Ρύθμιση για 150.000 υποθέσεις κεφαλαίου

Οικονομικές Ειδήσεις

18 Μάρτιος 2009
THN ευνοϊκή ρύθμιση 150.000 και πλέον εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου εισηγούνται αρμόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ενισχυθούν με πρόσθετους φόρους άνω των 150 εκατ. ευρώ τα κρατικά ταμεία. Taxheaven.gr

Ρύθμιση για 150.000 υποθέσεις κεφαλαίου                                             

THN ευνοϊκή ρύθμιση 150.000 και πλέον εκκρεμών υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου εισηγούνται αρμόδιες υπηρεσίες του Yπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να ενισχυθούν με πρόσθετους φόρους άνω των 150 εκατ. ευρώ τα κρατικά ταμεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η διευθέτηση αυτή προτείνεται να ενταχθεί στο συνολικό πακέτο των ρυθμίσεων που επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο για τα ακίνητα, μαζί με τις όποιες ρυθμίσεις για τους ημιυπαίθριους χώρους και τις ενδεχόμενες αλλαγές στη φορολογία των μεγάλης αξίας κληρονομιών και γονικών παροχών.

Οι αρμόδιοι στο Yπουργείο Οικονομικών διαπίστωσαν ότι έχουν «διαφύγει» από τα κρατικά ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από την παραγραφή χιλιάδων τέτοιων υποθέσεων. Ενδεικτικά αναφέρουν ότι περίπου 1.000.000 υποθέσεις, οι οποίες αφορούσαν τα έτη 1992- 1993 έχουν ήδη παραγραφεί, ενώ στο τέλος του έτους παραγράφονται χιλιάδες ακόμα περιπτώσεις, καθιστώντας επιτακτική τη διευθέτησή τους. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για τις υποθέσεις μεταβίβασης ακινήτων ο χρόνος παραγραφής είναι η 5ετία, για τις υποθέσεις κληρονομιών και γονικών παροχών η 10ετία και για τις αδήλωτες περιπτώσεις φορολογίας κεφαλαίου η 15ετία.

 

Ο μεγάλος όγκος των υποθέσεων αυτών στις εφορίες οφείλεται στο ότι πολλές περιοχές της Ελλάδας ήταν και παραμένουν εκτός αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας ακινήτων, με συνέπεια ο υπολογισμός της φορολογητέας αξίας των υπό μεταβίβαση ακινήτων να γίνεται με «αντικειμενικά» κριτήρια από τις κατά τόπους εφορίες (δηλαδή με τη χρήση κυρίως στοιχείων από την κτηματαγορά). Το αποτέλεσμα σε όλες αυτές τις υποθέσεις, που παραμένουν σε εκκρεμότητα, ήταν άλλη αξία και φόρο να υπολογίζουν οι ενδιαφερόμενοι –και άλλη οι εφορίες. Kατ' αυτό τον τρόπο οι φάκελοι παρέμεναν ανοικτοί και οι υποθέσεις παραγράφονται χρόνο με τον χρόνο.

Ως προς τη ρύθμιση που εξετάζεται, το σχέδιο θα προβλέπει ανά περίπτωση:

 Oσες αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας αυτών: θα λαμβάνονται υπόψη οι τιμές εκκίνησης που είναι καθορισμένες από πριν, κατά ζώνες ή οικοδομικά τετράγωνα, και κατά είδος ακινήτου. Κατ' εξαίρεση, όταν στο μεταβιβαστικό συμβόλαιο το τίμημα είναι μεγαλύτερο της αντικειμενικής αξίας, τότε ο φόρος μεταβίβασης υπολογίζεται με βάση το τίμημα.

 Αυτές που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου κατά τον χρόνο φορολογίας δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας αυτών: θα λαμβάνεται υπόψη και θα συνεκτιμάται κυρίως η αξία των ιδίων ή άλλων πλησιόχωρων ομοειδών ακινήτων, η οποία προκύπτει από δηλώσεις (κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, μεταβίβασης με επαχθή αιτία) καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο στοιχείο το οποίο ασκεί ουσιώδη επίδραση στη διαμόρφωση της αγοραίας αξίας τους.

 Εκείνες που αφορούν ακίνητα τα οποία βρίσκονται σε περιοχές όπου κατά τον χρόνο φορολογίας ισχύει το μικτό σύστημα, δηλαδή υπολογίζεται χωριστά η αξία των υφιστάμενων κτισμάτων και χωριστά η αξία του οικοπέδου: Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό της αξίας των κτισμάτων εφαρμόζεται αντικειμενικό σύστημα, σύμφωνα με το οποίο λαμβάνονται υπόψη οι τιμές αφετηρίας κόστους ανά είδος κτιρίου και οι συντελεστές αυξομείωσής τους, που καθορίζονται με υπουργικές αποφάσεις, ενώ για το οικόπεδο λαμβάνεται υπόψη η αγοραία αξία του.

Πηγή Express