«Προβληματικές» 335.000 δηλώσεις Ε9 για το ΕΤΑΚ

Οικονομικές Ειδήσεις

16 Μάρτιος 2009
ΠEPIΣΣOTEPOI από 335.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το προσεχές διάστημα ειδικές προσκλήσεις από το Yπουργείο Οικονομικών για να μεταβούν εντός 10 ημερών εκ νέου στην εφορία, προκειμένου να διορθώσουν το έντυπο Ε9 που έχουν υποβάλει για την επιβολή του ΕΤΑΚ. Οι δηλώσεις αυτές, για τα ακίνητα που κατείχαν τα φυσικά πρόσωπα την 1/1/2008.... Taxheaven.gr

«Προβληματικές» 335.000 δηλώσεις Ε9 για το ΕΤΑΚ


ΠEPIΣΣOTEPOI από 335.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα λάβουν το προσεχές διάστημα ειδικές προσκλήσεις από το Yπουργείο Οικονομικών για να μεταβούν εντός 10 ημερών εκ νέου στην εφορία, προκειμένου να διορθώσουν το έντυπο Ε9 που έχουν υποβάλει για την επιβολή του ΕΤΑΚ. Οι δηλώσεις αυτές, για τα ακίνητα που κατείχαν τα φυσικά πρόσωπα την 1/1/2008, έχουν χαρακτηρισθεί προβληματικές αφού περιλαμβάνουν σοβαρά λάθη και ελλείψεις. Παράλληλα έχουν «μπλοκάρει» τη διαδικασία εκκαθάρισης και έκδοσης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων του ΕΤΑΚ, καθώς αυτομάτως εξαιρούνται από τη διαδικασία, προκειμένου να ελεγχθούν και να διορθωθούν. Τα κυριότερα λάθη και ελλείψεις αφορούν την αναγραφή λανθασμένου ΑΦΜ, τη μη αναγραφή της διεύθυνσης του ακινήτου, του εμπράγματου δικαιώματος που έχει ο φορολογούμενος και του έτους γέννησης του επικαρπωτή, αλλά και την αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας άνω του 100% και νομού της χώρας που… δεν υπάρχει. Eως τώρα έχουν εκκαθαριστεί περίπου 2.000.000 δηλώσεις ακινήτων σε σύνολο περίπου 3.500.000 δηλώσεων, ενώ από την επεξεργασία 1.067.034 δηλώσεων προκύπτει ότι 1.726.311 φορολογούμενοι έχουν κάποιο δικαίωμα σε διαμερίσματα και μονοκατοικίες.

Σύμφωνα με στοιχεία από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων, τα κυριότερα λάθη και ελλείψεις αφορούν: την αναγραφή λανθασμένου ΑΦΜ, τη μη αναγραφή της διεύθυνσης του ακινήτου, του εμπράγματου δικαιώματος που έχει ο φορολογούμενος στο ακίνητο και του έτους γέννησης του επικαρπωτή, αλλά και την αναγραφή ποσοστού συνιδιοκτησίας άνω του 100% και την αναγραφή νομού της χώρας που… δεν υπάρχει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, έστω και ακραίο, είναι η αναγραφή κατοικίας με εμβαδόν 4.000 τ.μ.
 

Συγκεκριμένα, τα κυριότερα λάθη και ελλείψεις αφορούν:

– Περίπου 30.000 δηλώσεις Ε9 με λανθασμένο ΑΦΜ, που δεν συμφωνεί με το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

– Περίπου 100.000 δηλώσεις όπου υπάρχουν ελλείψεις στα δεδομένα των ακινήτων, οι οποίες οδηγούν σε αδυναμία εκκαθάρισης και απαιτείται η συμπλήρωσή τους.

– Διπλές αρχικές δηλώσεις –20.000 τον αριθμό– για το ίδιο έτος.

– Περισσότερα από 50.000 Ε9 με λανθασμένα στοιχεία ακινήτων, όπως η αναγραφή τ.μ. κτίσματος σε ακίνητο που ανήκει στην κατηγορία οικοπέδου.

– Περίπου 60.000 φορολογούμενοι έχουν δηλώσει μόνο τον νομό και τον δήμο όπου βρίσκεται το ακίνητο χωρίς άλλα περιγραφικά στοιχεία θέσης (οδός και δρόμοι που περικλείουν το ακίνητο).

– Σε περισσότερες από 40.000 δηλώσεις οι φορολογούμενοι έχουν δηλώσει ελλιπώς τους δρόμους που περικλείουν το ακίνητο.

– Σε 20.000 έντυπα Ε9 εντοπίστηκαν: φορολογούμενοι που κάθε χρόνο δηλώνουν το σύνολο της περιουσιακής τους κατάστασης - Περιπτώσεις δυσανάγνωστης ή διττής αποτύπωσης των πληροφοριών - Περιπτώσεις εμφάνισης ακραίων τιμών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση, όπως κατοικία με εμβαδόν 4.000 τ.μ.

– Σε περισσότερες από 15.000 περιπτώσεις έχει γίνει λανθασμένη χρήση της αρίθμησης των ακινήτων για τη μεταβολή τους. Δηλαδή, για την εισαγωγή νέου ακινήτου ή διαγραφή ακινήτου ή μεταβολή στοιχείων ακινήτων που έχουν δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις δεν χρησιμοποιείται ο σωστός αύξων αριθμός, αλλά η αρίθμηση του ακινήτου αρχίζει εκ νέου από το ψηφίο «1», με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η σύνδεση των ακινήτων που έχουν δηλωθεί σε παλαιότερες δηλώσεις.

Η ΓΓΠΣ έχει προχωρήσει, εξάλλου, σε επεξεργασία 1.067.034 δηλώσεων ακινήτων από αυτές που έχουν εκκαθαριστεί και από την οποία προκύπτουν τα εξής:

 Δικαίωμα σε κατοικία ή διαμέρισμα καταγράφεται σε 1.071.631 δηλώσεις Ε9 και σε μονοκατοικία σε 654.680 δηλώσεις. Τα δικαιώματα σε οικόπεδα ανέρχονται σε 322.668, για επαγγελματική στέγη σε 218.780, για αποθήκες σε 360.587 και για θέσεις στάθμευσης σε 49.524.

 Η επιφάνεια των διαμερισμάτων ή των κατοικιών που δηλώνουν τα νοικοκυριά ανέρχεται 79,26 τ.μ. κατά μέσο όρο, ενώ αντιστοιχούν επιπλέον 18,82 τ.μ. βοηθητικών χώρων και 465,12 τ.μ. οικοπέδου. Στις μονοκατοικίες, η μέση επιφάνεια διαμορφώνεται σε 81,60 τ.μ., με τους βοηθητικούς χώρους να ανέρχονται κατά μέσο όρο στα 34,90 τ.μ. και τα οικόπεδα στα 634,57 τ.μ.

 Τα οικόπεδα που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλης έχουν επιφάνεια κατά μέσο όρο 768,88 τ.μ. Στα 84,75 τ.μ. κυμαίνεται κατά μέσο όρο η επιφάνεια της επαγγελματικής στέγης, με τους βοηθητικούς χώρους να ανέρχονται σε 58,76 τ.μ. και τα οικόπεδα σε 488,41 τ.μ. Στις αποθήκες, ο μέσος όρος της επιφάνειας είναι 69,33 τ.μ., με βοηθητικούς χώρους 50,50 τ.μ. και οικόπεδα 726,76 τ.μ. ενώ στις θέσεις στάθμευσης η μέση επιφάνεια είναι 28,70 τ.μ.


Πηγή Express