Υπ. Ανάπτυξης: Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την Επιτροπή Ανταγωνισμού | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπ. Ανάπτυξης: Έκδοση διαπιστωτικών πράξεων για την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Αθήνα, 12 Αυγούστου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Εξεδόθησαν σήμερα από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων οι διαπιστωτικές πράξεις για την αυτοδίκαιη έκπτωση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 3959/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 101 του Ν. 4623/2019 και ισχύει,

- της Προέδρου κ. Βασιλικής Θάνου – Χριστοφίλου,

- της Αντιπροέδρου κ. Άννας Νάκου

- και των Εισηγητών – τακτικών Μελών κ. Ιωάννη Παύλοβιτς και κ. Νικολάου Ζευγώλη.

Η ως άνω έκπτωση επέρχεται αυτοδικαίως από τη δημοσίευση του Ν. 4623/2019 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από την 9-8-2019.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone