Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 04 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου | Taxheaven

Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αντί σχολίου - Ανασκόπηση εβδομάδος 04 Αυγούστου έως 11 Αυγούστου

 

 
Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
 

Όπως κάθε χρονιά έτσι και φέτος, το "σχόλιο της Δευτέρας" θα κάνει διακοπές τον Αύγουστο και θα είναι μαζί σας πάλι τον Σεπτέμβριο. Διακοπές όμως δεν θα κάνει η ενημέρωσή σας, γι' αυτό και τις επόμενες εβδομάδες αντί σχολίου, όπως έχουμε καθιερώσει τα τελευταία χρόνια, θα παραθέτουμε συνοπτικά τα σημαντικότερα θέματα της εβδομάδος.

Την εβδομάδα αυτή είχαμε πάλι θεματάκια...
 

⥢⥤

  S.O.S.  (Save Our Souls)

Ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων: Διευκρινίσεις ΑΑΔΕ για τη φορολογική μεταχείριση τεκμαρτού εισοδήματος και τεκμαρτής δαπάνης  ['Η ΑΑΔΕ μετά την ΔΕΔ Α 1200/2019 έξέδωσε εγκύκλιο με την οποία ΝΟΜΙΖΕΙ ότι δίνει διευκρινίσεις σχετικά με το θέμα. Η ουσία είναι ότι μπορούμε να μην καταχωρούμε στα βιβλία (διπλογραφικό σύστημα) την τεκμαρτή δαπάνη και το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιόχρηση, θα πρέπει όμως να το αποτυπώνουμε στο έντυπο Ν. Τώρα η φράση "Όσον αφορά στη τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου και δεδομένων των ειδικών διατάξεων της περιπτ. η’ του άρθρου 23 του ν.4172/2013, συνάγεται ότι εφόσον η τεκμαρτή δαπάνη (μίσθωμα) από την ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου δεν υπερβαίνει το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου αυτή σε κάθε περίπτωση αποτελεί εκπιπτόμενη δαπάνη." την αφήνουμε στην κρίση σας]
[Η εγκύκλιο:  Ε.2156/2019]

Νέος Νόμος : [4623/2019] Νόμος 4623/2019 Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα
Τι περιέχει
-- Καταργούνται οι διατάξεις για το βάσιμο λόγο απόλυσης, την αναστολή προθεσμιών κατά την συμφιλιωτική διαδικασία και την ευθύνη εργολάβου και υπεργολάβου έναντι εργαζομένων

-- Πλαφόν στις συντάξεις του ΕΦΚΑ στο ποσό των 4.608 ευρώ

-- Αλλαγές στον ΚΦΔ σχετικά με τη διαφύλαξη ως απορρήτων στοιχείων και πληροφοριών των φορολογούμενων

-- Rebate και clawback: Σε έως 120 δόσεις η καταβολή των οφειλών παρόχων και Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας Φαρμάκων προς τον ΕΟΠΥΥ

Αντιδράσεις :  ΓΣΕΕ: «Καταργούνται προστατευτικές διατάξεις για τους εργαζόμενους εν μέσω θέρους και με τη μορφή τροπολογίας»
 

Μηνιαία ασφαλιστική εισφορά μισθωτών και εργοδοτών - Τροποποίηση του ανωτάτου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό
[Η εγκύκλιος Δ.15/Δ’/9096/227/08-08-2019]
Τι λέει
: Επομένως, για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 38 του ν.4387/2016, το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς των μισθωτών και των εργοδοτών, συνίσταται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στον κατώτατο βασικό μισθό μισθωτού και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαμορφώνεται σήμερα σε €6.500, με την ανώτατη μηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη να ανέρχεται σε €866,45 (13,33% x €6.500) για τον εργοδότη και σε €433,55 (6,67% x €6.500) για το μισθωτό.


Στα 100 ευρώ ανά ΦΗΜ για κάθε ημέρα το πρόστιμο για τη μη διαβίβαση δεδομένων παραστατικών πωλήσεων από τα πρατήρια καυσίμων 
[Η εγκύκλιος Ε.2154/2019 ] .
Τι λέει :
...... η υποχρέωση ηλεκτρονικής διαβίβασης στην Α.Α.Δ.Ε. των δεδομένων των παραστατικών πωλήσεων καυσίμων, που εκδίδονται από Φ.Η.Μ. που είναι εγκαταστημένοι σε πρατήρια καυσίμων, σε εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης και σε προμηθευτές υγραερίου ή πεπιεσμένου φυσικού αερίου ορίζεται σε ημερήσια βάση, η μη διαβίβαση αυτών από την υπόχρεη οντότητα συνιστά παράβαση της περ. ιγ΄ της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, για την οποία επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ ανά Φ.Η.Μ. για κάθε ημέρα, για την οποία δεν διαβιβάστηκαν τα δεδομένα των παραστατικών που εκδόθηκαν την ημέρα εκείνη και ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών."
 

 

 

 Ηλεκτρονικά βιβλία - S.Τ.Α. (Save The Accountants)  

- Ηλεκτρονικά βιβλία: Συνέντευξη του Διοικητή της ΑΑΔΕ στο ρ/σ ΣΚΑΪ
[
........Γ. Π. : Κύριε Τέλλογλου αυτό όντως είναι ένα θέμα στο οποίο περιμένουμε τις απόψεις των λογιστών με σκοπό να διευκολύνουμε και τη δική τους δράση και τη δική τους αν θέλετε συνέπεια στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων των πελατών τους.

Να πω και αυτό έχει μεγάλη σημασία για όλους που το ακούνε, με αυτή τη μεταρρύθμιση που φέρνουμε εδώ, η χώρα μας θα γίνει μια από εκείνες τις χώρες που θα έχουν μια σύγχρονη ψηφιακή σχέση με τις επιχειρήσεις, δηλαδή μια σχέση αξιοπιστίας, εμπιστοσύνης και διαφάνειας. Άρα λοιπόν πρέπει λίγο όλοι μας να ξανασκεφτούμε και την καθημερινότητά μας. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε από τους λογιστές προτάσεις έτσι ώστε να γλυτώσουμε εκείνες τις περιπτώσεις όπου για παράδειγμα ένας εκδότης ο οποίος θα έχει υποχρέωση να κάνει τη δήλωσή τους εντός τριμήνου και να μας ενημερώσει εντός τριμήνου δεν θα έχει στείλει το παραστατικό και ο λήπτης ο οποίος τηρεί διπλογραφικά βιβλία θα πρέπει να κάνει τη δική του δήλωση στο μήνα και θα περιμένει να δει το παραστατικό το οποίο δεν θα έχει έρθει. Είμαστε λοιπόν έτοιμοι να ακούσουμε από τους λογιστές προτάσεις εάν και εκείνοι θα έβλεπαν τη διαβίβαση των δεδομένων συνολικά για όλη την αγορά σε μηνιαία βάση νομίζω θα ήταν ευχής έργο και όλοι θα είχαμε άμεσα οφέλη από αυτή τη διαδικασία.]

 [Μην ξεχάσετε να στείλετε τα σχόλιά σας από την παραλία] - Ηλεκτρονικά βιβλία: Σε διαβούλευση το πλαίσιο λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας myDATA

 

 

 

 ΑΑΔΕ  Συγχωνεύσεις, Διασυνδέσεις, και λοιπά

Διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το ΓΕΜΗ και με τα Ληξιαρχεία των Δήμων, τις Μητροπόλεις και το Μητρώο Πολιτών

ΑΑΔΕ: Συγχωνεύσεις ΔΟΥ

ΑΑΔΕ - Κωδικοποιημένο κείμενο του Παραρτήματος ΙΙΙ του ΦΠΑ έως και 06/2019

Ξεκίνησε από 06/08, η ηλεκτρονική διασύνδεση της ΑΑΔΕ με το Μητρώο Ταυτοτήτων

 


 

 Και άλλη Νομοθεσία

Ο νέος νόμος 4622/2019 για το «Επιτελικό Κράτος» - Κωδικοποίηση νόμων στο αρχείο του κόμβου

 


   Ενδιαφέροντα...

Δήλωση αποθεμάτων οίνου: Μετά τις 19/08 η υποβολή της

Υδατοδρόμια: Σε δύο μήνες το νέο θεσμικό πλαίσιο

Χ. Σταϊκούρας: «Έρχεται δεύτερη μείωση στον ΕΝΦΙΑ - Έτοιμη η διάταξη για την πλήρη άρση των capital controls»

Όλες οι εφαρμογές και τα συστήματα των Υπουργείων στο G-Cloud έως 1/1/2022 - Δημιουργία κεντρικής βάσης των στοιχείων επικοινωνίας όλων των πολιτών - Αλλαγές στη ΓΓΠΣ

 

 

⥢⥤

 Σημαντικές - Δ.Ε.Δ.

ΔΕΔ 1616/2019 Πρόστιμο λόγω εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης ΦΣΚ ΙΚΕ

ΔΕΔ 2034/2019 Υπολογισμός τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση - Βάση υπολογισμού της αξίας από οικοδομές και όχι από εδαφικές εκτάσεις - ΚΦΕ 2238/1994

ΔΕΔ 2086/2019 Λογιστικές διαφορές, έξοδα ταξιδίων και διαμονής ως παραγωγικές δαπάνες για την επιτέλεση έργου
 

ΔΕΔ 1274/2019 Έμμεσος προσδιορισμός αποκρυβείσας ύλης από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αναγωγή των αγορών σε πωλήσεις. Κύρος βιβλίων. Εξωλογιστικός προσδιορισμός

ΔΕΔ 2102/2019 Για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση δεν χρησιμοποιούνται οι αξίες με τις οποίες προσδιορίζεται ο ΕΝΦΙΑ - Αποσβέσεις δικαιωμάτων  [Το έχουμε πει χιλιάδες φορές...]

ΔΕΔ 1628/2019 Παράληψη μεταβολής Μ3 που οφείλεται σε υπαιτιότητα ΓΕΜΗ  [Όταν φταίει το κράτος σε δικαιώνει η ΔΕΔ]

ΔΕΔ Θ 1625/2019 Μη δήλωση έναρξης υποκαταστήματος ημερόπλοιου - Υποκατάστημα - Εκδοση φορολογικών στοιχείων χωρίς χρήση ΦΗΜ  [Τελικά υπάρχει η έννοια του υποκαταστήματος ή όχι ; Τα ΕΛΠ δεν αναφέρουν κάτι... Ωστόσο η έννοια υπάρχει...]
 

 

 

 ⥢⥤


 

 Σημαντικές  αποφάσεις  που δημοσιεύθηκαν την περασμένη εβδομάδα

 

Φορολογίες Κεφαλαίου: Ο τύπος και το περιεχόμενο του αποδεικτικού καταβολής - Σε ισχύ από 01/09

Η απόφαση: Α.1290/2019


Επιστροφή τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με το ν. 4002/2011 - Ποιες περιπτώσεις ικανοποιούνται και ποιες όχι

Με την εγκύκλιο Ε.2149/2019 κοινοποιείται η υπ. αρ. 47/2019 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία εξεδόθη κατόπιν σχετικών ερωτημάτων της Υπηρεσίας, όπως αυτά διαβιβάστηκαν από Τελωνεία και φορείς, αναφορικά με ερμηνευτικά θέματα για την επιστροφή του τέλους ταξινόμησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4002/2011 για επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα, τα οποία είχαν παραληφθεί, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του ν.3899/2010 και του ν. 3943/2011, καθώς και της οριζόμενης διαδικασίας στην αρ. πρωτ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011/11.2.2011 ΚΥΑ.
 

Η εγκύκλιος: Ε.2149/2019


Οι μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ με το μίνι φορολογικό της περασμένης εβδομάδας.

Η εγκύκλιος : Ε.2150/2019
 


Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών για την εφαρμογή της αριθμ. Α.1203/16-5-2019 Απόφασης Διοικητή ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1933 Β'/29-5-2019/ΑΔΑ:ΨΓΙΠ46ΜΠ3Ζ-Ζ4Π) «Δικαιολογητικά και διατυπώσεις προσδιορισμού και διαμόρφωσης της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του τέλους ταξινόμησης στα αυτοκίνητα οχήματα και τις μοτοσυκλέτες

Η απόφαση : ΔΕΦΚΦ Δ 1112222 ΕΞ2019
 

⥢⥤

 Εργατικά Ασφαλιστικά 


ΔΕΝ: «Λευκές» Νύκτες


ΚΕΠΕΑ/ΓΣΕΕ: Πως αμείβεται η 15η Αυγούστου


(Upd) Εισφορές Ιουλίου: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια στον ΕΦΚΑ - Καταληκτική ημερομηνία καταβολής η 30η/08


Διακοπή λειτουργίας καταστήματος στην Πλάκα για τέσσερις ημέρες λόγω παραβίασης εργατικής νομοθεσίας


Τα αποτελέσματα του «ΕΡΓΑΝΗ» για το μήνα Ιούλιο - Μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα


Γ. Βρούτσης: «Δεν προβλέπεται παράταση για τη ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών»


Στα 35 δις περίπου το συνολικό χρέος στο ΚΕΑΟ - Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-οφειλέτες


Ν. Μηταράκης: «Δόθηκε εντολή για την ακύρωση της εγκυκλίου με τα υψηλά εφάπαξ στο ΤΣΜΕΔΕ»


Μετονομασία Υπουργείου Εργασίας και αλλαγή σφραγίδων και λογότυπου του ΕΦΚΑ [Η Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 42/2019
Μετονομασία Υπουργείου - Αλλαγή σφραγίδων και λογότυπου του Ε.Φ.Κ.Α.]

 

 

⥢⥤

 Λοιπά θέματα εβδομάδος

Α. Γεωργιάδης: «Σχεδόν μηδενικά αποτελέσματα ο εξωδικαστικός - Με το νέο λογισμικό θα ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις»

Η λίστα με τα εγκεκριμένα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018 - Αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016

 

 

 

⥢⥤

 Αποφάσεις Σ.τ.Ε
 

  ΣτΕ 548/2018 Δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης

 

⥢⥤

 

 Αρθρογραφία

Άρθρα Περί προγράμματος ελέγχου και ελέγχων

Άρθρα Έκθεση διαχείρισης (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ) και «υπόδειγμα» (μετά τους νόμους 4403/2016 και 4548/2018)

Άρθρα (Ανανεωμένο) Η νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες - 37 θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε. [Επικαιροποίηση και εμπλουτισμένο κείμενο με επιπλέον πληροφορίες και «πίνακες»]

Άρθρα Η τακτική Γενική Συνέλευση με βάση τον ν. 4548/2018 (Περί Ανώνυμων Εταιρειών)

Άρθρα Τρόπος υπολογισμού των ημερών αδείας που δικαιούνται οι απασχολούμενοι με διαλείπουσα ή εκ περιτροπής εργασία

Άρθρα Η εορτή της 15ης Αυγούστου

 

 

⥢⥤


 
Φορολογικές Υποχρεώσεις τρέχουσας εβδομάδος

 
12 Αυγ 2019 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Ιουλίου

12 Αυγ 2019 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

14 Αυγ 2019 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Ιουλίου

16 Αυγ 2019 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Ιουλίου

16 Αυγ 2019 Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, φορολογικού έτους 2018

16 Αυγ 2019 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Ιουλίου


  

 

Επίλογος.

Καλά να περνάτε όπου και αν είστε.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκηςPrint word

printer word version

Add to library

click this to add to library

Clippy Clip

clip this

Email

email this to someone