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης