Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πτώση άνω του 70% θα παρουσιάσει εφέτος το ύψος των μερισμάτων που θα διανείμουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις .

  • Υποχώρηση μεγαλύτερη του 70% αναμένεται να παρουσιάσει το ύψος των μερισμάτων που θα διανείμουν εφέτος οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες για τη χρήση του 2008 σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της πτώσης της κερδοφορίας τους, αλλά και της πολιτικής απόφασης που απαγορεύει στις τράπεζες οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο ενίσχυσης της οικονομίας να δώσουν μέρισμα σε μετρητά.
Πτώση άνω του 70% θα παρουσιάσει εφέτος το ύψος των μερισμάτων που θα διανείμουν οι εισηγμένες επιχειρήσεις - Δεν θα ξεπεράσουν το 1,5 δισ. ευρώ από 5,3 δισ. ευρώ πέρυσι


Υποχώρηση μεγαλύτερη του 70% αναμένεται να παρουσιάσει το ύψος των μερισμάτων που θα διανείμουν εφέτος οι εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο εταιρείες για τη χρήση του 2008 σε σχέση με πέρυσι, ως αποτέλεσμα της πτώσης της κερδοφορίας τους, αλλά και της πολιτικής απόφασης που απαγορεύει στις τράπεζες οι οποίες συμμετέχουν στο σχέδιο ενίσχυσης της οικονομίας να δώσουν μέρισμα σε μετρητά.

Σύμφωνα με τις πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις χρηματιστηριακών γραφείων, η ρευστότητα που θα διοχετευθεί εφέτος στην αγορά μέσω των μερισμάτων δεν θα ξεπεράσει το 1,5 δισ. ευρώ έναντι διανεμόμενων κερδών 5,3 δισ. ευρώ την άνοιξη του 2008.

Η συνολική καθαρή μετά φόρων κερδοφορία των εταιρειών του ΧΑ εκτιμάται ότι το 2008 σημείωσε πτώση άνω του 30%, πρόβλεψη που αν επαληθευθεί θα την περιορίσει σε επίπεδα χαμηλότερα των 7 δισ. ευρώ, έναντι 10,54 δισ. ευρώ την αμέσως προηγούμενη χρήση.

Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγήσει σε τουλάχιστον ισόποση ποσοστιαία μείωση και των διανεμόμενων μερισμάτων. Ηδη από τις επιχειρήσεις που έχουν δημοσιεύσει τις λογιστικές καταστάσεις του 2008 προκύπτει ότι η υποχώρηση των κερδών αγγίζει το 50%, αν και αυτό το ποσοστό αναμένεται να πέσει κοντά στο 30%.

Βεβαίως οι μέτοχοι των τραπεζών τελικά θα είναι οι «αδικημένοι» της προηγούμενης χρήσης, καθώς η πλειονότητά τους συμμετέχει στο πρόγραμμα στήριξης των 28 δισ. ευρώ και δεν έχει τη δυνατότητα να διανείμει εφέτος μέρισμα σε μετρητά. Εξαίρεση αποτελεί η Τράπεζα Κύπρου, η διοίκηση της οποίας έχει ήδη αποφασίσει το ύψος του μερίσματος που θα προτείνει στην επερχόμενη γενική της συνέλευση. Από την άλλη πλευρά, το μάνατζμεντ της Μarfin Ρopular Βank, που επί σης δεν συμμετείχε στο σχέδιο, δεν έχει ακόμη γνωστοποιήσει τις προθέσεις του για τη μερισματική πολιτική που θα ακολουθήσει.

Είναι χαρακτηριστικό ότι για τη χρήση του 2007 οι τράπεζες διένειμαν μερίσματα 2,47 δισ. ευρώ ή το 46,6% του συνόλου της αγοράς, ποσό που θα λείψει εφέτος από το Χρηματιστήριο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πτώση της κερδοφορίας των υπολοίπων κλάδων, αλλά και τη σφιχτή μερισματική πολιτική που θα επιλέξουν οι διοικήσεις λόγω της κρίσης, διανέμοντας μόνο το ελάχιστο του 35% των καθαρών τους κερδών, θα στερήσει από τη χρηματιστηριακή αγορά πολύτιμα κεφάλαια, τα οποία παραδοσιακά στο β΄ τρίμηνο εκάστου έτους επανεπενδύονται στηρίζοντας τις κεφαλαιοποιήσεις των εισηγμένων.

Παρ΄ όλα αυτά αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω της κατακόρυφης μείωσης των τιμών στο ταμπλό η μέση μερισματική απόδοση που θα διαμορφωθεί με βάση τις παραπάνω προβλέψεις θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα ικανοποιητικά επίπεδα, ξεπερνώντας το 2,5%.

Πρόκειται για ποσοστό το οποίο είναι σίγουρα ανταγωνιστικό των αντίστοιχων μερισματικών αποδόσεων ώριμων κεφαλαιαγορών, αλλά κυρίως και σε σχέση με τις αποδόσεις των τραπεζικών καταθετικών προϊόντων, μετά και την περικοπή του βασικού επιτοκίου του ευρώ στο 1,5%.

Υπάρχουν βεβαίως και εταιρείες που ακόμη και πέρυσι, παρά την πιστωτική κρίση, μπόρεσαν να διατηρήσουν σε υψηλά επίπεδα την κερδοφορία τους, έτσι ώστε να μπορούν και εφέτος να διανείμουν υψηλό μέρισμα.

Για παράδειγμα, η Μotor Οil ανακοίνωσε ότι θα μοιράσει μέρισμα 0,78 ευρώ ανά μετοχή, που συνιστά απόδοση άνω του 10%. Επίσης υψηλές μερισματικές αποδόσεις προσφέρουν οι τίτλοι των ΕΛΛΠΕ με απόδοση 7,1%, του Φουρλή με 5,9% και της Εurobank Ρroperties με 10%.

Πηγή Το Βήμα


Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης