Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υπενθύμιση: Αυτόματα και χωρίς αίτηση η επιστροφή φόρου για τα νομικά πρόσωπα

31 Ιούλιος 2019
Υπενθύμιση: Αυτόματα και χωρίς αίτηση η επιστροφή φόρου για τα νομικά πρόσωπα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι, μετά την έκδοση της απόφασης Α.1129/2019 δεν χρειάζεται αίτηση στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. για την επιστροφή φόρου που προκύπτει από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων με πιστωτικό ποσό.

Στην απόφαση προβλέπονται τα ακόλουθα:

«1. Τροποποιούμε την Α.1037/2019 (Β΄ 213) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. ως ακολούθως:

Στο τέλος της παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Α΄ της Α.1037/2019 (Β΄ 213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο προς επιστροφή, παρέλκει η υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, όπως αυτό ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 42 του ν. 4174/2013, καθόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος επέχει θέση έγγραφου αιτήματος».


Υπενθυμίζεται επίσης ότι, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ. «Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90) ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος».

Επιπροσθέτως με την παρ. 2 του  άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) προβλέπεται ότι, σε περίπτωση καταβολής υπερβάλλοντος ποσού φόρου (αχρεώστητη καταβολή), καταβάλλονται τόκοι στον φορολογούμενο για τη χρονική περίοδο από την ημερομηνία αίτησης επιστροφής του υπερβάλλοντος ποσού φόρου μέχρι την ημερομηνία ειδοποίησης του φορολογούμενου για την επιστροφή του, εκτός εάν η επιστροφή φόρου ολοκληρωθεί εντός 90 ημερών από την παραλαβή από τη Φορολογική Διοίκηση της αίτησης επιστροφής φόρου του φορολογουμένου.


Συμψηφισμός

Η έννοια και οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν.δ. 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε.) όπως ισχύει και συμπληρώνονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρθρο 440 επόμενα, σχετ.Ε.Δ.Υ.Ο. ΠΟΛ.1022/24.1.2012).

Με τις ανωτέρω διατάξεις, συμψηφισμός απαιτήσεων κατά του Δημοσίου, έναντι βεβαιωμένων οφειλών προς αυτό, δύναται να αντιταχθεί σε κάθε περίπτωση, κατά την οποία ο οφειλέτης έχει βεβαία χρηματική απαίτηση κατά του Δημοσίου, εκκαθαρισμένη και αποδεικνυόμενη από τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή από δημόσιο έγγραφο. Οι απαιτήσεις που προτείνονται σε συμψηφισμό πρέπει να είναι αμοιβαίες (μεταξύ δύο προσώπων), δηλαδή ο οφειλέτης της μιας απαίτησης να είναι δανειστής της άλλης και μάλιστα κατά τον ίδιο χρόνο και πιο συγκεκριμένα οι οφειλές πρέπει να είναι βεβαιωμένες στο στενό Δημόσιο και οι απαιτήσεις του οφειλέτη να προέρχονται από το εν στενή έννοια Δημόσιο και όχι από τρίτα πρόσωπα (π.χ. Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., ευρύτερο Δημόσιο Τομέα) και τέλος απαιτείται να έχει εκδοθεί, κατά τις κείμενες δημοσιολογιστικές διατάξεις, χρηματικό ένταλμα πληρωμής ή άλλος τίτλος πληρωμής.

Ο συμψηφισμός διενεργείται είτε αυτεπαγγέλτως από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. στην οποία είναι βεβαιωμένες οι οφειλές, ή μετά από δήλωση του οφειλέτη, ώστε να εξεταστεί από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. η συνδρομή των προϋποθέσεων του συμψηφισμού, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Τέλος, με την παρ. 3 του άρθρου 42 του Κ.Φ.Δ. (ν.4174/2013) προβλέπεται ότι, με έγγραφη δήλωση που περιλαμβάνεται στην αίτηση επιστροφής του φορολογουμένου το επιστρεπτέο ποσό μπορεί να παρακρατηθεί με σκοπό το συμψηφισμό του με μελλοντικές οφειλές του.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης