Εντός 3-5 ημερών ο φάκελος ίδρυσης ΕΠΕ από το «Γραφείο μιας στάσης» του ΕΒΕΑ

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Μάρτιος 2009
ΞEKINA από την 1η Απρίλιου η λειτουργία του «Γραφείου μιας στάσης» (One - Stop - Shop) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπου σε πρώτη φάση εφαρμογής, θα διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες των ΕΠΕ, οι εγγραφές των οποίων ξεπερνούν τις 1.500 ετησίως, ενώ σύντομα η υπηρεσία θα επεκταθεί και στις άλλες νομικές μορφές των επιχειρήσεων. Eτσι, εντός τριών έως πέντε ημερών, θα παραδίδει στους ενδιαφερομένους όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την ίδρυση της ΕΠΕ. Taxheaven.gr

Εντός 3-5 ημερών ο φάκελος ίδρυσης ΕΠΕ από το «Γραφείο μιας στάσης» του ΕΒΕΑ                                             
ΞEKINA από την 1η Απρίλιου η λειτουργία του «Γραφείου μιας στάσης» (One - Stop - Shop) στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, όπου σε πρώτη φάση εφαρμογής, θα διεκπεραιώνονται οι διαδικασίες των ΕΠΕ, οι εγγραφές των οποίων ξεπερνούν τις 1.500 ετησίως, ενώ σύντομα η υπηρεσία θα επεκταθεί και στις άλλες νομικές μορφές των επιχειρήσεων. Eτσι, εντός τριών έως πέντε ημερών, θα παραδίδει στους ενδιαφερομένους όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την ίδρυση της ΕΠΕ.

Αυτό ανέφερε μεταξύ των άλλων ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος (φωτό) κατά τη διάρκεια της προχθεσινής συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του επιμελητηρίου, παρουσία του υφυπουργού Ανάπτυξης Ιωάννη Μπούγα. Το «Γραφείο μιας στάσης» θα υλοποιηθεί από το τμήμα Εξυπηρέτησης Μελών του επιμελητηρίου, το οποίο αναβαθμίστηκε και στελεχώθηκε με περισσότερο προσωπικό. Οι συναλλασσόμενοι προσερχόμενοι στην υπηρεσία θα πληροφορούνται όλα τα σχετικά για τη νόμιμη ίδρυση ή μεταβολή της επιχείρησης, θα προβαίνουν σε «Ειδική εξουσιοδότηση της υπηρεσίας (one stop shop) του ΕΒΕΑ» και θα καταθέτουν τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως αποδεικτικό επαγγελματικής στέγης (συμβόλαιο ιδιοκτησίας ακινήτου ή μισθωτήριο ή παραχωρητήριο κ.λπ.), καταστατικό, στοιχεία διεύθυνσης και ταυτότητας, κόστος των διάφορων τελών ή παραβόλων και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά. Επιπλέον, η υπηρεσία θα διεκπεραιώνει για λογαριασμό των ενδιαφερομένων και όλες τις υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες.

Ειδικότερα, θα προβαίνει στην προέγκριση επωνυμίας, στην παροχή οδηγιών για την ορθή και νόμιμη σύνταξη και θεώρηση καταστατικού και στην εξουσιοδότηση του ΕΒΕΑ, έτσι ώστε να προβεί για λογαριασμό τους στη διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως το Ταμείο Νομικών, το Ταμείο Υγείας - Πρόνοιας Δικηγόρων, τη ΔΟΥ κ.λπ. Ετσι, εντός τριών έως πέντε ημερών, θα παραδίδει στους ενδιαφερομένους όλα τα σχετικά έγγραφα που απαιτούνται για την ίδρυση της ΕΠΕ, όπως τα αντίγραφα του καταστατικού θεωρημένα για την καταχώρησή τους στα βιβλία εταιριών του Πρωτοδικείου Αθηνών και το ΦΕΚ (τεύχος Α.Ε. και ΕΠΕ), με την περίληψη της σύστασης, με τα οποία αποδεικνύεται η σύσταση της ΕΠΕ και όλα τα παραστατικά με τις καταβολές των διάφορων τελών ή παραβόλων, σε κάθε συναρμόδια υπηρεσία.

Στόχος του ΕΒΕΑ, είναι σύντομα η υπηρεσία θα επεκταθεί και στις άλλες νομικές μορφές των επιχειρήσεων.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται και στον Νόμο 2081/1992 των επιμελητηρίων, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 3419/2005.

Πηγή: Express.gr