Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αυστηρές οδηγίες για το «μαύρο χρήμα» και τις off shore

  • Εγκρίνονται σήμερα από την Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι νέες οδηγίες προς τις τράπεζες που αφορούν την πρόληψη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα. Οι οδηγίες θα εκδοθούν με πράξη του διοικητή της ΤτΕ και πέραν του ότι έρχονται με επτά μήνες καθυστέρηση, αφήνουν και πολλά «παράθυρα»...
Αυστηρές οδηγίες για το «μαύρο χρήμα»

Προβληματισμός για τα «παράθυρα» στο πολιτικό χρήμα και τις off shore

Εγκρίνονται σήμερα από την Επιτροπή Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, οι νέες οδηγίες προς τις τράπεζες που αφορούν την πρόληψη για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος στην Ελλάδα. Οι οδηγίες θα εκδοθούν με πράξη του διοικητή της ΤτΕ και πέραν του ότι έρχονται με επτά μήνες καθυστέρηση, αφήνουν και πολλά «παράθυρα»...

Οι αδυναμίες αυτές, υπό προϋποθέσεις, δύνανται να χρησιμοποιηθούν από επιτήδειους που θέλουν να ξεπλύνουν βρώμικο χρήμα.

Επίσης, δεν προβλέπεται τόσο η ταυτοποίηση των Ελλήνων πολιτικών και των πραγματικών δικαιούχων των offshore εταιρειών, όσο και ο λεπτομερής τρόπος αξιόπιστων ελέγχων ανά τομέα επόπτευσης. Επιπλέον, δεν γίνεται εξειδίκευση των κυρώσεων με αποτέλεσμα να παραπέμπονται στις ελληνικές καλένδες.

Οι οδηγίες της ΤτΕ, που παρουσιάζονται σήμερα κατ΄ αποκλειστικότητα από την «Η», υποχρεώνουν τις τράπεζες και τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς μεταξύ άλλων:

Να εκπονήσούν στρατηγική πρόληψης του ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με κατάλληλες πολιτικές και διαδικασίες εφαρμογής της δέουσας επιμέλειας και αποδοχής νέων πελατών, με αναφορά ύποπτων ή ασυνηθών συναλλαγών, με αξιολόγηση του σχετικού κινδύνου, με λειτουργία ειδικών πληροφοριακών συστημάτων, με κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού, με κατανομή ευθυνών και καθηκόντων.

Να δίνουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία στον κίνδυνο που ελλοχεύει σε ορισμένα επαγγέλματα, συναλλαγές, προϊόντα ή υπηρεσίες και να εφαρμόζουν ως εκ τούτου τις ανάλογες απαιτήσεις της δέουσας επιμέλειας.

Να θεωρούν ως υψηλού κινδύνου τουλάχιστον τις υπεράκτιες εταιρείες, τις εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, τα αλλοδαπά πολιτικά πρόσωπα, τους λογαριασμούς μη κατοίκων, τις εξ αποστάσεως συναλλαγές, τις συναλλαγές χωρίς νόμιμο οικονομικό σκοπό, τη διαχείριση περιουσίας σημαντικών πελατών και τα επενδυτικά προϊόντα.

Να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους, ρόλο που καλείται να διαδραματίσει το διευθυντικό στέλεχος της τράπεζας που είναι υπεύθυνο για το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος.

Τα «παράθυρα» που υπάρχουν στο σχετικό πλέγμα των οδηγιών, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, είναι τα εξής:

Για τα πολιτικά πρόσωπα προβλέπονται τα συνήθη μέτρα δέουσας επιμέλειας (όπως και για όλους τους απλούς πολίτες), παρότι η οδηγία 2005/60 προβλέπει στο προοίμιό της ολοκληρωμένα μέτρα δέουσας επιμέλειας και γι’ αυτά τα πρόσωπα. Όταν ψηφίστηκε ο νόμος 3691, στις αρχές του περασμένου Αυγούστου, δεν είχε εκραγεί το σκάνδαλο του Βατοπεδίου, το οποίο φαίνεται ότι δεν παραδειγμάτισε την Τράπεζα της Ελλάδος, που είδε ότι η εποπτεία της και ο έλεγχος στο ξέπλυμα χρήματος είναι από χαλαρή έως ανύπαρκτη.

Για τις offshore εταιρείες έχει ανοίξει ένα ύποπτο «παραθυράκι», που δεν επιβάλλει την έγγραφη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. Με αυτή τη ρύθμιση ευνοούνται ναυτιλιακές εταιρείες μεγαλοεπιχειρηματιών.

Εξάλλου, η υπουργική απόφαση του 2005 που αναφέρεται σε κατάλογο υπεράκτιων εταιρειών θεωρείται ξεπερασμένη. Δεν υπάρχουν λεπτομερείς ανά τομέα οδηγίες, παρά τις υποδείξεις της Διεθνούς Χρηματοοικονομικής Δράσης για το Ξέπλυμα του Βρόμικου Χρήματος (FATF). Δεν εξειδικεύονται οι διοικητικές κυρώσεις. Συγκεκριμένα, δεν εξειδικεύονται τα πρόστιμα και παραπέμπονται σε... άλλη απόφαση, που ίσως εκδοθεί με μεγαλύτερη βραδύτητα απ’ αυτήν που απαιτήθηκε για τις οδηγίες.


Τι προβλέπει ο Νόμος
Με τον νόμο που ψηφίστηκε πριν από επτά μήνες, έγινε αναβάθμιση των εν γένει μηχανισμών της χώρας μας για την πρόληψη και καταστολή των αδικημάτων της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας, καθώς και η προστασία της ακεραιότητας και φήμης του χρηματοπιστωτικού τομέα από τα ανωτέρω αδικήματα. Με τον νόμο αυτό:

Ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία μας οι διατάξεις της λεγόμενης Τρίτης Οδηγίας 2005/60/ΕΚ και της Οδηγίας 2006/70/ΕΚ που αποτελεί εφαρμοστικό μέτρο της πρώτης. Οι πιο πάνω διατάξεις διακρίνονται σε αυτές που επαναλαμβάνουν διατάξεις της Πρώτης Οδηγίας 1991/308/ΕΚ, όπως είχε τροποποιηθεί από τη Δεύτερη Οδηγία 2001/ 97/ΕΚ και περιλαμβάνονται στις κείμενες διατάξεις της νομοθεσίας μας, και σε νέες διατάξεις της Τρίτης Οδηγίας.

Ενσωματώθηκαν στη νομοθεσία ορισμένες Συστάσεις της Ομάδας Χρηματοπιστωτικής Δράσης (Financial Action Task Force-FATF) που είναι ο πλέον αναγνωρισμένος διεθνής φορέας για τη θέσπιση διεθνών κριτηρίων και προτύπων για την αντιμετώπιση τον ξεπλύματος χρήματος. Υπάρχουν Σαράντα (40) Συστάσεις και Εννέα (9) Ειδικές Συστάσεις για την αντιμετώπιση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

H FΑΤF αξιολόγησε την Ελλάδα τον Δεκέμβριο τον 2006, το κλιμάκιο των αξιολογητών βρήκε διάτρητες τις ρυθμίσεις και τους μηχανισμούς εποπτείας και εφαρμογής και η χώρα μας τέθηκε σε καθεστώς παρακολούθησης (follow up procedure). Το καθεστώς αυτό απαιτεί υποβολή Σχεδίων Δράσης σε κάθε Ολομέλεια (τρεις κάθε χρόνο).


Πηγή Ημερησία


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης