Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η λίστα με τα εγκεκριμένα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018 - Αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016

Η λίστα με τα εγκεκριμένα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018 - Αποπληρωμές προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Σε συνέχεια των από 27/03/2019 και 25/07/2019 ανακοινώσεων, σχετικά με τον έλεγχο των προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 (1-30) ετών 2013 -2017 που διενεργεί η Δ/νση Α3, και προς διευκόλυνση των ΦΕΕ, συμπληρωματικά αναρτώνται σήμερα:

1. Κατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016, για τα οποία οι διενεργηθέντες έλεγχοι είναι  θετικοί και η αποπληρωμή των προγραμμάτων αυτών δύναται να ολοκληρωθεί (με τον περιορισμό φυσικά της ύπαρξης εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/και Συμφωνητικά). Πατήστε για τον κατάλογο.

2. Κατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016, όπου το σφάλμα σχετικά με την επιλεξιμότητα καταρτιζομένων είναι έως 50%. Τα προγράμματα αυτά θα αποπληρωθούν εν μέρει, με την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχουν και άλλοι λόγοι αφαίρεσης καταρτιζομένων, όπως για παράδειγμα απουσίες κτλ, ή ύπαρξη εκκρεμοτήτων σχετικά με Καταστατικά ή/και Αρχαιρεσίες ή/και Συμφωνητικά.
Η αποτύπωση των προγραμμάτων στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, γίνεται σταδιακά και θα ολοκληρωθεί μέχρι και το τέλος Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Σημειώνεται πως η αφαίρεση θα είναι ορατή στη λίστα των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος χωριστά έχοντας την ένδειξη στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ»). Πατήστε για τον κατάλογο.

3. Κατάλογος προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 ετών 2013-2016, για τα οποία το αποτέλεσμα των ελέγχων είναι αρνητικό (άνω του 50% σφάλμα – σε ό,τι αφορά την επιλεξιμότητα των καταρτιζομένων).
Αυτά τα προγράμματα ΔΕΝ αποπληρώνονται. Η διαγραφή των μη επιλέξιμων καταρτιζομένων θα αποτυπωθεί μέχρι και το τέλος του χρόνου στο πληροφοριακό σύστημα ΛΑΕΚ, στη λίστα των καταρτιζομένων κάθε προγράμματος χωριστά,  έχοντας την ένδειξη στην τελευταία στήλη «αφαιρέθηκε κατόπιν ελέγχων ΕΡΓΑΝΗ και ΕΦΚΑ ή από τον ΦΕΕ». Πατήστε για τον κατάλογο.

4. Όσα προγράμματα δεν εμφανίζονται ακόμα στις παραπάνω λίστες σημαίνει ότι είτε δεν έχει υποβληθεί ακόμη γι’ αυτά αίτηση αποπληρωμής, είτε δεν έχει γίνει ακόμη η επεξεργασία από τις Οικονομικές υπηρεσίες, είτε βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία ελέγχου.


ΛΑΕΚ 1-49 Έτους 2018. Έγκριση προγραμμάτων. Περίοδος υλοποίησης

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 391/29/30-07-2019 εισήγηση της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ και σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 3614/52/30-07-2019 απόφαση ΔΣ/ΟΑΕΔ, εκδόθηκε λίστα με τα εγκεκριμένα προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49 για το έτος 2018 η οποία έχει αναρτηθεί στο portal του ΟΑΕΔ «Νέα Ανακοινώσεις»

Ως ημερομηνία έναρξης υλοποίησης ορίζεται η 2α Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και λήξης η 20η Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή.

Για την ανακοίνωση πατήστε εδώ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης